Hajózási Szabályzat

13. melléklet - Határvízen közlekedés vízi járművel és faúsztatás

1. A határvizeken közlekedő vízi jármű a nemzetközi vízi utakon a hajóút széléig, egyéb határvizeken - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - legfeljebb a határvonalig távolodhat el a magyar parttól.

2. A határvízen rendszeresen közlekedő kishajó és csónak

a) mindkét oldalát az orrtól, illetőleg a fartól számított 0,5 m hosszúságban és 0,15 m szélességben fehérre kell festeni. Az orr-részén, mindkét oldalon, fehér alapon fekete színnel, legalább 0,10 m nagyságú betűkkel, illetőleg számokkal kell feltüntetni

- a nyilvántartásba vételre kötelezett vízi járművön annak nyilvántartási számát,

- a nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi járművön a tulajdonos (üzembentartó) nevét és telephelyét,

b) mindkét oldalán 0,15*0,15 m méretű piros, fehér, zöld színű, egyenlő szélességű vízszintes sávokra osztott négyzetet kell felfesteni.

3. A határvízen nem rendszeresen közlekedő - nyilvántartásba vételre nem kötelezett - kishajó és csónak mindkét oldalán, az orr-részen a vízi jármű alapszínétől elütő színnel, legalább 0,1 m nagyságú betűkkel, illetve számokkal, fel kell tüntetni a tulajdonos nevét és telep/lakhelyét.

4. A határvízen közlekedő kishajó és csónak telephelyét (kikötőhelyét) az illetékes hajózási hatóság, a határőrség illetékes szervével egyetértésben hagyja jóvá. Az ilyen telephelyen a vízi járművet partra vontatva/kikötve és lezárva kell tartani. Az evezős csónakot - a komáromi kikötőben álló hajók szolgálati csónakjainak kivételével - hajtóeszköz nélkül kell tárolni. (Ezt a rendelkezést a nagyhajó, úszómunkagép és úszómű tartozékát képező csónak(ok)ra abban az esetben kell alkalmazni, ha az(oka)t a parttal való összeköttetés céljából használják és őrizetlenül kötik ki a parthoz.)

5. Határvízen faúsztatás akkor engedélyezhető, ha ehhez a határőrség illetékes szerve hozzájárult.

Forrás: Hajózási Felügyelet


Hajózási Szabályzat - Tippek vízitúrázóknak - Umann Kornél