{II-2-519.} RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK

A. Hist Acta Historica
AUnivSzeg Acta Universitatis Szegediensis
AkÉrt Akadémiai Értesítő
Alf Alföld
BécsiMTörtIntÉvk Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve
BJkó Borsszem Jankó
BH Budapesti Hírlap
BpSz Budapesti Szemle
DtN Dunántúli Napló
EPhK Egyetemes Philologiai Közlöny
EKÉvk Egyetemi Könyvtár Évkönyvei
ÉTud Élet és Tudomány
ErdMúz Erdélyi Múzeum
EsztergomiKözl Esztergomi Közlöny
Figy Figyelő
Haz Hazánk
HSz Huszadik Század
It Irodalomtörténet
ItK Irodalomtörténeti Közlemények
JogtudKözl Jogtudományi Közlöny
KN Kelet Népe
KisfTÉÚjF Kisfaludy Társaság Évlapjai Új Folyam
KisÚ Kis Újság
Ko Koszorú
Kbarát Könyvbarát
Ktáros Könyvtáros
Kr Kritika
MBiblSz Magyar Bibliofil Szemle
MF Magyar Figyelő
MGrafika Magyar Grafika
MH Magyar Hírlap
MKsz Magyar Könyvszemle
MNy Magyar Nyelv
MNyr Magyar Nyelvőr
MoNV Magyarország és a Nagy Világ
MPed Magyar Pedagógia
MPaedSz Magyar Pedagógiai Szemle
MS Magyar Sajtó
MSal (MSzal) Magyar Salon (Magyar Szalon)
MTA Évk Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei
MTud Magyar Tudomány
Mo Magyarország
MoNv Magyarország s a Nagyvilág
Mság Magyarság
MüvtÉrt Művészettörténeti Értesítő
Napk Napkelet
NRH Nouvelle Revue de Hongrie
Nyug Nyugat
OrszV Ország Világ
OrvHetil Orvosi Hetilap
PedSz Pedagógiai Szemle
PHVnapja Pesti Hírlap Vasárnapja
PN Pesti Napló
PRöpivek Pesti Röpívek
PetőfiMúz Petőfi Múzeum
RTvSz Rádió és Televízió Szemle
STudLitt Studia Litteraria
Száz Századok
SzépirodF Szépirodalmi Figyelő
SzépirodKözl Szépirodalmi Közlöny
Szoc Szocializmus
Ttáj Tiszatáj
TörtSz Történeti Szemle
TörtL Történeti Lapok
Tük Tükör
ÚjMMúz Új Magyar Múzeum
Vság Valóság
Vasárnapi Újság
Vil Világosság