A Hungarológiai Alapkönyvtár
1. ütemében digitalizálásra került könyvek

 

Az alábbi táblázatban áttekinthetjük a Hungarológiai Alapkönyvtár 1 ütemének állapotát és statisztikai adatait.

 


Digitalizálás Szolgáltatás
BIBÓ István: Válogatott tanulmányok / Bibó István ; [vál. és az utószót írta Huszár Tibor] ; [szerk. és a jegyzeteket kész. Vida István, Nagy Endre] ; [a válogatásban és szerkesztésben közrem. ifj. Bibó István] ; [kész. az MTA Történettudományi Intézet közreműködésével] Budapest : Magvető, 1986-1990 (Debrecen : Alföldi Ny.), 4 kötet Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
BALASSA Iván - ORTUTAY Gyula: Magyar néprajz.
Bp. 1979, Corvina. 747 p., 24 t. -3. kiad.: 1982.
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
BALASSA Iván - ORTUTAY Gyula: Ungarische Volkskunde. (Einl.: Róbert WILDHABER.) Bp.-München 1982, Corvina-Beck. 868 p., 24 t. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
ORTUTAY - BALASSA: Hungarian ethnography and folklore Iván Balassa, Gyula Ortutay ; with a preface by Alexander Fenton / [text transl. by Maria and Kenneth Bales] ; [poems transl. by László T. András] ; [draw. by Attila Bánó, maps and diagr. by Marianne Kiss] ; [photos by Dezső Antal et al.]. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
A magyar irodalom története. 1. A magyar irodalom története 1600-ig. (Szerk.: KLANICZAY Tibor.) 1964. 567 p. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
 A magyar irodalom története. 2. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. (Szerk.: KLANICZAY Tibor.) 1964. 646 p. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
A magyar irodalom története. 3. A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig. (Szerk.: PANDI Pál.) 1965. 831 p. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
A magyar irodalom története. 4. A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig. (Szerk.: SŐTÉR István.) 1965. 1072 p. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
A magyar irodalom története. 5. A magyar irodalom története 1905-től 1919-ig. (Szerk.: SZABOLCSI Miklós.) 1965. 543 p. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
A magyar irodalom története. 6. A magyar irodalom története 1919-től napjainkig. (Szerk.: SZABOLCSI Miklós.) 1966. 1106 p. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
A magyar irodalom története. 1945-1975. (Szerk. biz.: BÉLÁDI Miklós, BODNÁR György, SŐTÉR István, SZABOLCSI Miklós.) Bp. 1981-, Akad. K. - 1. Irodalmi élet és irodalomkritika. (Szerk.: BÉLÁDI Miklós.) 1981. 527 p. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
A magyar irodalom története. 1945-1975. (Szerk. biz.: BÉLÁDI Miklós, BODNÁR György, SŐTÉR István, SZABOLCSI Miklós.) Bp. 1981-, Akad. K. - 2/1-2. köt. A költészet. 1986. 1150 p. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)

A magyar irodalom története. 1945-1975. (Szerk. biz.: BÉLÁDI Miklós, BODNÁR György, SŐTÉR István, SZABOLCSI Miklós.) Bp. 1981-, Akad. K. - 3/1-2. köt. A próza. 1990. 1618 p.

Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
A magyar irodalom története. 1945-1975. (Szerk. biz.: BÉLÁDI Miklós, BODNÁR György, SŐTÉR István, SZABOLCSI Miklós.) Bp. 1981-, Akad. K. - 4. A határon túli magyar irodalom. (Szerk.: BÉLÁDI Miklós.) 1982. 463 p. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Magyar néprajz. (Szerk. biz. Paládi-Kovács Attila et. al.). Bp., Akad. K. - 2. köt. Gazdálkodás. 2002. 1170 p., ill. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Magyar néprajz. (Szerk. biz. Paládi-Kovács Attila et. al.).
Bp., Akad. K. 3. köt. Kézművesség. Anyagi kultúra. 1991. 822 p.
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Magyar néprajz. (Szerk. biz. Paládi-Kovács Attila et. al.).
Bp., Akad. K. - 4. köt. Életmód. Anyagi kultúra. 3. 904 p., ill.
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Magyar néprajz. (Szerk. biz. Paládi-Kovács Attila et. al.).
Bp., Akad. K. - 5. köt. Magyar népköltészet. Folklór 1. 1988. 876 p.
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Magyar néprajz. (Szerk. biz. Paládi-Kovács Attila et. al.). Bp., Akad. K.- 6. köt. Népzene, néptánc, népi játékok. 1990. 708 p. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Magyar néprajz. (Szerk. biz. Paládi-Kovács Attila et. al.). Bp., Akad. K. - 7. köt. Népszokások, néphit, népi vallásosság. 1990. 867 p. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Magyar néprajz. (Szerk. biz. Paládi-Kovács Attila et. al.). Bp., Akad. K. - 8. köt. Társadalom. 2000. 1151 p., ill. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Magyar néprajzi lexikon. (Készült az Akadémiai Kiadó Lexikonszerkesztőségében az MTA Néprajzi Kutató Csoport irányításával. Főszerk.: ORTUTAY Gyula) 1-5. köt. Bp. 1977-1982, Akad. K. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Encyclopaedia humana hungarica. 1. EMESE ÁLMA
A magyar őstörténet és az államszervezés kora (a kezdetektől 1038-ig), Budapest, 1996, Encyclopaedia Humana Egyesület (magyar, angol, német)
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
  (magyar, angol, német)

Encyclopaedia humana hungarica. 2. A VAZUL-ÁG
Árpád-házi királyok Szent István után (1038-1301) Budapest, 1997, Encyclopaedia Humana Egyesület (magyar, angol, német)

Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
  (magyar, angol, német)
Encyclopaedia humana hungarica. 3. LOVAGKIRÁLYOK. Az Anjou- és Zsigmond-kor Magyarországon (1301-1437) Budapest, 1997, Encyclopaedia Humana Egyesület (magyar, angol, német) Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
  (magyar, angol, német)
Encyclopaedia humana hungarica. 4. PANNON RENESZÁNSZ A Hunyadiak és a Jagelló-kor (1437-1526) Budapest, 1998, Encyclopaedia Humana Egyesület (magyar, angol, német) Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
  (magyar, angol, német)
Encyclopaedia humana hungarica. 5. KERESZT ÉS FÉLHOLD A török kor Magyarországon (1526-1699) Budapest, 1999, Encyclopaedia Humana Egyesület (magyar, angol, német) Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
  (magyar, angol, német)
Encyclopaedia humana hungarica. 6. KÉTFEJŰ SAS
A Habsburg-uralom Magyarországon (1699-1790)
Budapest, 1996, Encyclopaedia Humana Egyesület
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Encyclopaedia humana hungarica. 7. HAZA ÉS HALADÁS A reformkortól a kiegyezésig (1790-1867)
Budapest, 1996, Encyclopaedia Humana Egyesület
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Encyclopaedia humana hungarica. 8. KETTŐS KÖTŐDÉS Az Osztrák- Magyar Monarchia (1867-1918) Budapest, 1996, Encyclopaedia Humana Egyesület Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Encyclopaedia humana hungarica. 9. A DUNÁNÁL
Magyarok a 20. században (1918-2000) Budapest, 1996, Encyclopaedia Humana Egyesület
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Erdély története Három kötetben főszerk. Köpeczi Béla ... közrem. Barta Gábor kész. a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében., Bp. Akad. K. 1986. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Histoire de la Transylvanie. Budapest Akad. K. 1992, cop. 1989 Budapest Akad. Ny. 742 p., [120] t. [6] t.fol. ill. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Kurze Geschichte Siebenbürgens. Bp. Akad. K. 1990 Bp. Akad. Ny. XVI, 780 p., [120] t., [3] t. fol ill. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Transilvania vazuta în piblicistica istoricamaghiara: momentedin istoria Transilnaniei aparute în revista História,
Tit. orig. (hun): Erdély a Históriában. Szerk.: Bárdi Nándor
Miercurea-Ciuc: Pro-Print, 1999,
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)  
Magyar színháztörténet. (Főszerk. Székely György).
Bp., Akad. K., 1990. - 1. köt. 1790-1873 (Szerk. Kerényi Ferenc). 539 p.+60 t., ill.
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)  
Magyar színháztörténet. (Főszerk. Székely György).
Bp., Akad. K., 1990. - 2. köt. 1873-1920. (Szerk. Gajdó Tamás). 2100. 1066 p., ill.
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)  
Magyar színházművészeti lexikon. (Szerk. Székely György).
Bp., Akad. K., 1994. 886 p., ill., 27 cm
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)  
CZIGÁNY, Lóránt: The Oxford history of Hungarian literature. From the earliest times to the present. Oxford 1984, Clarendon Pr. 496 p. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)

Magyarország a XX. században. (Szerk. Kollega Tarsoly István). Szekszárd, Babits K., 1996-. 24 cm. 1. köt. Politika és társadalom, hadtörténet, jogalkotás. 1996. 492 p., ill.

Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)

Magyarország a XX. században. (Szerk. Kollega Tarsoly István). Szekszárd, Babits K., 1996-. 24 cm 2. köt. Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság. 1997. 704 p., ill.

Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)

Magyarország a XX. században. (Szerk. Kollega Tarsoly István). Szekszárd, Babits K., 1996-. 24 cm 3. köt. Kultúra, művészet, sport és szórakozás. 1998. 652 p., ill.

Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)

Magyarország a XX. században. (Szerk. Kollega Tarsoly István). Szekszárd, Babits K., 1996-. 24 cm - 4. köt. Tudomány. 1. Műszaki és természettudományok. 1999. 730 p.

Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)

Magyarország a XX. században. (Szerk. Kollega Tarsoly István). Szekszárd, Babits K., 1996-. 24 cm - 5. köt. Tudomány. 2. Társadalomtudományok. 2000. 688 p., ill.

Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
SZABOLCSI Bence: A magyar zene évszázadai.
1-2. köt. Bp. 1959-1961, Zeneműkiadó. 372, 318 p.
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
SZABOLCSI Bence: A concise history of Hungarian music.
Bp. 1974, Corvina. 256 p.
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje.
Bp., Zeneműkiadó, 1981. 623 p.
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Demeter Tibor: Bibliographia Hungarica Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Kortárs magyar írók (1945-1997), Bibligráfia és Fotótár I-II. (Szerk. Almási Éva). Enciklopédia Kiadó, 1998-2000. 347, 494 p., ill. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
 Statisztika    
Digitalizálandó oldalak száma:
 kb. 58541
 
Digitalizált oldalak száma:
 kb. 48100
 
Digitalizálandó karakterek száma:
 kb. 149623000
 
Digitalizált karakterek száma:
 kb. 84318000
 
Digitalizált képek száma:
kb. 12000
 Utolsó módosítás dátuma:
  2005-06-03