Irodalom

Kerecsényi Dezső: Fejedelmek órája. ProtSz 1929. 619–622. – Csipkay Sándor: Magyar-holland irodalmi kapcsolatok kezdetei. (Laskai János.) 1935. – Angyal Endre: Lackner Kristóf és a barokk humanizmus kezdetei. SoprSz 1944. 1–17. – Turóczi-Trostler József: A magyar irodalom európaizálódása. 1946. és Magyar irodalom – világirodalom. II. 1961. 5–63. – Wittman Tibor: A magyarországi államelméleti tudományosság XVII. század eleji alapvetésének németalföldi forrásaihoz. J. Lipsius. FK 1957. 53–66. – Bán Imre: Fejedelmeknek serkentő órája. It 1958. 360–373. – Klaniczay Tibor: A magyar későreneszánsz problémái (Stoicizmus és manierizmus). It 1960. és Reneszánsz és barokk. 1961. 303–339. – Keserű Bálint: Epiktétosz magyarul – a XVII. század elején. AHistLittHung Szeged 1963. 3–44. (AUnivSzeg III. Szövegkiadással.)