A Hungarológiai Alapkönyvtár
2. ütemében digitalizálásra került könyvek

 

Az alábbi táblázatban áttekinthetjük a Hungarológiai Alapkönyvtár 2 ütemét, amely 2005 őszétől 2006. tavaszáig tartott. A 2. ütemet nagyrészt az Internet Szolgáltatók Tanácsa támogatta és a MEK Egyesület szervezte. A támogatás részletes felhasználásáról a MEK Egyesület honlapján elhelyezett beszámolóban lehet bővebben olvasni.

 


Digitalizálás Szolgáltatás
BORBÁNDI Gyula: A magyar emigráció életrajza, 1945-1985.
Bern : Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1985
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
BORBÁNDI Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia.
Bp., Hitel, 1992. 826 p. Kötött [86-348]
Feldolgozás alatt.
FINÁLY Henrik: A latin nyelv szótára.
Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2002.
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
FITZ József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. 1. köt. A mohácsi vész előtt.
Bp. 1959-1967, Akad. K. 258, 295 p.
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
FITZ József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. 2. köt. A reformáció korában. Bp. 1959-1967, Akad. K. 258, 295 p.
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
KERTÉSZ Gyula: A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriuma. Annotált bibliográfia. Lezárva: 1986. dec. 31. 2. kiad.
Bp., OSZK-KMK, 1990.
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
KOSÁRY Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába.
1. köt. 1711-ig.
Budapest : Közoktatásügyi Kiadóvállalat, 1951. 480 p.
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
KOSÁRY Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába.
3. köt. Kiegészítések és névmutató
Budapest : Bibliotheca, 1958. 398 p.
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
Romániai magyar irodalmi lexikon. Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés. (Főszerk.: BALOGH Edgár.) - 1-4. kötet Bukarest 1981-2002., Kriterion. Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)
SZINNYEY József: Magyar írók élete és munkái. 1-14. köt.
Budapest : Arcanum Adatbázis Kft., [2000]
Elkészült Szolgáltatott változat (MEK)