Irodalom

Makoldy Sándor: Bojthi Veres Gáspár élete és történetírói munkássága. Nagykároly 1904. – Bán Imre: Szepsi Csombor Márton Párizsban. ItK 1956. 263–269. – Wittman Tibor: Az Europica Varietas. ItK 1956. 28–34. – Kovács Sándor: Szepsi Csombor Márton versei. ItK 1958. 70–76. – Kovács Sándor: Szepsi Csombor Márton prózastílusához. AUnivSzeg Sectio Litt. 1958. 51–60. – Kovács József: Csombor Márton elfelejtett drámai jelenete. ItK 1959. 109–111. – Kovács Sándor: Miért nevezi Bod Péter "Itinerárium"-nak az "Europica Varietas"-t? MKsz 1959.74–76. – Kovács Sándor: Az európai humanista hagyomány szerepe Szepsi Csombor Márton írói fejlődésében. FK 1960. 67–77. – Lásd még a kiadások bevezetéseit.