Hajózási Szabályzat

12. fejezet - Komp

12.01 cikk - Köteles komp közlekedése

1. Ha géphajó köteles komp átkelőhelyéhez érkezik, ismételt hosszú hangjellel, egyéb hajó és tutaj hangos kiáltással köteles a kötél leeresztésére a komp személyzetét figyelmeztetni. E jelzésre a komp vezetőjének a kötelet azonnal le kell eresztenie. Ha a komp úton van, a hajó útjából haladéktalanul ki kell térnie.

2. Éjjel és korlátozott látási viszonyok között, illetve ha a komp nem közlekedik, tilos a kompkötelet kifeszítve tartani.

3. Éjjel és korlátozott látási viszonyok között a komp vezetője - a kompkötél kifeszítésétől annak leeresztéséig - köteles egy minden oldalról látható, szokásos fehér fényű lámpát lengetni.

4. Nappal a kompkötél kifeszítését - ha hajó közeledik - fehér zászló lengetésével kell jelezni.

5. A kompkötél leeresztett állapotát a kompon

a) nappal fehér zászló,

b) éjjel szokásos fehér fényű lámpa

kihelyezésével kell jelezni.

6. Ha feltételezhető, hogy a vízi közlekedés résztvevői a kompkötelet, illetve a komp közlekedését jelző fényjelzést nem észlelték, a komp vezetője köteles egy hosszú figyelmeztető hangjelzést is adni és azt szükség szerint megismételni.

12.02 cikk - Utas- és járműszállítás kompon

1. Utas csak a járművek és az állatok behajtása után szállhat a kompra. A kompról járművekkel kihajtani és állatokat kivezetni - a komp vezetője által meghatározott sorrendben - az utasok kiszállása után szabad.

2. A szállított jármű utasa - a 3. pontban említett kivétellel - köteles a kompra történő behajtás előtt a járműből kiszállni. Az átkelés alatt utas a járműben nem tartózkodhat.

3. Az átkelés alatt a szállított járművön - mint utas - tartózkodhat:

a) a beteg, az orvos, az ápoló vagy kísérő, ha azt az orvos szükségesnek tartja vagy a kíséret szükségessége orvosi bizonyítvánnyal igazolt,

b) a fegyveres őr kíséretével szállított fogva tartott személy.

A kísérő fegyveres őrnek a jármű mellett kell tartózkodnia.

4. A kompra behajtás után a szállított gépjármű motorját le kell állítani. Ha a gépjármű vezetője a járművön tartózkodik, annak ajtaját nyitva kell tartania.

5. A fogatolt jármű hajtójának az átkelés alatt az állatok előtt kell tartózkodnia.

6. A szállított jármű megfelelő rögzítéséről a komp vezetője köteles intézkedni. A komp csak a járművek rögzítése (befékezése, szükség esetén kiékelése) után indulhat el.

7. A komp vezetője köteles gondoskodni

- a személyek, járművek, állatok és áru egyenletes elosztásáról,

- az utasok be- és kiszállásának és a járművek, valamint az állatok közlekedésének zavartalanságáról, továbbá

- a közúti jármű engedélyezett tengelynyomásának betartásáról.

Forrás: Hajózási Felügyelet


Hajózási Szabályzat - Tippek vízitúrázóknak - Umann Kornél