{9.} Irodalom

Szekfű Gyula: Bethlen Gábor. 1929. – Benda Kálmán: Bocskai István. 1942. – Wittman Tibor: Bethlen Gábor. 1952. – Makkai László: A kuruc nemzeti összefogás előzményei. 1956. – Wittman Tibor: Az osztrák Habsburg-hatalom válságos éveinek történetéhez. 1606–1618. AUnivSzeg Sectio Hist V. 1959. – Magyarország története. 1526–1790. Szerk. H. Balázs Éva és Makkai László. 1962. (Magyarország története II.) – Benda Kálmán: Les bases sociales du pouvoir des princes de Transylvanie. "La Renaissance et la Réformation en Pologne et en Hongrie" c. kötetben. 1963. 439–447.