Irodalmi bibliográfia (RomaPage)

A "Bevezetés a magyarországi cigányság kultúrájába" című CD-ROM anyaga alapján.


Tartalomjegyzék

Balázs János, Alsókubin, 1905-1977.
Balogh Attila, Szikszó, 1957-
Balogh Jancsi, Ipolyság, 1802-1876
Bari Károly, Bükkaranyos, 1952-
Burai Katalin, Szentlőrinckáta, 1957-
Choli Daróczi József, Bedő, 1939-
Csemer Géza, Szeged, 1944-
Dácsi Farkas József, Elek, 1951-
Dombrádi Horváth Géza, 1956-
Farkas Kálmán, Miskolc, 1930-
Farkas Mária
Farkas Oszkár, 1936-
Fátyol Tivadar
Glonczi Ernő, 1963-
Gyarmati Farkas Dezső
Holdosi József, 1951-
Horváth Gyula, Alsóvadász, 1960-
Horváth Rudolf
Jónás Tamás
Kovács József, Mohács, 1950-
Lakatos Menyhért, Vésztő, 1926-
Lojkó Lakatos József, Boldva, 1951-
Medgyesi Furus István
Murzsa T. Attila
Náday Gyula, Püspökladány, 1948-
Nagy Gusztáv, Medgyesegyháza, 1953-
Orsós Jakab, Nagykanizsa, 1920-
Osztojkán Béla, Csenger, 1948-
Péli Tamás, Budapest, 1948-1994
Péliné, Nyári Hilda, Budapest, 1924-
Rácz Lajos, 1944-
Rigó József Tata, 1965-
Romano Rácz Sándor
Rostás-Farkas György, Újkígyós, 1949-
Rostás-Farkas Tímea, 1972-
Ruva Farkas Pál, Újkígyós, 1952-
Szécsi Magda, 1958-
Szepesi József, Salgótarján, 1948-
Szolnoki Csanya Zsolt
Sztojka Ferenc, Nagyida
Varga Ilona
Vesho Farkas Zoltán, Medgyesegyháza, 1974-Balázs János, Alsókubin, 1905-1977.

Füstölgések. (Versek) Szerző, Salgótarján, 1973. 47., 2 t.

Ecsettel és irónnal. (Szerk, utószó: F. MIHÁLY Ida) Corvina, Budapest, 1977. 63., 16 t.Balogh Attila, Szikszó, 1957-

FODOR András (Vál., szerk, bev.): Verses országjárás. (Antológia) Kozmosz Könyvek, Budapest, 1977. 452. (A magyar irodalom gyöngyszemei)

VASY Géza (Vál., szerk, előszó): Madárúton. 45 fiatal költő. Kozmosz Könyvek, Budapest, 1979. 335.

CHOLI DARÓCZI József (Szerk.): Fekete korall. Cigány költők antológiája. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1981. 135., ill.

UTRY Attila (Szerk): Nyílt levél... A tízéves "KELET" irodalmi és közművelődési alkotócsoport antológiája. (Versek, elbeszélések) BAZ m. Tan., Miskolc, 1983. 215.

BIHARI Sándor (Vál., szerk.): "A megszolgált örökkévalóság." Versek a magyar történelemről. Kozmosz Könyvek, Budapest, 1984. 512. (A magyar irodalom gyöngyszemei)

MURÁNYI Gábor (Szerk.): "Egyszer karolj át egy fát!" Cigányalmanach. TIT. Orsz. Közp. CIB., Budapest, 1986. 233., ill.

CSEH Károly-HAJDÚ Gábor-SZABÓ BOGÁR Imre ( Szerk.): Negyedik üzenet. A húsz éves Kelet Irodalmi Alkotócsoport antológiája. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1993. 158., ill. (Kelet Könyvek)

CHOLI DARÓCZI József -KOVÁCS József - NAGY Gusztáv (Szerk.): Romane poetongi antologia. Antology of Gypsy Poets. Cigány költők versei. Ariadne Kulturális Alapítvány, Budapest , 1995. 209., Péli Tamás, Szentandrássy István és Gügyi Ödön illusztrációival

Lendítem lábamat. (Versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1980. 74.

Balogh Attila versei. Cserépfalvi Könyvkiadó, Budapest, 1991. 51.Balogh Jancsi, Ipolyság, 1802-1876

Legelső czigány imádságok, a melly mind a két magyar hazában levő czigány nemzet számára fordította Ipolysági Balogh Jancsi nemzeti zenekar igazgató. Esztergom, 1850.Bari Károly, Bükkaranyos, 1952-

MÁTYÁS Ferenc - Z. SZALAI Sándor (Szerk.): Szép versek 1970. Magvető Kiadó, Budapest, 1971. 366., 34 t.

TÓTH Gyula (Szerk.): Dózsa. Magyar költők versei. (Antológia) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1972. 164., 12 t.

DOMOKOS Mátyás (Vál., szerk., jegyz.): Termő ékes ág. Magyar költők verse az anyáról. (Antológia) Kozmosz Könyvek, Budapest, 1972. 318. (A magyar irodalom gyöngyszemei)

MÁTYÁS Ferenc (Szerk.): Szép versek 1972. Magvető Kiadó, Budapest, 1973. 383., 36 t.

JUHÁSZ Ferenc - POMOGÁTS Béla (Szerk.): Mai magyar költők antológiája. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1974. 484. (A magyar irodalom gyöngyszemei)

LÁSZLÓFFY Aladár (Vál. és bev.): Az ő hangja. (Versantológia) Kriterion, Bukarest, 1975. 238.

CSAPLÁR Vilmos-KULIN Ferenc-RÓZSA Endre (Vál., szerk.): Add tovább! 55 mai költő és író. Antológia. Kozmosz, Budapest, 1976. 422.

ERDÉLYI Zsuzsanna (Szerk.): Hegyet hágék, lőtöt lépék. Magvető Kiadó, Budapest, 1976. 730-735.

BARANYI Ferenc (Vál., szerk. és bev.): Szimfónia. 30 év lírai története. Kozmosz Könyvek, Budapest, 1977. 476. (A magyar irodalom gyöngyszemei)

VASY Géza (Vál., szerk. és bev.): Tengerlátó. (Antológia) Kozmosz Könyvek, Budapest, 1977. 406.

FODOR András (Vál., szerk., bev.): Verses országjárás. (Antológia) Kozmosz Könyvek, Budapest, 1977. 452. (A magyar irodalom gyöngyszemei)

ALFÖLDY Jenő (Vál. és szerk.): Versek a zsebben. Móra Könyvkiadó, Budapest, 1978. 229.

SZABÓ László (Vál., szerk., utószó): Radnóti koszorúja. Magyar költők versei Radnóti Miklósról. Győr-Soprom m. Tanács, Győr, 1979. 197.

CHOLI DARÓCZI József (Szerk.): Uzhe jilesa. Tiszta szívvel. Népművelési Intézet, Budapest, 1979. 46.

HORGAS Béla (Vál., szerk., előszó): Az éjszaka csodái. (Versek) Kozmosz Könyvek, Budapest, 1981. 402. (A magyar irodalom gyöngyszemei)

BATA Imre (Szerk.): Szép versek 1982. Antológia. Magvető Kiadó, Budapest, 1983. 610.

P. VARGA Kálmán: (Összeáll.): "Valami túl, valami innen a nyelven." Antológia. Művelődési Központ, Gödöllő, 1983. 23. (Pénteki kör füzetek 2.)

BATA Imre (Szerk.): Szép versek 1983. Antológia. Magvető Kiadó, Budapest, 1984. 591.

LUKÁCS László (Vál., szerk., bev.): Innen és túl. Versek az Isten-kereső emberről. Budapest, 1984. 796. (Vigilia Könyvek)

DOBOZI Eszter (Szerk.): Versmondók könyve. Válogatás a mai magyar költészetből. Hetvennégy költő, százhuszonkilenc vers. Népművelési Intézet, Budapest, 1984. 222.

BATA Imre (Szerk.): Szép versek 1984. Antológia. Magvető Kiadó, Budapest, 1985. 566.

SZABÓ László (Vál., szerk.): Az örvénylő-szívű vándor. Versek Kormos Istvánról. Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaság, Győr, 1985. 330.

MAGVETŐ Szerkesztősége (Összeáll.): Szép versek 1985. Antológia. Magvető Kiadó, Budapest, 1986. 543.

TENKE Sándor (Vál., szerk.): Arany hárfa. Versek gyülekezeti és keresztyén családi alkalmakra. Református Zsinati Iroda, Budapest, 1987. 441.

BANOS János (Vál., utószó: BARANYI Ferenc): Szép szerelmes szavak. Versválogatás 500 év magyar költészetéből. Népszava, Budapest, 1988. 373. (Híres Könyvek)

FARKAS László (Vál., szerk.): Varázstrombita. Gyermekversek. Móra Kiadó, Budapest, 1988. 271., 4 t.

PLACH Antal (Szerk.): Miskolci irodalom, irodalom Miskolcon. Antológia. Művészeti és Propaganda Iroda, Miskolc, 1989. 300.

FRÁTER Zoltán - PETŐCZ András (Szerk.): Médium-art. Válogatás a magyar experimentális költészetből. Selection of Hungarian Experimental Poetry. Magvető Kiadó, Budapest, 1990. 276., ill. (JAK füzetek 51.)

Holtak arca fölé. (Versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1970. 65.

Holtak arca fölé. (Versek) /2.kiadás/ Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1971. 65.

Verso il Viso Dei Morti. Holtak arca fölé. Universita Degli Studi Di Bologna, 1972.

Elfelejtett tüzek. (Versek) Madách Kiadó - Szépirodalmi Könyvkiadó, Bratislava - Budapest, 1973. 43., 1 t.

Elfelejtett tüzek. (Versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1974. 43. 1 t.

BARI Károly - P.VARGA Kálmán: Cigány néprajzi kiállítás. Műtárgylista. Gödöllői Művelődési Központ: Gödöllő, 1982. 16.

A némaság könyve. (Versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983. 55.

A varázsló sétálni indul. (Válogatott és új versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1985. 167., 1 t.

Tűzpiros kígyócska. Cigány népköltészet. Gondolat, Budapest, 1985. 270., 16 t.

Tűzpiros kígyócska. Cigány nyelvű változat. Gödöllői Műv. Központ, Gödöllő, 1985. 149.

A Nap és a Hold története. Cigány népmesék. (Hanglemez) Hungaroton, Budapest, 1989.

Az erdő anyja. Cigány népmesék és néphagyományok. Gondolat, Budapest, 1990. 466.

Le veÜ eski dej. (Az erdő anyja című kötet eredeti, cigány nyelvű szövegei) Országos Közművelődési Központ, Budapest, 1990. 507.

Lendemain et autres poémes tziganes. Editions Noë l Blandin, Paris, 1991. 77.

Cigány népdalok Erdélyből és Magyarországról. (Hanglemez, kazetta) Quintana-Harmonia Mundi, Budapest, 1991.

21 vers. Belvárosi Könyvkiadó, Budapest, 1992. 58. (Borostyán Könyvek)

Képek, képversek és versek. (12 képeslap) Nyomdacoop-Papírker, Budapest, 1992.

Bari Károly verseit mondja. (Hanglemez) Hungaroton, Budapest, 1992.

21 vers. /2.kiad./ Belvárosi Könyvkiadó, Budapest, 1993. 58.

Gedichten. Stichting Poetry International, Rotterdam, 1993.

A pontos hely. Műfordítások a kortárs külföldi költészetből. Cégér Könyvkiadó, Budapest, 1993. 161.

Az üvegtemplom. Cigány népmesék. KLTE Néprajzi Tanszék, Debrecen, 1994. 341. (Folklór és Etnográfia 77.)

Díszletek egy szinonimához. (Képversek) Magyar Műhely, Párizs-Bécs- Budapest, 1994. 72., ill. (Magyar Műhely Baráti Kör füzetek 34.)Burai Katalin, Szentlőrinckáta, 1957-

CHOLI DARÓCZI József (Szerk.): Fekete korall. Cigány költők antológiája. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1981. 135., ill.Choli Daróczi József, Bedő, 1939-

CHOLI DARÓCZI József (Szerk.): Uzhe jilesa. Tiszta szívvel. Népművelési Intézet, Budapest, 1979. 46.

SZEGŐ László (Vál., szerk., utószó): Cigány bölcsődal. (Cigány költők versei gyerekeknek) Móra Könyvkiadó, Budapest, 1980. 127., ORSÓS Teréz illusztrációival

CHOLI DARÓCZI József (Szerk.): Fekete korall. Cigány költők antológiája. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1981. 135., ill.

MURÁNYI Gábor (Szerk.): "Egyszer karolj át egy fát!" Cigányalmanach. TIT. Orsz. Közp. CIB., Budapest, 1986. 233., ill.

KOVÁCS József (Szerk.): Cigányoktól - Cigányokról. Somogy Megyei Művelődési Központ, Kaposvár, 1989. 109., Péli Ildikó rajzaival (Módszertani füzetek III.)

Vallomás. In. GYERGYÓI Sándor (Szerk.): Kirekesztéstől a beilleszkedésig II. MOZAIK Kiadó Iroda, Budapest, 1990. 499-500.

Virtus. Antológia. Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Társaság, Budapest, 1990. 41., ill.

CHOLI DARÓCZI József - KOVÁCS József - NAGY Gusztáv (Szerk.): Romane poetongi antologia. Antology of Gypsy Poets. Cigány költők versei. Ariadne Kulturális Alapítvány, Budapest, 1995. 209., Péli Tamás, Szentandrássy István és Gügyi Ödön illusztrációival

Dr. SZIRTESI Zoltán: Védd az egészséged! Losar tyo sastyipe! (Ford.: CHOLI DARÓCZI József) Medicina Kiadó, Budapest, é.n. 64. Péli Tamás illusztrációival

CHOLI DARÓCZI József - FEYÉR Levente: Cigány - magyar kisszótár. Romano-ungriko cino alavari. TIT Orsz. Cigány Ismeretterjesztő Munkabizottsága, Budapest, 1984. 114.

CHOLI DARÓCZI József - FEYÉR Levente: Zhanes romanes? Cigány nyelvkönyv. Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetsége, Budapest, 1988. 204.

Isten homorú arcán. Pel Devlesko bango muj. (Versek, műfordítások magyar és cigány nyelven) Orpheusz Kiadó, Budapest, 1990. 287. Péli Tamás illusztrációival

Csontfehér pengék között. ( Versek és versfordítások) Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1991. 110. Péli Tamás és Szentandrássy István illusztrációival

CHOLI DARÓCZI József (Ford.): La biblake svunci evangeliumura. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs, 1991. 223. Fenyvesi József, Kosztics László, Orsós Teréz és Ráczné Kalányos Gyöngyi illusztrációival

CHOLI DARÓCZI József - NAGY Gusztáv: Maskar le shiba dukhades. Nyelvek között fájón. (Versek, műfordítások) Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 1994. 159. (Roma módszertani kiadványok 1.)

Federico GARCÍA LORCA - CHOLI DARÓCZI József (Ford.)- NAGY László (Ford.) Romane romancura. Romencero gitano. Cigány románcok. Orpheusz Könyvek, Budapest, 1995. 179. Federico García Lorca, Nagy László, Pongor Beri Károly, Péli Tamás, Péli Ildikó és Szentandrássy István illusztrációivalCsemer Géza, Szeged, 1944-

Piros karaván. In. B. TURÁN Róbert (Összeáll.): Fiatalok rivaldája. Nyolc színmű. Magvető Kiadó, Budapest, 1980. 752.

Habiszti. Cigányok élete - étele. Almanach. Budapest, 1992. 318., ill.

Digesztor. (Színmű) Phralipe (5) 1994. 7; 17-29.

"A Löffler bolt" (az a régi szép...!) Tragikomédia 1 felvonásban. Rom Som (1) 1995. 1; 52-71.

Hej, cigányok! (Folklór összeállítás) Irodalmi Színpad, 1973. Rendezte: SIMON Zsuzsa

CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Piros karaván. (Musical) Fővárosi Operett Színház, 1974. Rendezte: VÁMOS László

VERNE, J. - STARK Tibor - CSEMER Géza - KÁRPÁTHY Gyula: A tizenötéves kapitány. (Musical) Budapest, Gyermekszínház, 1974. Rendezte: NYILASSY Judit

CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Piros karaván. (Musical) Pozsony, 1975. Rendezte: CRAMOSIL, Bedrich.

CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Piros karaván. (Musical) Berlin, Metropol Színház, 1975. Rendezte:

CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Egyszer egy cigánylány. (Mese-rockmusical) Pécsi Nemzeti Színház, 1975. Rendezte: SZEGVÁRI Menyhért

TERSÁNSZKY J. Jenő - CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Szidike. (Zenés játék) Déryné Színház, 1975. Rendezte: PETRIK József

CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Piros karaván. (Musical) Teplice, 1976. Rendezte: CSEMER Géza

VERNE, J. - STARK Tibor - CSEMER Géza - KÁRPÁTHY Gyula: A tizenötéves kapitány. (Musical) Halle, 1976. Rendezte:

CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Piros karaván. (Musical) Gliwice, 1978. Rendezte: CSEMER GézaCSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Piros karaván. (Musical) Szegedi Szabadtéri Játékok, 1980. Rendezte: VÁMOS László

CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Cigánykerék. (Musical) Pécsi Nemzeti Színház, 1984. Rendezte: SZEGVÁRI Menyhért

MAY, Karl - CSEMER Géza - GYARMATI István: Az ezüst tó kincse. Winnetou. (Musical) Tatabánya, Népszínház, 1984. Rendezte: CSEMER Géza

TERSÁNSZKY J. Jenő - CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Kakuk Marci. (Zenés játék) Győri Kisfaludy Színház, 1987. Rendezte: SZEGVÁRI Menyhért

CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Bestia. (Rockopera) Szegedi Szabadtéri Játékok, 1987. Rendezte: SIK Ferenc

CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Bestia. (Rockopera) Budapest, Rockszínház 1988. Rendezte: SIK Ferenc TERSÁNSZKY J. Jenő - CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Szidike. (Zenés játék) Budapesti Kamaraszínház, 1988. Rendezte: KONTER László

TERSÁNSZKY J. Jenő - CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Kakuk Marci. (Zenés játék) Budapest, Thália Színház, 1988. Rendezte: SIK Ferenc

TERSÁNSZKY J. Jenő - CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Kakuk Marci. (Zenés játék) Gyula, 1988. Rendezte: SIK Ferenc

CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Piros karaván. (Musical) Győr, Kisfaludy Színház, 1990. Rendezte: CSEMER Géza

MOLIÉRE - CSEMER Géza - GYARMATI István: Dandin György (Zenés komédia) Gyula, 1991. Rendezte: MIHÁLYFFY Sándor

MOLIÉRE - CSEMER Géza - GYARMATI István: Dandin György (Zenés komédia) Békéscsaba, 1991. Békés megyei Jókai Színház, Rendezte: MIHÁLYFFY Sándor

CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Cigánykerék. (Musical) Józsefvárosi Színház, 1992. Rendezte: SZEGVÁRI Menyhért

Eltörött a hegedűm. Zenés álomjáték Dankó Pista életéről 2 részben. Veszprém, 1993. Rendezte: VÁNDORFI László

Eltörött a hegedűm. Zenés álomjáték Dankó Pista életéről 2 részben. Nagyvárad, 1994. Rendezte: CSEMER Géza

TERSÁNSZKY J. Jenő - CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Szidike. (Zenés játék) Békéscsaba, Békés megyei Jókai Színház, 1994. Rendezte: CSEMER Géza

CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: A négy lópatkó meséje. (Zenés játék) Hókirálynő Meseszínpad, 1995. Rendezte: CSEMER Géza

Czinka Panna avagy A nagy kerti ünnep zűrzavaros előzményei avagy a Rákóczi-induló. Budapest, Merlin Színház, 1996. Rendezte: CSEMER Géza

CSEMER Géza - SZAKCSI-LAKATOS Béla: Dobostorta. (Operett két részben) Fővárosi Operett Színház, 1996. Rendezte: HORVÁTH Péter

FARKAS Ferenc: Vidróczki. (Daljáték) Eger, 1978. Rendezte: CSEMER Géza - MIKÓ András

FARKAS Ferenc: Vidróczki. (Daljáték) Tatabánya, 1981. Rendezte: CSEMER Géza

KÁLMÁN Imre: Cirkuszhercegnő. (Nagyoperett) Pécsi Nemzeti Színház, 1984. Rendezte: CSEMER Géza

DUNAJEVSZKIJ - CSEMER Géza: Szabad szél. (Nagyoperett) Debreceni Csokonai Színház, 1985. Rendezte: CSEMER Géza

ERKEL Ferenc: Bánk bán. (Opera) Tata, Szabadtéri Színpad, 1987. Rendezte: CSEMER Géza

MOLNÁR Ferenc: Játék a kastélyban. (Komédia) Budapest, Ribáry Színpad - Goldmark Terem, 1995. Rendezte: CSEMER Géza

Oszkár tudja... a Linda sorozat epizódja (TV film) 1992-93. Rendezte: GÁT György

Az édesanya. Mindszenty-emlékfilm. 1992-93. Rendezte: MIHÁLYFFY Sándor

CSEMER Géza (Főszerk.): Habiszti. Cigány kulturális magazin. (FELIX FILM produkció) 1993. július-augusztus

CSEMER Géza - NEMESKÜRTY István: Devictus vincit. (Mindszenty-film) 1994. Rendezte: MIHÁLYFFY Sándor

CSEMER Géza (Főszerk.): Habiszti. Cigány kulturális magazin. (MTV) 1996. január-február

Forintos doktor. (Rádiójáték) 1982. Rendezte: GÁLL Ernő

Eltörött a hegedűm. Dankó Pista. (Rádiójáték) 1982. Rendezte: GALAMB Sándor

Bihari. (Rádiójáték) 1992. Rendezte: SOLYMOSSY Ottó

36. Rácz Laci. (Rádiójáték) 1993. Rendezte: SOLYMOSSY OttóDácsi Farkas József, Elek, 1951-

A Glóbusz úrnője. (Versek) Tevan Kiadó, Gyula, 1991. 84., ill.Dombrádi Horváth Géza, 1956-

A múzsa harmadik csókja. (Versek) Cigány Munkások és Vállalkozók Országos Szövetsége, Budapest, 1994. 88. A szerző illusztrációivalFarkas Kálmán, Miskolc, 1930-

KOPKA János (Szerk.): Szülőhelyünk Szabolcs-Szatmár. Életutak, vallomások a szűkebb hazáról. (Interjúk) Szabolcs m. Lapkiadó Vállalat, Nyíregyháza, 1985. 519.

Értetek kiáltok. Esszék, riportok, portrék, humoreszkek. (Előszó: LAKATOS Menyhért) Szerző, Nyíregyháza, 1992. 238.Farkas Mária

SZEGŐ László (Vál., szerk., utószó): Cigány bölcsődal. (Cigány költők versei gyerekeknek) Móra Könyvkiadó, Budapest, 1980. 127., Orsós Teréz illusztrációivalFarkas Oszkár, 1936-

MADÁR János (Szerk.): Kezemben piros alma. Versek gyermekeknek. Ped. Szakszervezet Szabolcs-Szatmár megyei Biz., Nyíregyháza, 1988. 84. (Hívogató füzetek 2.)

Királyvíz. (Versek) Heti Szó Plusz Sajtóügynökség és MINI Grafika Bt., Nyíregyháza, 1995. 56., ill.Fátyol Tivadar

MURÁNYI Gábor (Szerk.): "Egyszer karolj át egy fát!" TIT. Orsz. Közp. CIB., Budapest, 1986. 233., ill.Glonczi Ernő, 1963-

VASS Tibor - BÖSZÖRMÉNYI Sándor (Szerk.): Szemetekbe bújok. Antológia.Új Bekezdés Kiadó, Miskolc, 1992. ?? (Új Bekezdés Könyvek 1.)

VASS Tibor - BÖSZÖRMÉNYI Sándor (Szerk.): Időjelek. Szépirodalmi antológia. Új Bekezdés Kiadó, Miskolc, 1992. 366., ill. (Új Bekezdés Könyvek 2.)

A vízesés zajához. (Versek) Új Bekezdés Kiadó, Miskolc, 1993. 82., ill. (Új Bekezdés Könyvek 10.)Gyarmati Farkas Dezső

MURÁNYI Gábor (Szerk.): "Egyszer karolj át egy fát!" TIT. Orsz. Közp. CIB., Budapest, 1986. 233., ill.Holdosi József, 1951-

MARAFKÓ László (Szerk.): Készülődések ideje. Fiatal pécsi írók és művészek antológiája. Városi Tan., Pécs, 1975. 144.

GYŐRI László. (Szerk.): Nomád katona. Kozmosz Könyvek, Budapest, 1980. 414.

Kányák. (Regény) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1978. 259.

Glóriás. Dac. (Regények) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1982. 255.

Die Strasse der Zigeuner. Kányák. (Ford.: SCHARFE, Peter) Verlag Neues Leben, Berlin, 1984. 241.

Hajh, cigányok, hajh! (Dokumentumjáték) Kossuth Rádió 1985. augusztus 12.

Cigánymózes. Fogoly. Hajh, cigányok, hajh Kányák! (Kisregények, dokumentumjáték) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1987. 226.

Krolewski we? e. Kányák. (Ford.: IHNATOWICZ, Maria) Pao stwowy Instytut Wydawniczy, Warsawa, 1989. 260.

A bandita és a halál. Szerző, Szombathely, 1993. 112.Horváth Gyula, Alsóvadász, 1960-

MURÁNYI Gábor (Szerk.): "Egyszer karolj át egy fát!" TIT. Orsz. Közp. CIB., Budapest, 1986. 233., ill.

VASS Tibor - BÖSZÖRMÉNYI Sándor: Időjelek. Szépirodalmi antológia. Új Bekezdés Könyvek, Miskolc, 1992. 366., ill. (Új Bekezdés Könyvek 2.)

CSEH Károly - HAJDÚ Gábor - SZABÓ BOGÁR Imre ( Szerk.): Negyedik üzenet. A húsz éves Kelet Irodalmi Alkotócsoport antológiája. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1993. 158., ill. (Kelet Könyvek)

CHOLI DARÓCZI József - KOVÁCS József - NAGY Gusztáv (Szerk.): Romane poetongi antologia. Antology of Gypsy Poets. Cigány költők versei. Ariadne Kulturális Alapítvány, Budapest, 1995. 209., Péli Tamás, Szentandrássy István és Gügyi Ödön illusztrációival

Megfagyott ország. (Versek) B.A.Z. m. Önkormányzat- Magyar Irószöv. Észak-Magyarországi Csoportja, Miskolc, 1992. 64.

Szégyen, gyalázat! (Versek) Alpes Nyomda, Miskolc, 1993. 78.

Az árvaság anatómiája. (Válogatott és új versek) Romano Kher-Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1995. 125.Horváth Rudolf

KARÁCSONYI Béla (Szerk.): A magyarországi kóbor cigányok eredete, életmódja, szokásai. (Sajtó alá rend. és a bev. írta BERECZ Árpád) JATE, Szeged, 1979. 85. (Dissertationes ex Bibliotheca Univ. de Attila József nominatae 4.)Jónás Tamás

... ahogy a falusi vén kutakra zöld moha települ... (Versek) Szombathely ( a "Jelentkezünk" különszáma) 1994. 54., ill.

Tamás könyve. A "Lássák meg az én arcomat" alapítvány kiadása, Szombathely, 1995., 13 t.Kovács József, Mohács, 1950-

CHOLI DARÓCZI József (Szerk.): Uzhe jilesa. Tiszta szívvel. Népművelési Intézet, Budapest, 1979. 46.

CHOLI DARÓCZI József (Szerk.): Fekete korall. Cigány költők antológiája. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1981. 135., ill.

MURÁNYI Gábor (Szerk.): "Egyszer karolj át egy fát!" Cigányalmanach. TIT. Orsz. Közp. CIB., Budapest, 1986. 233., ill.

KOVÁCS József (Szerk.): Cigányoktól - Cigányokról. Somogy Megyei Művelődési Központ, Kaposvár, 1989. 109., Péli Ildikó rajzaival (Módszertani füzetek III.)

CHOLI DARÓCZI József - KOVÁCS József - NAGY Gusztáv (Szerk.): Romane poetongi antologia. Antology of Gypsy Poets. Cigány költők versei. Ariadne Kulturális Alapítvány, Budapest, 1995. 209., Péli Tamás, Szentandrássy István és Gügyi Ödön illusztrációival

Ismeretlen cigány ének. (Versek) Ipari TOTÁL Kft. 1991. 71.

Pörgő ezüsttallér. (Versek) Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs, 1993. 60.

Aranymetszésű augusztus. Garanciák. (Versek) Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs, 1995. 136.Lakatos Menyhért, Vésztő, 1926-

Írószemmel 1974. (Irodalmi-szociográfiai riportok) Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1975. 351.

DARÓCZI Ágnes - KARSAI Zsigmond (Szerk.): Autodidakta cigány képzőművészek országos kiállítása. Budapest, Népművelési Intézet, Budapest, 1979. 16., ill.

GYŐRI László (Szerk.): Nomád katona. Kozmosz Könyvek, Budapest, 1980. 414.

ORBÁN Sándor (Szerk.): Magyarország 1944-ben. (Tudományos tanácskozás, Bp., 1984. jún. 14.) Kossuth Kiadó, Budapest, 1984. 147.

MURÁNYI Gábor (Szerk.): "Egyszer karolj át egy fát!" Cigányalmanach. TIT. Orsz. Közp. CIB., Budapest, 1986. 233., ill.

Füstös képek. (Regény) Magvető, Budapest, 1975. 454.

Füstös képek. (Regény) /2.kiadás/ Magvető Zsebkönyvtár, Budapest, 1976. 440.

Akik élni akartak. (Színmű) Bemutató a Déryné Színházban, 1977.

Angárka és Busladarfi. (Mese) Móra, Budapest, 1978. 99.

Bitterer Rauch. Füstös képek. (Ford: BOROSCH, Andreas) Volk und Welt, Berlin, 1978. 437. (Buch-club 65.)

Füstös képek. (Regény) Magvető - Szépirodalmi Könyvkiadó, /3. kiadás/ Budapest, 1979. ??

Bitterer Rauch. Füstös képek. (Ford: Andreas BOROSCH) Deuitsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1979. 437.

A hosszú éjszakák meséi. A paramisák ivadékai. (Kisregény) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979. 172.

A hét szakállas farkas. (Mese) Móra, Budapest, 1979. 71.

Bitterer Rauch. Füstös képek. (Ford: Andreas BOROSCH) Volk und Welt, Berlin, 1980. 437. (Buch-club 65.)

Csandra szekere. (Elbeszélések) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981. 229.

Az öreg fazék titka. (Mese) Móra, Budapest, 1981. 68.

Katkerat savut. Füstös képek. (Ford.: AHO, Ottó) Librum, Helsinki, 1981. 454.

Akik élni akartak. (Regény) Magvető, Budapest, 1982. 368.

Berookte Beelden. Füstös képek. Dedinszky Erika kiad., Amsterdam, 1982. 486.

Csandras Karren. Csandra szekere. Zigeunergeschichten. (Ford: Andreas BOROSCH) Volk und Welt, Berlin, 1984. 188.

Átok és szerelem. (Színes, zenés TV film) 1985. Rendezte: MIHÁLYFI Sándor

Bitterer Rauch. Füstös képek. (Ford: BOROSCH, Andreas) Ullstein, Wien, 1985. 440. (Ullstewin-Buch Nr.20 286)

Couleur de fumée. Füstös képek. (KAHANE, Agnes) Actes Sud, Arles, 1986. 373.

Zacadené obrazy. Füstös képek. (Ford.: ENGELMANN, Alfréd) Smena-Mladá fronta-Nase vojsko, Bratislava, 1986. 398.

Akik élni akarnak. (Színmű) Déryné Színház, 1987.

Hosszú éjszakák meséi. (Mesegyűjtemény) Széphalom Könyvműhely, Budapest, 1995. 181.Lojkó Lakatos József, Boldva, 1951-

CHOLI DARÓCZI József (Szerk.): Uzhe jilesa. Tiszta szívvel. (Forrásgyűjtemény) Népművelési Intézet, Budapest, 1979. 46.

CHOLI DARÓCZI József (Szerk.): Fekete korall. Cigány költők antológiája. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1981. 135., ill.

MURÁNYI Gábor (Szerk.): "Egyszer karolj át egy fát!" Cigányalmanach. TIT. Orsz. Közp. CIB., Budapest, 1986. 233., ill.

LOJKÓ LAKATOS József: Elfelejtett holtak. (Ff. film) Magyar Filmintézet, Hiradó és Dokumentumfilm Stúdió, Budapest, 1981. Rendezte: LOJKÓ LAKATOS József

LOJKÓ LAKATOS József - PAP Károly - FUSI János: A nyolcadik stáció. (Színes TV-film) Budapest, 1984. Rendezte: LOJKÓ LAKATOS József

ZIMRE Péter: Az utolsó táltos. (Színes TV-film) Budapest, 1991. Rendezte: LOJKÓ LAKATOS JózsefMedgyesi Furus István

SZEGŐ László (Vál., Szerk., utószó): Cigány bölcsődal. (Cigány költők versei gyerekeknek) Móra Könyvkiadó, Budapest, 1980. 127., ORSÓS Teréz illusztrációivalMurzsa T. Attila

(M. Té. Attila): Krisztus egy elfelejtett képen. (Versek 1980-1995) Roma Polgárjogi Alapítvány, Budapest, 1996. 72.Náday Gyula, Püspökladány, 1948-

Verseskötet. Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége, Budapest, 1993. 34.Nagy Gusztáv, Medgyesegyháza, 1953-

CHOLI DARÓCZI József - NAGY Gusztáv: Maskar le shiba dukhades. Nyelvek között fájón. (Versek, műfordítások) Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 1994. 159. (Roma módszertani kiadványok 1.)

CHOLI DARÓCZI József -KOVÁCS József - NAGY Gusztáv (Szerk.): Romane poetongi antologia. Antology of Gypsy Poets. Cigány költők versei. Ariadne Kulturális Alapítvány, Budapest, 1995. 209., Péli Tamás, Szentandrássy István és Gügyi Ödön illusztrációival

MADÁCH Imre: Le manusheski tragedija. Az ember tragédiája. (Ford.): NAGY Gusztáv Szerző, Budapest, 201., Szentandrássy István illusztrációivalOrsós Jakab, Nagykanizsa, 1920-

HÁRI Sándor (Szerk.): Egerszegi füzetek '83. (Versek, elbeszélések) József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg, 1983. 78., ill.

PETE György (Vál., szerk.): Visszhang. Zalai írók, költők antológiája. Zala megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 1983. 429.

BÁN Zsuzsa (Szerk., bev.): Egerszegi füzetek 3. Kántor János versei. Orsós Jakab elbeszélései. József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg, 1987. 53.

KOVÁCS József (Szerk.): Cigányoktól - Cigányokról. Somogy Megyei Művelődési Központ, Kaposvár, 1989. 109., Péli Ildikó rajzaival (Módszertani füzetek III.)

VARGA Zoltán (Szerk.): Lüktetés. Szépirodalmi antológia. József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg, 1990. 272., ill.

Aki hallja, aki nem hallja. (Elbeszélések) Zala megyei Könyvtár, Zalaegerszeg, 1987. 95.

Gyökerezés. Zala megyei Könyvtár, Zalaegerszeg, 1992. 147.Osztojkán Béla, Csenger, 1948-

VASY Géza (Vál., szerk., előszó): Madárúton. 45 fiatal költő. Móra, Budapest, 1979. 335.

BATA Imre (Szerk.): Szép versek 1979. Magvető Kiadó, Budapest, 1980. 510., ill.

CHOLI DARÓCZI József (Szerk.): Fekete korall. Cigány költők antológiája. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1981. 135., ill.

ACZÉL Géza - GÖRÖMBEI András - MÁRKUS Béla (Szerk.): Kikötő. Az Alföld Stúdió antológiája. Hajdú-Bihar m. Tan., Debrecen, 1981. 296.

BATA Imre (Szerk.): Szép versek 1983. Antológia. Magvető Kiadó, Budapest, 1984. 591.

DOBOZI Eszter (Szerk.): Versmondók könyve. Válogatás a mai magyar költészetből. Hetvennégy költő, százhuszonkilenc vers. Népművelési Intézet, Budapest, 1984. 222.

KARDOS György (Szerk.): Körkép '85. Harmincöt mai magyar elbeszélés. Magvető Kiadó, Budapest, 1985. 638.

SZABÓ László (Vál., szerk.): Az örvénylő-szívű vándor. Versek Kormos Istvánról. Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaság, Győr, 1985. 330.

MAGVETŐ Szerkesztősége (Összeáll.): Szép versek 1985. Antológia. Magvető Kiadó, Budapest, 1986. 543.

MURÁNYI Gábor (Szerk.): "Egyszer karolj át egy fát!" Cigányalmanach. TIT. Orsz. Közp. CIB., Budapest, 1986. 233., ill.

HEGEDŐS Mária (Szerk.): Körkép '88. Huszonhét mai magyar elbeszélés. Magvető Kiadó, Budapest, 1988. 628.

CHOLI DARÓCZI József -KOVÁCS József - NAGY Gusztáv (Szerk.): Romane poetongi antologia. Antology of Gypsy Poets. Cigány költők versei. Ariadne Kulturális Alapítvány, Budapest, 1995. 209., Péli Tamás, Szentandrássy István és Gügyi Ödön illusztrációival

Halak a fekete citerában. (Versek) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981. 107.

Hóesés hűségben. (Versek) Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1983. 74.

Nincs itthon az Isten. (Elbeszélések) Magvető Kiadó, Budapest, 1985. 248.

Halottak gyertyafényben. (Színes TV-film) Budapest, 1986. Rendezte: SZŐNYI G. Sándor

Nincs itthon az Isten. (Színes TV-film) Budapest, 1990. Rendezte: SZŐNYI G. Sándor

Megkérdezem Önt is. A magyarországi cigányság és a rendszerváltás. (Interjúk) Phralipe Cigány Művészeti Alapítvány, Budapest, 1994. 172.Péli Tamás, Budapest, 1948-1994

Parlamenti jegyzetek 1992-93. BIT, Budapest, 1993., 98. A szerző grafikáivalPéliné, Nyári Hilda, Budapest, 1924-

Az én kis életem. (Visszaemlékezések) T-Twins Kiadó, Budapest, 1996. 504.Rácz Lajos, 1944-

CHOLI DARÓCZI József - KOVÁCS József - NAGY Gusztáv (Szerk.): Romane poetongi antologia. Antology of Gypsy Poets. Cigány költők versei. Ariadne Kulturális Alapítvány, Budapest, 1995. 209., Péli Tamás, Szentandrássy István és Gügyi Ödön illusztrációival

Emlékeket égetek. 66 vers. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1994. 103.Rigó József Tata, 1965-

MEZEY Katalin - HORVÁTH Péter - PAPP Mário (Vál., szerk.): Alapművelet. Diákírók vers- és elbeszélésgyűjteménye. Válogatás a sárvári irodalmi pályázat díjazott műveiből. (Antológia) Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1985. 95.

Kötet nélkül. Fiatal Komárom megyei költők. (Faludi Ádám, Flórián Mária, Holló András, Kakuk Tamás, Rigó József versei) Komárom m. Tan., Tatabánya, 1986. 126., ill. (Új forrás füzetek 1.)

VASS Tibor - BÖSZÖRMÉNYI Sándor (Vál., szerk.) Időjelek. Szépirodalmi antológia. Új Bekezdés Kiadó, Miskolc, 1992. 366., ill. (Új Bekezdés Könyvek 2.)

CHOLI DARÓCZI JÓZSEF - KOVÁCS József - NAGY Gusztáv (Szerk.): Romane poetongi antologia. Antology of Gypsy Poets. Cigány költők versei. Ariadne Kulturális Alapítvány, Budapest, 1995. 209., Péli Tamás, Szentandrássy István és Gügyi Ödön illusztrációival

Sziromnyi. (Versek) Komárom-Esztergom m. Önkormányzat, József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya, 1993. 101. (Új Forrás Könyvek 14.)Romano Rácz Sándor

Kárpáti cigány-magyar magyar-kárpáti cigány szótár és nyelvtan. Balassi Kiadó, Budapest, 1994. 1994. 139.Rostás-Farkas György, Újkígyós, 1949-

SZEGŐ László (Vál., szerk., utószó): Cigány bölcsődal. (Cigány költők versei gyerekeknek) Móra Könyvkiadó, Budapest, 1980. 127., ORSÓS Teréz illusztrációival

MURÁNYI Gábor (Szerk.): "Egyszer karolj át egy fát!" Cigányalmanach. TIT. Orsz. Közp. CIB., Budapest, 1986. 233., ill.

Megváltásért som. (Versek) Pest m. Tanács VB. Cigányügyi Koordinációs Biz. és a Pest m. Művelődési Központ és Könyvtár, Szentendre, 1989. 140.

ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: A cigányok története. Le romengi historija. Pest m. Tanács VB. CKOBI. 1990. 217. (Pest megyei Füzetek 1.)

ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY - KARSAI Ervin: A cigányok hiedelemvilága. Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület, Pécs, 1990. 91.

ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: Ősi cigány mesterségek és foglalkozások. OMIKK: Budapest, 1991. 117., ill.

Cigány-magyar, magyar-cigány szótár. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1991. 319.

ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: Cigány-magyar képes olvasókönyv. Te sityovas romanes! Gondolat Kiadó - Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1991. 144., ill.

ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: A cigányok története. Le romengi historija. (2.kiad.) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1992. 123.

Cigányságom vállalom. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1992. 80., ill.

ROSTÁS-FARKAS György - KARSAI Ervin: A cigányok hiedelemvilága. (2.kiad.) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1992. 115.

Apám meséi. Le tateske paramichi. Cigány mese- és mondavilág I. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1992. 100., ill.

Maladyipe. Találkozás. (Műfordítások) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1993. 158., ill.

Tiétek a szívem. Tumaroj muro jilo. Gyermekversek. Shavorenge. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1994. 124., ill.

Antoine de Saint-Exupéry: O cino krajoro. A kis herceg. (Ford.): ROSTÁS-FARKAS György, Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1994. 111., ill.

Aranyhídon. (Versek) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1995. 132., ill.Rostás-Farkas Tímea, 1972-

Apám öröksége. (Versek) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1994. 79., Péli Ildikó illusztrációivalRuva Farkas Pál, Újkígyós, 1952-

CHOLI DARÓCZI József (Szerk.): Uzhe jilesa. Tiszta szívvel. Népművelési Intézet, Budapest, 1979. 46.

PARANCS János (Vál., szerk.): Költői jelenlét 1987. Híradás az év lírájából. Magvető Kiadó, Budapest, 1987. 258.

Agave. (Versek) Magvető Kiadó, Budapest, 1987. 75.

Vasvirágok nyílása. A Gangesztől a Dunáig. (Versek) Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, Budapest, 1996. 132.Szécsi Magda, 1958-

KOVÁCS József (Szerk.): Cigányoktól - Cigányokról. Somogy Megyei Művelődési Központ, Kaposvár, 1989. 109., Péli Ildikó rajzaival (Módszertani füzetek III.)

Az aranyhalas lószem tükre. (Cigány mesék) HungariaSport Kiad. Budapest, 1988. 144., 12 t. Szécsi Magda illusztrációival

A fekete bálvány birodalma. (Mesék) OMNIS FABULA, Budapest, 1993. 118. Szécsi Magda illusztrációival

Madarak aranyhegedűn. (Mese) OMNIS FABULA, Budapest, 1996. 119., ill.Szepesi József, Salgótarján, 1948-

KASSAI VÉGH Miklós (Vál., szerk.): Ébresztő idő. (Antológia) Nógrád m. Lapkiadó Váll., Salgótarján, 1979. 213. (Palócföld Könyvek)

CHOLI DARÓCZI József (Szerk.): Fekete korall. Cigány költők antológiája. Táncsics Könyvkiadó, Budapest, 1981. 135., ill.

RATZKY Rita (Vál.): Irószemmel 1981. Antológia. Kossuth Kiadó, Budapest, 1982. 354.

MURÁNYI Gábor (Szerk.): "Egyszer karolj át egy fát!" Cigányalmanach. TIT. Orsz. Közp. CIB., Budapest, 1986. 233., ill.

CHOLI DARÓCZI JÓZSEF - KOVÁCS József - NAGY Gusztáv (Szerk.): Romane poetongi antologia. Antology of Gypsy Poets. Cigány költők versei. Ariadne Kulturális Alapítvány, Budapest, 1995. 209., Péli Tamás, Szentandrássy István és Gügyi Ödön illusztrációival

Elszórtan, mint a gyom. (Versek) Nógrád megyei Tanács VB. Művelődési Oszt., Salgótarján 1983. 130. (Palócföld Könyvek)

A mámor templomában. (Versek) Megaceros Kiadó, Budapest, 1993. 197.Szolnoki Csanya Zsolt

VASY Géza (Szerk.): A szelek útja. Jászság antológia. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok, 1994. 298., ill.

CHOLI DARÓCZI JÓZSEF -KOVÁCS József - NAGY Gusztáv (Szerk.): Romane poetongi antologia. Antology of Gypsy Poets. Cigány költők versei. Ariadne Kulturális Alapítvány, Budapest, 1995. 209., Péli Tamás, Szentandrássy István és Gügyi Ödön illusztrációivalSztojka Ferenc, Nagyida

Ő császári és magyar királyi fensége József főherceg magyar és czigány nyelv gyök-szótára. Malatin Nyomda, Kalocsa, 1886. 205.

Ő császári és magyar királyi fensége József főherceg magyar és czigány nyelv gyök-szótára. Romane alava. Egybekapcsolt négyrészletű javított és bővített 2. kiadás. Rosenbaum Nyomda, Paks, 1890. 238.Varga Ilona

HEGEDŰS Sándor-VARGA Ilona: Irodalmi szöveggyűjtemény. Válogatás magyar szerzők cigány tárgyú írásaiból. Középiskolák I-IV. osztályai számára. KONSEPT Kiadó, Budapest, 1994. 223.Vesho Farkas Zoltán, Medgyesegyháza, 1974-

Cherhaja - Csillagok. (Műfordítások) COPY Nyomdaipari és Sokszorosító Kft. Budapest, 1994. 81.

Elefántcsontszínű évek. (Versek) Anda Romani Kultúra Alapítvány, Budapest, 1995. 79.