Irodalom

Füsi József: Nagy Lajos két könyve. Mk 1946. 256–257. – Illyés Gyula: Fölfedezettem, Nagy Lajos. Szab 1946. jún. 16. – Nagypál István: Nagy Lajos: A három éhenkórász. Forum 1946. szept. 106–108. – Sarkadi Imre: Nagy Lajos: Falu. Vál 1946. 91–92. – Zelk Zoltán: Nagy Lajos: A három éhenkórász. Mk 1946. 800–801. – Nemes György: Nagy Lajos: Emberek, állatok. SzabN 1947. jún. 3. – Németh Andor: Nagy Lajos: Emberek, állatok. Forum 1947. 809–811. – Tímár Magda: Nagy Lajos írásművészete. MNyr 1947. 154–157. – Bölöni György: Nagy Lajos, a realizmus nagymestere. Diár 1948. 99–100. és B. Gy.: Magyarság, emberség. 1959. – Lukácsy Sándor: Nagy Lajos. Csill 1948. 11. sz. 54–60. – Barabás Tibor: Nagy Lajos: A lázadó ember. Csill 1949. 20–21. sz. 85–86. és B. T.: A könyv hatalma. 1961. – Czibor János: Nagy Lajos novellái. Csill 1949. 15. sz. 55–57. – Veres Péter: Nagy Lajos: A lázadó ember. Forum 1949. 526–529. – Béládi Miklós: Nagy Lajos: Válogatott elbeszélések. It 1953. 497–500. – Bóka László: Nagy Lajos ünnepére. Csill 1953. 233–237. – Komlós Aladár: Nagy Lajos: Válogatott elbeszélések. IÚ 1953. 1. sz. – Barabás Tibor: Nagy Lajos. ÚH 1954.11–12. sz. 1–6. és B. T.: A könyv hatalma. 1961. – Komlós Aladár: Nagy Lajos: Válogatott elbeszélések. IÚ 1954. 1. sz. – Nagy Lajos emlékére. Bóka László, Bölöni György, Dalos László, Darvas József, Füst Milán, Illyés Gyula, Örkény István, Szabó Lőrinc, Szabó Pál, Tersánszky J. Jenő. Vas István és Veres Péter visszaemlékezései. Csill 1954. 2283–2340. – Sőtér István: Nagy Lajos. IÚ 1954. 45. sz. – Fehér Ferenc: Nagy Lajos: A menekülő ember. ÚH 1955. 5. sz. 65–74. – Fenyő Miksa: Nagy Lajos. ÚjLátóh 1955. 1. sz. 1–6. – Tamás Aladár: Emlékezés Nagy Lajosra. IÚ 1955. 8. sz. – Abody Béla: Nagy Lajos. A. B.: Indulatos utazás. 1956. 121–133. – Kardos Pál: Nagy Lajos élete és művei. 1958. – Illés László: Nagy Lajos, a kritikus és publicista. Kort 1959. 905–913. – Szabó György: Egy igazi íróról. Vság 1959. 4. sz. 31–36. – Fenyő Miksa: Följegyzések a Nyugat folyóiratról. Toronto, 1960. 199–205. – Goda Gábor: Nagy Lajosról. G. G.: Naplófüzetemből. 1961. 332–350. – Fehér Ferenc: Nagy Lajos hagyatéka. Kort 1963. 433–437. – Illés László: A marxista kritika egysége és a hagyományok értelmezése. Kort 1963. 893–896. – Kiss Ferenc: A hagyomány szerepe a mai mértékben. Kort 1963. 1554–1560. – Illés László: Nagy Lajos. Kr 1964. 10. sz. 14–25. – Vargha Kálmán: Vita Nagy Lajosról. Válasz Kiss Ferencnek. ÚÍ 1964. 1. sz. 101–103. – Vasvári István: Nagy Lajos. Emlékkönyv és bibliográfia. 1964. – Sőtér István: Nagy Lajos. ÚÍ 1965. 489–492. – Pusztay János: Nagy Lajos és a szocialista realizmus. Életünk 1970. 453–459. – Siklós Olga: Történeti drámák. S. O.: A magyar drámairodalom útja 1945–1957. 1970. 355–381. – Szekér Endre: Nagy Lajos stílusa. Fo 1970. 1. sz. 47–48. – A novellaelemzés új módszerei. Nagy Lajos: Január című novellájának elemzései. Szerk.: Hankiss Elemér. 1971. – Talpassy Tibor: Két nagy – két véglet. It 1971. 925–948. – Lázár Vilmos: Válasz Talpassy Tibornak. ÚÍ 1972. 9. sz. 116–121. – Déry Tibor: Egy novella elemzése. Nagy Lajos: A tolvaj macska. ÚÍ 1973. 5. sz. 72–76. és D. T.: Botladozás. 1978. 1. köt. 543–551. – Örkény István: Nagy Lajos. Ö. I.: {119.} Időrendben. 1973. 305–313. – Vargha Kálmán: A népszerűtlen klasszikus. V. K.: Álom, szecesszió, valóság. 1973. 216–227. – Galsai Pongrác: Életöröm és gyászmenet. Kort 1974. 943–946. és G. P.: A besurranó szerkesztő. 1976. 93–105. – Szigethy Gábor: Miért Nagy Lajos? Kr 1974. 5. sz. 6. – Vas István: Jegyzetek Nagy Lajosról. V. I.: Az ismeretlen isten. 1974. 176–186. – Vida Sándor: Nagy Lajos ismeretlen írása a Nyugatról. It 1974. 1034–1038. – Mesterházi Lajos: Nagy Lajos. M. L.: Szólni szólítatlan. 1975. 123–125. – Erdődy Edit: Értékorientációs novellaelemzések. (Köztük: Nagy Lajos több novellája.) Lit 1976. 200–216. – Illés Endre: Az igazságra törekvő: Nagy Lajos. I. E.: A só íze. 1976. 109–114. – Pomogáts Béla: Ostromnapló és leszámolás. P. B.: Regénytükör. 1977. 129–135. – Baránszky-Jób László: Négy novella általános esztétikai, axiológiai és műfajtipológiai elemzése. (Köztük: Nagy Lajos: Január.) B-J. L.: Élmény és gondolat. 1978. 384–398. – Kovács Sándor Iván: Nagy Lajos Pincenaplója. K. S. I.: Jelenlévő múlt. 1978. 273–275. – Szekér Endre: Nagy Lajos és a Kiskunhalom. Fo 1978. 9. sz. 63–69. és Sz. E.: Érték és írás. Kecskemét, 1981. 145–149. – Illés Endre: Az író és a riporter. I. E.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. 1979. 2. köt. 122–136. – Illés Lajos: Szerkesztőségek, írók, kéziratok. Nagy Lajos estéje. Kort 1979. 253–255. – Zelk Zoltán: Az ismeretlen Nagy Lajos. Je 1979. 1027–1034. – Kónya Judit: Nagy Lajos alkotásai és vallomásai tükrében. 1980. – Sőtér István: Egy olvasó naplója. Nagy Lajos: Pincenapló. – Az emlék. S. I.: Gyűrűk. 1980. 510–516, 552–557. – Szilágyi János: Nagy Lajos kiadatlan regénye. ÚÍ 1980. 5. sz. 85–86. – Tarján Tamás: Nagy Lajos. 1980. (Nagy magyar írók.) – Bor Ambrus: A keserű ember. ÉI 1982. 9. sz. – Nagy Lajostól, Nagy Lajosról. Szerk.: Kovács Géza, összeáll.: Tarján Tamás. 1982.