Hajózási Szabályzat

16. melléklet - Kishajóra, csónakra vonatkozó előírások

1.Általános előírások

a) A csónakot felúszó anyagból vagy olyan légszekrénnyel kell építeni, melynek felhajtóereje (F) a következő:

F = Q + 7,5 n (kp)

ahol

Q = üres, felszerelt csónak súlya (kp),

n = a csónakba felvehető személyek száma.

b) Ha a versenycsónakot nem versenyzés céljából veszik igénybe, akkor a biztonsági távolság és felszerelés szempontjából az egyéb csónakokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

c) Csónakban az úszni nem tudó, illetve munkát végző személyek részére személyenként egy darab mentőmellényt kell elhelyezni.

2.A csónak és a kishajó legkisebb biztonsági távolsága:

a) a Balatonon 0,3 m,

b) más vízterületen 0,25 m,

A biztonsági távolság: a kishajó vagy a csónak vízzáró oldala, illetve fartűkre felső szélének legmélyebb pontja és a tényleges merülési sík közötti legkisebb távolság.

Ha a sport- és kedvtelési célú csónak használatakor a megengedett legkisebb biztonsági távolság nem tartható, a csónakban tartózkodó személyek részére mentőeszközt kell biztosítani.

3.A mentőmotorosra vonatkozó különleges előírások:

a) befogadóképessége a vezetőn kívül legkevesebb 3 fő,

b) biztonsági távolsága legkevesebb 0,4 m,

c) oldala vagy annak borítása rugalmas anyagú és lehetővé tesz a mentett személy sérülését kizáró, tetszőleges testhelyzetű beemelését,

d) lékesedés esetén is úszóképes,

e) viharos vízen is megfelelő stabilitással rendelkezik, kormányképes és hullámálló,

f) holtvízi sebessége - teljes terhelésnél - legkevesebb 30 km/h,

g) az ülések rögzített kivitelűek,

h) a gépi hajtó berendezés biztosítja a mentett(ek) sérülését kizáró megközelítését,

i) oldalanként legalább 4-4 db felerősített kapaszkodó füllel rendelkezik,

j) megfelel a hajózási hatóság által előírt felszerelési követelményeknek.

Kishajó, csónak, vízi sporteszköz kötelező felszerelése

1.Kishajó

A nyilvántartásra kötelezett kishajó üzembehelyezési szemléjén a hajózási hatóság írja elő a kötelező felszerelést, amelyet annak okmányába bejegyez.

2.Csónak

A csónak (típustól független) alapfelszerelése a következő:

- mentőmellény (a csónakban tartózkodók számának megfelelően)

- evező (a csónaknak megfelelő fajta és darabszámban)

- kikötőkötél (5 fm)

- csáklya (1 db)

- szapoly (1 db)

- mentőgyűrű (1 db)

- elsősegélycsomag (1 db)

- fehér jelzőlámpa (1 db)

A csónak felszerelését, a használati célnak megfelelően a hajózási hatóság eltérően is megállapíthatja.

A versenycsónak felszerelését a versenyszabályok szerint kell biztosítani.

3.Vízi sporteszköz

Vízi sporteszköz alapfelszerelését a hajózási hatóság a típusjóváhagyáskor vagy üzembehelyezéskor állapítja meg.

Forrás: Hajózási Felügyelet


Hajózási Szabályzat - Tippek vízitúrázóknak - Umann Kornél