Hungarológiai kézikönyvek jegyzéke

1994-2002
Összeállította a Könyvtári Intézet Gyűjteményépítési információs osztálya

2003ÁLTALÁNOS MŰVEK
FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA
VALLÁS
TÁRSADALOMTUDOMÁNY
Szociológia
Szociográfia
Statisztika
Demográfia
Belpolitika
Nemzetiségi kérdés
Választások
Vándorlás. Migráció
Külpolitika
Kormányok. Törvényhozó testületek
Politikai pártok és mozgalmak
Gazdaság
Pénzügy
Jog. Jogtudomány
Államjog. Alkotmányjog
Büntetőjog. Kriminológia
Államigazgatás. Közigazgatás
Hadtudomány. Honvédelem. Hadtörténet
Pedagógia
Néprajz
Folklór
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
Természetvédelem. Természetrajz
Földtan-geológia. Hidrológia
Növénytan
Állattan
ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
Orvostudomány
Technika. technikatörténet
Mezőgazdaság
Könyvkiadás. Könyvkereskedelem
Közlekedés
MŰVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
Építőművészet
Középületek
Lakóépületek. Várak. Kastélyok
Kerámiaművészet
Iparművészet
Festészet
Fényképezés és rokon eljárások. Fotóművészet
Zene. Zenetörténet
Filmművészet
Színházművészet. Színháztudomány
Táncművészet
Sport
NYELV ÉS IRODALOM
Szótárak
Magyar irodalom
FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
Honismeret
Földrajztudomány
Általános földrajz
Magyarország útikönyvek
Életrajzok
Családtörténet. Címertan
Régészet. Művelődéstörténet
Magyarország története
SZÉPIRODALOM

 
ÁLTALÁNOS MŰVEK

0001
Abafi Lajos (1840-1909)
  A szabadkőművesség története Magyarországon. Bp., Akad. K., 1993. 469 p., ill., 21 cm. (Az Akadémia Kiadó reprint sorozata.)

0002
  Bibliotheca Hungarica. A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében - The hungarian libraries in the mirror of a millennium - Die ungerischen bibliotheken im spiegel eines jahrtausends [elektronikus dok.]. (Szerk. Tószegi Zsuzsanna). Bp., Neumann KHT., 1999. tok: 22 cm, 1 CD

0003
Bödők Zsigmond
  Nobel-díjas magyarok. 3. jav., bőv. kiad. Dunaszerdahely, NAP K., 2002. 144 p., ill., 22 cm. (Magyar talentum.)

0004
  Budapest Museum. Múzeumi séták Budapesten [elektronikus dok.]. (Szerk. Tószegi Zsuzsanna). Bp., Neumann Kht., 1999. tok: 22 cm, 1 CD

0005
  Elektronikus régi magyar könyvtár [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2001. tok: 19 cm, 12 cm, 1 CD-ROM. (Arcanum digitéka.)

0006
Gazda István (1948)
  Magyar tudománytörténet. Piliscsaba, Magyar Tudománytört. Int., 1999. 200 p., 24 cm

0007
Gulyás Pál (1881-1963)
  Magyar írók élete és munkái. Hasonmás kiad. Bp., Argumentum K.-MTA Könyvtár, 1990-. 24 cm
  12. köt. Haader György - Házyné. 1993. 904 p.+4 t.
  13. köt. Häcker Bálint - Hollinger Rudolf. 1993. 885 p.
  14. köt. Hollitzer Gyula - Hyrtl József. 1993. 858 p.
  15. köt. Iacob János - Jürkéné. 1993. 926 p.+4 t.
  16. köt. Kaál Elek - Kovacevic, Iovan. 1995. 1132 p.
  17. köt. Kovács A. Ödön - Lyka Károly. + Pótlás a XVI. kötethez. 1995. 1307 p.
  18. köt. Maácz János - Myskovszky Viktor + Pótlás a XVII. kötethez. 1999. 1375 p.
  19. köt. N. Árpádné-Özséb, P[áter]. 2002. 983 p.

0008
  Hírünk a világban. (Szerk. Bosnyák István, Orvos Mária). Újvidék, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 1993-. 19 cm. (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. Jugoszláviai magyar exteriorika.)
  1. 1976-1980. 2002. 251 p.
  2. 1981-1983. 1999. 182+XXXIII p.
  3. 1984-1986. 1997. 202+XXXI p.
  4. 1987-1988. 1996. 180+XXIX p.
  5. 1989-1990. 1993. 213+XL p.

0009
Kiszely Gábor (1949)
  A szabadkőművesség. Bp., Korona K., 1999. 178 p., ill., 27 cm

0010
Klaniczay Tibor (1923-1992)
  A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete. Bp., Balassi K., 1993. 95 p. (Humanizmus és reformáció.)

0011
Kókay György (1929) -- Buzinkay Géza (1941)-- Murányi Gábor (1954)
  A magyar sajtó története. Utánny. Bp., MÚOSZ-Bálint György Újságíró-isk., 1999. 229 p., 22 cm. (Sajtókönyvtár.)

0012
Kónya Sándor (1927)
  "...Magyar Akadémia állíttassék fel...". Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1994. 515 p., 24 cm. (A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának közleményei.)

0013
Kuszálik Péter (1949)
  A romániai magyar sajtó 1989 után. Bp.-Kolozsvár, Teleki László Alap. - Erdélyi Múzeum-Egy., 2001. 445 p., 20 cm. (Kisebbségi adattár.)

0014
Lisztes László (1929)
  Forrás. 1969-1998. Repertórium. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkorm., 1999. 367 p., 24 cm

0015
Madas Edit (1949) -- Monok István (1956)
  A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig. Bp., Balassi K., 1998. 183 p., ill., 23 cm [MEK]

0016
  Magyar könyvek - magyar századok. (Szerk. Kollega Tarsoly István). Bp., Tarsoly K., 2001. 415 p., ill., 24 cm

0017
  Magyar Könyvészet 1921-1944. Bp., OPKM-OSZK, 1984-. 30 cm
  3/A. köt. Alsó- és középfokú iskolai tankönyvek (Összeáll. Horváth László). 1998. 228 p.

0018
  Magyar könyvészet, 1712-1920 [elektronikus dok.]. Bp., OSZK-Arcanum Adatbázis Kft., 2001. 1 CD-ROM, 12 cm. (Arcanum adatbázis.)

0019
  Magyar Nagylexikon. Bp., Akad. K., 1993-.
  Indulás: 1993-tól.
  Utoljára : 15. köt. Pon-Sek. 2002.

0020
  Magyar Nemzet. 1938. augusztus 25. - 1944. március 22. Repertórium. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeu, 1980-. 24 cm. (A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai.)
  [1.] 1938-1939 (Kendéné Palágyi Erzsébet /összeáll./). 1980. 391 p.+XII.
  [2.] 1940. január -1941. június (Kendéné Palágyi Erzsébet /összeáll./). 1988. 452 p.
  [3.] 1941. július - 1942. december (Dékány Endre /összeáll./). 1990. 491 p.
  [3.] 1941. július - 1942. december (Dékány Endre /összeáll./). 1990. 491 p.
  [4.] 1943. január - 1944. március (Dékány Endre /összeáll./). 1991. 415 p.

0021
  A magyar Tudományos Akadémia almanachja. (Szerk. Burucs Kornélia). Bp., MTA, 1997. 607 p., ill., 20 cm

0022
  Magyar tudománytár. (Szerk. Glatz Ferenc). Bp., MTA Társadalomkutató Közp.-Kossuth K., 2002-. 30 cm
  1. köt. Föld, víz, levegő (Szerk. Mészáros Ernő, Schweitzer Ferenc). 2002. 511 p., ill.
  2. köt. Táj, település, régió (Szerk. Enyedi György, Horváth Gyula). 2002. 510 p., ill.

0023
  Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. (Szerk. Nagy Ferenc). Utánny. Bp., Better K.-MTESZ-OMIKK, 1998. 1024 p., 24 cm

0024
  Magyarok a világ tudományos-műszaki haladásáért - Hungarian for the process of science and technology in the world [elektronikus dok.]. Bp., OMIKK., 2001. 1 db., 12 cm

0025
  Magyarország múzeumai. (Szerk. Balassa M. Iván). 3., átdolg. kiad. Bp., Vince K., 2001. 292 p., ill., 24 cm

0026
  A múlt magyar tudósai [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2002. 1 CD-ROM

0027
Nádor Orsolya, B
  A csehszlovákiai magyar nyelvű könyvkiadás bibliográfiája, 1967-1988. Pozsony, Madách K., 1992. 418 p., 21 cm

0028
Pesti Ernő (1946)
  Az Est-lapok, 1920-1939. Repertórium. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 1982-. 24 cm. (A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai.)
  [1.]. 1920-1924. 1982. 311 p.+XVI.
  [2.]. 1925-1927. 1984. 406 p.
  [3.]. 1928-1930. 1985. 476 p.
  [4.] 1931-1933. 1986. 385 p.
  [5.] 1934-1936. 1988. 538 p.
  [6.] 1937-1939. 1988. [1989]. 427 p.

0029
  Régi magyarországi nyomtatványok - Res litteraria hungariae vetus operum impressorum. (Szerk. Heltai János). Bp., Akad. K., 1971-. 25 cm
  3. köt. 1636-1655. 2001. 1117 p., 1 db CD-ROM., ill.

0030
  Révai új lexikona. (Szerk. Kollega Tarsoly István). Szekszárd, Babits K., 1996-. 24 cm
  1. köt. A-Baj. 1996. 867 p., ill.
  2. köt. Bak-Bia. 1998. 989 p., ill.
  3. köt. Bib-Bül. 1998. 857 p., ill.
  4. köt. Bűn-Cyt. 1999. 848 p., ill.
  5. köt. Cza-D. 2000. 896 p., ill.
  6. köt. E-Fei. 2000. 870 p., ill.
  7. köt. Fej-Gak. 2001, 879 p., ill.
  8. köt. Gal-Gyi. 2001. 879 p., ill.
  9. köt. Gym-Hol. 2002. 883 p., ill.
  10. köt. Hom-Kac. 2002. 908 p., ill.

0031
Rózsa Mária (1960)
  Tudománytár (1834-1844). Repertórium. Bp., OSZK, 1999. 221 p, [MEK]

0032
Scheiber Sándor (1913-1985)
  Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 1847-1992. Bp., MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993. 417 p., ill., 25 cm. (Hungaria Judaica.)

0033
Sebestyén Gyula (1867-1946)
  Rovás és rovásírás. A Magyar Nemzeti Múzeum megbízásából végzett tanulmányok alapján. Hasonmás kiad. Bp., Tinta Kvk., 2002. 325 p., ill., 24 cm. (Mesterművek.)

0034
  Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. (Szerk. Pál József, Újvári Edit). Bp., Balassi K., 2001. 550 p., ill., 25 cm

0035
Szinnyei József (1830-1913)
  Magyar írók élete és munkái [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis, 2001. 12 cm., 12 db CD-ROM. (Arcanum digitéka.)

0036
  Tények könyve archívum [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft.-Greger-Delacroix K., 2001. 1 db CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.)

0037
  Több nemzet vallja magáénak. (Szerk. Endrei Walter, Jeszenszky Sándor). Bp., Balassi K., 2001. 214 p., ill., 21 cm

0038
  Új akadémiai kislexikon [számítógépes dok.]. Bp.-Szeged, Akad. K.-Scriptum K., 1996. 13x14 cm

0039
  Új könyvek 1994-2000. Az Új Könyvek című könyvismertető folyóirat adatbázisa [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2002. 1 db CD-ROM, 12 cm

0040
Végh László (1949)
  A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének bibliográfiája, 1918-2000. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2000-. 20 cm. (Miscellanea bibliothecae hungaricae.)
  1. köt. 415 p..
  2. köt. 416-817 p.

0041
  Világ. 1910. március 30. - 1926. április 30. Repertórium. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 1984-. 24 cm. (Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai.)
  [1.] köt. 1910-1912. (Czére Gyöngyvér /összeáll./). 1984. 412 p.+XXIV..
  [2.] köt. 1913-1914. (Czére Gyöngyvér /összeáll./). 1988. 383 p.

0042
Voit Krisztina (1940)
  A budapesti sajtó adattára, 1873-1950. Bp., Argumentum K., 2000. 783 p., 24 cm

 FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA

0043
Harmat Pál (1947)
  Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. A budapesti mélylélektani iskola története, 1908-1993. (Szerk. Albert Tibor). 2. átdolg., bőv. kiad. Bp., Bethlen, 1994. 627 p

0044
Hell Judit (1954) -- Lendvai L. Ferenc (1937)-- Perecz László (1959)
  Magyar filozófia a XX. században. Bp., Áron K., 2000-. 20 cm
  1. r. 2000. 319 p.
  2. r. 2001. 338 p.

0045
Mészáros András (1949)
  A filozófia Magyarországon. Pozsony, Kalligram Kvk., 2000. 218 p., 20 cm

 VALLÁS

0046
Bálint Sándor (1904-1980) -- Barna Gábor (1950)
  Búcsújáró magyarok. Bp., Szent István Társulat, 1994. 384 p., ill., 26 cm

0047
Balogh Margit (1961) -- Gergely Jenő (1944)
  Egyházak az újkori Magyarországon, 1790-1992. Adattár. Bp., História-MTA Történettud., Int., 1996. 549 p., 24 cm. (História
könyvtár. Kronológiák, adattárak.)

0048
Gergely Jenő (1944) -- Kardos József (1937)-- Rottler Ferenc (1934)
  Az egyházak Magyarországon Szent Istvántól napjainkig. Bp., Korona K., 1997. 247 p., 20 cm

0049
  Magyar katolikus lexikon. (Főszerk. Diós István). Bp., Szent István  Társulat, 1993-. 25 cm
  1. köt. A-Bor. 1993. 948 p., ill.
  2. köt. Bor-Éhe. [1996]. 964 ill.
  3. köt. Éhi-Gar. 1997. 932 p., ill.
  4. köt. Gas-Hom. 1998. 932 p., ill.
  5. köt. Homo-J. 2000. 975 p., ill.
  6. köt. Kaán-kiz. 2001. 937 p., ill.
  7. Klacs-lond. 2002. 926 p., ill.

0050
  Magyar kereszténység ezer éve. (Szerk. Cséfalvay Pál, Maria Antonietta De Angelis). Bp., Magyar Katolikus Püspösi K., 2001. 410 p

0051
  Magyar zsidó lexikon. (Szerk. Ujvári Péter). Bp., Makkabi K., 2000. 1028 p., 25 cm

0052
  Mons Sacer 996-1996. (Szerk. Takács Imre). Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátság, 1996. 29 cm
  1. köt. 636 p.+mell., ill.
  2. köt. 383 p., ill.
  3. köt. A Főapátság gyűjteményei. 320 p., ill.

0053
  Szentek a magyar középkorból. Bp., Osiris K., 2000-. 20 cm. (Millenniumi magyar történelem. Források.)
  1. Árpád-kori legendák és intelmek. (Összeáll. Érszegi Géza). 2001. 220+12 p., ill.
  2. Legendák és csodák. 13-16. század (Madas Edit-Klaniczay Gábor [szerk.]) 2001. 501+6 p., ill .

0054
Török József (1946) -- Legeza László (1952)
  A magyar egyház évezrede. Bp., Mikes K.-Ecclesia K., 2000. 176+92 p., ill., 30 cmTÁRSADALOMTUDOMÁNY

0055
Meister Róbert
  A romániai magyar társadalomtudományi irodalom válogatott bibliográfiája. Csíkszereda, Pro-Print Kvk., 2002. 213 p., 25 cm

 

Szociológia

0056
Gyáni Gábor (1950) -- Kövér György (1949)
  Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Bp., Osiris K., 1998. 356 p., ill., 25 cm. (Osiris tankönyvek.)

0057
Gyurgyák János (1956)
  A zsidókérdés Magyarországon. Bp., Osiris K., 2001. 788 p., 25 cm

0058
Kapitány Ágnes (1953) -- Kapitány Gábor (1948)
  Magyarság-szimbólumok. Bp., Európai Folklór Intézet-Teleki László Alapítvány, 1999. 300 p., ill., 24 cm. (Örökség.)

0059
Kertesi Gábor 1951) -- Kézdi Gábor
  A cigány népesség Magyarországon. Bp., Socio-Typo, 1998. 467 p., 27 cm

0060
Kolosi Tamás (1946)
  A terhes babapiskóta. A rendszerváltás társadalomszerkezete. Bp., Osiris K., 2000. 238 p. (Osiris zsebkönyvtár.)

0061
  Magyarország társadalomtörténete, 1945-1989. (Szerk. Fokasz Nikosz, Örkény Antal). 2. kiad. Bp., Új Mandátum Kvk., 2000. 24 cm. (Nagyítás.)
  1. 404 p.
  2. 476 p.

0062
Szabó Zoltán (1912-1984)
  Diaszpóranemzet. Bp., Osiris K., 1999. 297 p., 21 cm. (Szabó Zoltán összegyűjtött munkái.)

0063
  Törések és kötések a magyar társadalomban. (Szerk. Elekes Zsuzsanna, Spéder Zsolt). Bp., Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság-Századvég K., 2000. 388 p., ill., 25 cm

0064
Valuch Tibor (1963)
  Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Bp., Osiris K., 2002. 389 p., 26 cm. (Osiris tankönyvek.)

 

Szociográfia

0065
Beke György (1927)
  Barangolások Erdélyben. Bp., Mundus Magyar Egyetemi K., 1996-. 23 cm. (Mundus. Új irodalom.)
  1. köt. Szigetlakók. 1996. 329 p., ill.
  2. Boltívek teherbírása. 1998. 493 p.
  3. köt. Az Értől a Kölesérig. 2000. 526 p., ill.

0066
Gazda József (1936)
  Az Istennel még magyarul beszélgetünk. Magyar szórványok a Kárpát-medencében. Bp., Püski K., 2002. 544 p., 24 cm

0067
Illyés Gyula (1902-1983)
  Puszták népe. Bp., Osiris K., 1999. 215 p., 19 cm. (Millenniumi Könyvtár.) [MEK*], [DIA*]

0068
Petheő Lászlóné (1942)
  Cigányság. Válogatás a téma irodalmából. Miskolc, Megyei Kvt., 2001. 365 p., 21 cm

0069
Szuhay Péter
  A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. Bp., Medicina Kvk., 1999. 205 p., ill., 30 cm

 

Statisztika

0070
  Magyar statisztikai évkönyv - Statistical yearbook of Hungary. 1993. Bp., Központi Statisztikai Hivatal, 1990-. 29 cm
  Indulás : 1990-.
  Megjelenés : évenként.
  Utoljára : 2001. évi kötet (2002).

0071
  Történeti statisztikai idősorok, 1867-1992. (Szerk. biz. Klinger András). Bp., KSH, 1992-. 29 cm
  1. köt. Népesség - népmozgalom. (Dallos Ödönné /összeáll.-ban részt vett/). 1992. 350 p.

 

Demográfia

0072
Für Lajos (1930)
  Magyar sors a Kárpát-medencében. Bp., Kairosz K., 2001. 471 p., 24 cm, mell

0073
Lőkkös János (1932)
  Trianon számokban. Bp., Püski K., 2000. 383 p., 25 cm

0074
Varga E. Árpád (1952)
  Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Bp.-Csíkszereda, Teleki László Alapítvány-ProPrint Kvk., 1998-. 30 cm. (Múltunk könyvek.)
  1. Kovászna, Hargita és Maros megye. Népszámlálási adatok 1850-1992 között. 1998. 597 p., ill.
  2. Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megye. 1999. 869 p., mell.
  3. Arad, Krassó-Szörény és Temes megye. Népszámlálási adatok, 1869-1992 között. 2000. 654 p.
  4. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye. Népszámlási adatok 1850-1992 között. 2002. 781 p., ill.
  5. Brassó, Hunyad és Szeben megye. A Kárpátokon túli megyékhez került települések. Népszámlálási adatok 1850-1992 között. 2002. 661 p.+mell., ill.

 

Belpolitika

0075
Gosztonyi Péter (1931)
  A magyar Golgota. A politikai megtorlások vázlatos története Magyarországon 1849-től 1963-ig és egyéb korrajzi történetek. Bp., Százszorszép, 1993. 296 p.+[22] t., ill., 21 cm

0076
  A kárpát-medencei magyar kisebbségi kérdés a harmadik évezred küszöbén. (Szerk. C. Tóth János). Salgótarján, Nógrád megyei TIT-Humanitas Stúdió, 2001. 95 p., 23 cm

0077
Kiszely Gábor (1949)
  Állambiztonság, 1956-1990. Bp., Korona K., 2002. 430 p., 24 cm

0078
Kiszely Gábor (1949)
  ÁVH. Egy terrorszervezet története. Bp., Korona K., 2002. 378 p., 24 cm

0079
Kossuth Lajos (1802-1894)
  Kossuth breviárium. 4. kiad. Bp., Pán Kvk., 1999. 258 p., 19 cm

0080
Körösényi András (1959)
  A magyar politikai rendszer. Bp., Osiris K., 2002. 391 p., ill., 25 cm. (Osiris tankönyvek.)

0081
  Magyarország politikai évkönyve. (Szerk. Kurtán Sándor, Sándor Péter, Vass László). 1993. Bp., Demokrácia Kut. M. Központja Alap., 1993. 20 cm
  Indulás : 1988.
  Megjelenés : évenként.
  Utoljára : 2000. évtől (2001).

0082
  A népi mozgalom és a magyar társadalom. (Szerk. Sipos Levente, Tóth Pál Péter). Bp., Napvilág K., 1997. 451 p., 24 cm

0083
  A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben [elektronikus dok.]. Bp., Új Mandátum Kvk., 2000. 1 CD-ROM, 12
cm

0084
  A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben. (Szerk. Bozóki András). Bp., Magvető Kvk., 1999-. 23 cm
  1. köt. 609 p.
  2. köt. 659 p.
  3. köt. 653 p.
  4. köt. 557 p.
  5. köt. 2000. 738 p.
  6. köt. Dokumentumok. 2000. 760 p.
  7. köt. Alkotmányos forradalom 2000. 825 p.
  8. 1999. 332 p., ill.

0085
  Szárszó. Az 1943. évi balatonszárszói Magyar Élet-tábor előadás- és megbeszéléssorozata. 3. kiad. Bp., Püski K., 1993. 236 p.+18 t., ill., 20 cm

 

Nemzetiségi kérdés

0086
  Nemzetiségi bibliográfia. Bp., Országos Idegennyelvű Könyvtár, 1992-. 23 cm
  Indulás : 1992.
  Utoljára : 1995. évi (1999).
  Megjelenés : évenként.

0087
  A nemzetiségi és a nemzetiségekre vonatkozó hazai irodalom válogatott bibliográfiája. (Szerk. Madarász Katalin). 1986-1993. Bp., Orsz. Idegennyelvű Kvt., 1985-. 133 p. 24 cm. (Nemzetiségek Magyarországon.)

 

Választások

0088
Hubai László
  Magyarország XX. századi választási atlasza. Bp., Napvilág K., 2001. 25 cm, 1 CD-ROM
  1. köt. A választások története és politikai geográfiája. 288 p.
  2. köt. Választókerületi adattár. 328 p.
  3. köt. A magyarországi települések választási adatai. 690 p.


Vándorlás. Migráció

0089
Tóth Pál Péter (1942)
  Haza csak egy van?
Bp., Püski K., 1997. 238 p., 25 cm

 

Külpolitika

0090
Fülöp Mihály -- Sipos Péter (1935)
  Magyarország külpolitikája a XX. században. Bp., Aula K., 1998. 494 p., 24 cm

0091
  Magyar külpolitikai évkönyv. (Szerk. Torda Endréné). Bp., Külügyminisztérium, 1968-. 21 cm
  Indulás : 1968-.
  Megjelenik : évente.
  Utoljára : 2000. év (2002).

0092
Szidiropulosz Archimédesz (1944)
  Trianon utóélete. Válogatás a magyar nyelvű irodalom bibliográfiájából, 1920-2000. Bp., XX. Század Int., 2002. 260 p., ill., 25 cm

 

Kormányok. Törvényhozó testületek

0093
  Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. (Szerk. Pálmány Béla). Bp., Magyar Országgyűlés, 2002.  1368 p

0094
Jónás Károly (1945) -- Villám Judit
  A magyar országgyűlés elnökei, 1848-2002. Almanach. Bp., Argumentum K., 2002. 545 p., 25 cm

0095
  Magyar miniszterelnökök. 1848-2002. (Szerk. Stemler Gyula). Bp., Kossuth K., 2002. 231 p., ill., 31 cm

0096
  A magyar országyűlés történetének képeskönyve - History of the Hungarian Parliament - Geschichte des ungarischen Parlaments. (Szerk. Mezey Barna). Bp., Osiris K., 1999. 236 p., ill., 24 cm

0097
  Tisztelt Ház! (Szerk. Stemler Gyula, Tombor László). Bp., Puskás Tivadar Távközlési Technikum, 1998. 216 p., ill., 29 cm

 

Politikai pártok és mozgalmak

0098
  A magyar szociáldemokrácia kézikönyve. (Szerk. Varga Lajos). Bp., Napvilág K., 1999. 662 p., ill., 24 cm

 

Gazdaság

0099
Gunst Péter (1934)
  Magyarország gazdaságtörténete, 1914-1989. 3. kiad. Bp., Nemzeti Tankvk., 2001. 179 p., ill., 24 cm. (Magyar gazdaságtörténet.)

0100
Kaposi Zoltán
  Magyarország gazdaságtörténete 1700-2000. Pécs, Dialóg Campus K., 2002. 431 p., ill., 25 cm. (Dialóg campus tankönyvek; Studia oeconomica.)

0101
  Ki kicsoda a magyar gazdasági életben. Bp., Humexim Kft., 2001. 384 p., ill., 23 cm

0102
  Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig. (Szerk. Honvári János). 4. kiad. Bp., Aula K., 2000. 682 p., ill., 24 cm

 

Pénzügy

0103
Hölgyéné Angelotti Zsuzsanna (1953) -- Fux Kornél (1938)
  Magyar pénzérmék és papírpénzek. 3. átdolg. kiad. Nagykovácsi, Grafon K., 1999. 104 p., ill., 21 cm

0104
Tomka Béla
  A magyarországi pénzintézetek rövid története, 1836-1947. Bp., Aula K., 2000. 182 p., 22 cm

 

Jog. Jogtudomány

0105
  Complex CD-jogtár [elektronikus dok.]. Bp., KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti K., 1993-. 12 cm
  Indulás : 1993.
  Megjelenik : havonta.
  Utoljára : 2002. jan. 31.

0106
Csizmadia Andor (1910-1985) -- Kovács Kálmán (1913-1991)-- Asztalos László (1925-1988)
  Magyar állam- és jogtörténet. 12. kiad. Bp., Nemzeti Tankvk., 2001. 559 p., 24 cm

0107
Erdő Péter (1952)
  Egyházjog a középkori Magyarországon. Bp., Osiris K., 2001. 269 p

0108
  A magyar jogi irodalom válogatott bibliográfiája. (Összeáll. Balázsné Veredy Katalin, Orosz Ágnes). Bp., Országgyűlési Könyvtár, 1991-. 21 cm
  Elmőzménye : A magyar állam- és jogtudományi irodalom válogatott bibliográfiája.
  Indulás : 1991. 1-2. sz..
  Megjelenés : évi 2 összevont szám.
  Utoljára : 2001.

0109
  Magyar jogszabályok mutatója 1945-1991-. 10. bőv. és átdolg. kiad. Bp., Juros K., 2001. 1039 p., 21 cm

0110
  Magyar jogtörténet. (Szerk. Mezey Barna). 2. jav. kiad. Bp., Osiris K., 2001. 440 p., 25 cm. (Osiris tankönyvek.)

0111
  A magyar jogtörténet forrásai. Szemelvénygyűjtemény. (Szerk. Mezey Barna). Bp., Osiris K., 2002. 827 p., 25 cm. (Osiris tankönyvek.)

0112
  Magyar jogtudósok. (Szerk. Hamza Gábor). Bp., Professzorok Háza, 2001. 20 cm. (MF könyvek.)
  1. köt. 191 p.
  2. köt. 196 p.

0113
  Magyar közigazgatási jog. Általános rész. (Szerk. Ficzere Lajos). 4. átdolg. kiad. Bp., Osiris K., 2002. 512 p. (Osiris tankönyvek.)

0114
  Magyar közigazgatási jog. Különös rész európai kitekintéssel. (Szerk. Ficzere Lajos, Forgács Imre). Bp., Osiris K., 2001. 459 p. (Magyarország az Európai Unióban.; Osiris tankönyvek.)

0115
  A Magyar Köztársaság bíróságai és bírái. (Összeáll. Baranyó György). Bp., HVG-ORAC Lap- és Kvk., 2000. 588 p., 29 cm

0116
Nagy Károly (1932)
  A nemzetközi jog, valamint Magyarország külkapcsolatainak története. Lakitelek, Antológia K., 1996. 207 p., 27 cm

0117
  Pótlapok a Hatályos jogszabályok gyűjteménye című kiadványhoz. Bp., KJK-KERSZÖV, 1991-. 29 cm
  Indulás : 1991.
  Megjelenik : havonta.
  Legutóbb :  2002. jan. 1.

0118
  Szent István király intelmei és törvényei. 3. kiad. Bp., Szent István Társ., 2002. 67 p., 18 cm. (Szent István könyvek.)

 

Államjog. Alkotmányjog

0119
  Alkotmánytan. (Szerk. Kukorelli István). Bp., Osiris K., 2001-. 25 cm. (Osiris tankönyvek.)
  1[1.] Alapfogalmak, alkotmányos intézmények. 2002. 573 p.

0120
  Alkotmánytan. Bp., Osiris K., 2001-. 318 p. (Osiris tankönyvek.)
  2. köt. Alapjogok (Sári János). 2001. 2. átdolg. kiad. 318 p.

0121
Eckhart Ferenc (1885-1957)
  Magyar alkotmány- és jogtörténet. Bp., Osiris K., 2000. 482 p., 21 cm. (Milleniumi magyar történelem. Historikusok.)

0122
Glant Tibor
  A Szent Korona amerikai kalandja, 1945-1978. Debrecen, KLTE, 1997. 180 p., ill., 24 cm

0123
  Magyar alkotmánytörténet. (Szerk. Mezey Barna). 4. átdolg. kiad. Bp., Osiris K., 2002. 443 p., 25 cm. (Osiris tankönyvek.)

0124
  A magyar állam és a nemzetiségek. A magyarországi nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai, 1848-1993. (Szerk. Sipos Levente). Bp., Napvilág K., 2002. 759 p., 25 cm

0125
  A Magyar Köztársaság Alkotmánya. Bp., Korona K., 2002. 248 p., 20 cm

0126
Sólyom László (1942)
  Az alkotmányvbíráskodás kezdetei Magyarországon. Bp., Osiris K., 2001. 796 p. (Osiris tankönyvek.)

0127
Tóth Endre (1944) -- Szelényi Károly (1943)
  A magyar szent korona. 2. kiad. Bp., Kossuth K., 1999. 79 p., ill., 32 cm

 

Büntetőjog. Kriminológia

0128
Földvári József (1926)
  Magyar büntetőjog. Általános rész. 6. átdolg. kiad. Bp., Osiris K., 2002. 361 p.

0129
Földvári József (1926) -- Erdőssy Emil (1925)-- Tóth Mihály (1951)
  Magyar büntetőjog. Különös rész. Bp., Osiris K., 2002. 516 p. (Osiris tankönyvek.)

0130
Lőrincz József -- Nagy Ferenc (1948)
  Börtönügy Magyarországon. Bp., Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság, 1997. 261 p., ill., 30 cm


Államigazgatás. Közigazgatás

0131
Csapó Csaba (1968)
  A Magyar Királyi Csendőrség története, 1881-1914. Bp., Pro Pannonia Alapítvány, 1999. 186 p., ill., 25 cm. (Pannónia könyvek.)

0132
Gyalay Mihály (1914)
  Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon. 2. kiad. Bp., Egeler Kft., 1997. 30 cm
  1. köt. 478 p., ill.
  2. köt. 491-1452 p., ill.
  [3.] Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon térképmellékletei. 72 p., ill.

0133
Kaiser Ferenc
  A Magyar Királyi Csendőrség története a két világháború között. Pécs, Pro Pannónia Alap., 2002. 174 p., ill., 25 cm. (Pannónia könyvek.)

 

Hadtudomány. Honvédelem. Hadtörténet

0134
Bánlaky József (1965-1945)
  A magyar nemzet hadtörténelme. Szöveges adatbázis és térképek [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2001. 1 db CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.)

0135
Földi Pál
  A Magyar Királyi Honvédség a második világháborúban. Bp., Anno K.-Black & White K., 2002-. 20 cm
  1. köt. 2002. 277 p.
  2. köt. 2002. 230 p.

0136
Hermann Róbert (1963)
  1848-1849. A szabadságharc hadtörténete. Bp., Korona K., 2001. 423 p., ill., 29 cm

0137
Julier Ferenc (1878-1944)
  Magyar hadvezérek. Hasonmás kiad. Bp., Aqua K., 1996. 486 p., ill., 18 cm

0138
  Nagy képes millenniumi hadtörténet. (Szerk. Rácz Árpád). Bp.-Debrecen, Rubikon K.-Aquilla K., 2000. 440 p

 

Pedagógia

0139
  1000 éves a magyar iskola. (Szerk. Balogh László). Bp., Korona K., 1996. 181 p., ill., 29 cm

0140
Felkai László (1920)
  Zsidó iskolázás Magyarországon (1780-1990). Bp., OPKM, 1998. 157 p., 25 cm

0141
Ladányi Andor (1928)
  A magyar felsőoktatás a 20. században. Bp., Akad. K., 1999. 135 p., 20 cm

0142
  Magyar pedagógiai irodalom, 1955-1958. Folyóiratcikkek. (Összeáll. Felkai Lászlóné, Tóthpál Józsefné, Varga Kovács Amarilla). Bp., OPKM, 1981-. 20 cm
  Indulás : 1981. 1. sz.
  Megjelenés : negyedévenként.
  Utoljára : 2000. 1. sz.

0143
Mészáros István (1927) -- Németh András (1950)-- Pukánszky Béla (1954)
  Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Bp., Osiris K., 2000. 479 p., 25 cm. (Osiris tankönyvek.)

0144
Mészáros István (1927)
  A katolikus iskola ezeréves története Magyarországon. Bp., Szent István Társulat, 2000. 345 p., 25 cm

0145
Mészáros István (1927)
  Magyar iskolatípusok, 996-1990. 2. kiad. Bp., OPKM, 1995. 177 p., 24 cm. (A magyar neveléstörténet forrásai.)

0146
Németh András (1950)
  A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete. Bp., Osiris K., 2002. 387 p., 24 cm. (Neveléstudomány-történeti tanulmányok.)

 

Néprajz

0147
Bálint Sándor (1904-1980)
  Ünnepi kalendárium. Bp., Mandala K., 1997. 19 cm
  1. Karácsony, húsvét, pünkösd. Nagy ünnepeink a hazai és közép-európai hagyományvilágból. 536 p.
  2. December elsejétől június harmincadikáig. A Mária-ünnepek és jelesebb napok a hazai és közép-európai hagyományvilágból. 627 p.
  3. Július elsejétől november harmincadikáig. A Mária-ünnepek és jelesebb napok a hazai és közép-európai hagyományvilágból. 654 p.

0148
Barabás Jenő (1920) -- Gilyén Nándor
  Nagyar népi építészet. Bp., Műszaki Kvk., 1987. 203 p., ill., 29 cm

0149
Diószegi Vilmos (1923-1972)
  A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. Hasonmás kiad. Bp., Akad K., 1998. 486 p., ill., 21 cm, 1 térkép

0150
Domokos Pál Péter (1901-1992)
  A moldvai magyarság. Bp., Fekete Sas K., 2001. 595 p., ill., 20 cm

0151
Erdélyi Zsuzsanna (1921)
  Aki ezt az imádságot... Élő passiók. Kalligram Kvk., 2001. 310 p., ill., 24 cm

0152
Erdélyi Zsuzsanna (1921)
  Hegyet hágék, lőtőt lépék. 3., bőv. kiad. Pozsony, Kalligram Kvk., 1999. 1090 p., ill., 19 cm

0153
Flórián Mária (1940)
  Magyar parasztviseletek. Bp., Planétás K., 2001. 343 p., ill., 25 cm. (Jelenlévő múlt.)

0154
Gazda Klára (1944)
  A székely népviselet. Bp., Akad. Kvk., 1998. 211 p. (Néprajzi tanulmányok.)

0155
Hofer Tamás (1929) -- Fél Edit (1910-1988)
  Magyar népművészet. Bp., Corvina K., 1994. 208 p., ill., 32 cm

0156
Juhász Ilona L. (1960)
  Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 1998-. 20 cm. (Miscellanea bibliothecae hungaricae.)
  [1.] 1987-1988. 1998. 142 p.
  [2.] 1989-1990. 1999. 159. p., ill.
  [3.] 1991-1992. 2000. 217 p., ill.
  [4.] 1993-1994. 2000. 239 p., ill.

0157
  A Kárpát-medence néprajzi kincsei - Ethnographical treasures of the Carpathian basin. Bp., Nemzeti Tankvk., 2000. 223 p., ill., 34 cm

0158
Kós Károly (1919-1996)
  A Mezőség néprajza. Marosvásárhely, Mentor Kvk., 2000. 23 cm. (A Kriza János Néprajzi Társaság könyvtára.)
  1. 366 p., ill.
  2. 349 p., ill.

0159
Kós Károly (1919-1996)
  Néprajzi képeskönyv Erdélyből. Bp., Tárogató K., 1994. 220 p., ill., 29 cm

0160
Kósa László (1942)
  A magyar néprajz tudománytörténete. 2. jav., bőv. kiad. Bp., Osiris K., 2001. 297 p., 25 cm. (Osiris tankönyvek.)

0161
Liszka József (1956)
  A szlovákiai magyarok néprajza. Bp.-Dunaszerdahely, Osiris K.-Lilium Aurum, 2002. 542 p. (Osiris tankönyvek.)

0162
Lükő Gábor (1909-2001)
  A magyar lélek formái. Bp., Táton K., 2001. 381+44 p., ill., 24 cm. (Lükő Gábor művei.)

0163
Lükő Gábor (1909-2001)
  A moldvai csángók. A csángók kapcsolata az erdélyi magyarsággal. 3. jav. és bőv. kiad. Bp., Táton K., 2002. 353 p. (Lükő Gábor művei.)

0164
  A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. (Szerk. Felföldi László, Pesovár Ernő). Bp., Planétás K., 1997. 496 p., ill., 25 cm, 1 CD. (Jelenlévő múlt.)

0165
  Magyar néprajz. (Szerk. Paládi-Kovács Attila). Bp., Akad. K., 1985-. 25 cm
  2. köt. Gazdálkodás. 2002. 1170 p., ill.
  4. köt. Életmód. Anyagi kultúra. 3. 904 p., ill.
  8. köt. Társadalom. 2000. 1151 p., ill.

0166
  Magyar néprajzi bibliográfia - Bibliography of Hungarian ethnography. (Szerk. Nagy Réka). Bp., Néprajzi Múzeum, 1988-. 20 cm
  Indulás : 1988.
  Megjelenés : rendszertelenül.
  Utoljára : 2001.

0167
  A magyarországi boszorkányság forrásai. (Szerk. Bessenyei Ferenc). Bp., Balassi K., 1997-. 24 cm
  1. köt. 1997. 559 p.
  2. köt. 2000. 577 p.
  3. köt. 2002. 781 p.

0168
Malonyay Dezső (1866-1916)
  A magyar nép művészete [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2000. 1 CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.), [MEK]

0169
Nagy Géza (1855-1915) -- Nemes Mihály (1866-1945)-- Tompos Lilla
  A magyar viseletek története. Bp., Magyar Mercurius, 2002. 256 p., ill., 33 cm

0170
Nagy Géza (1855-1915)
  A magyar viseletek története. Szöveg és kép [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2001. 1 db CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.)

0171
Paksa Katalin (1944)
  Magyar népzenetörténet. Bp., Balassi K., 2002. 286 p., ill., 24 cm

0172
Pávai István (1951)
  Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje. Bp., Teleki László Alapítvány-Planétás K., 1998. 430 p., ill., 24 cm. (Jelenlévő múlt.)

0173
Sárosi Bálint (1925)
  Hangszerek a magyar néphagyományban. Bp., Planétás K., 1999. 238 p. (Jelenlévő múlt.)

0174
  A vajdasági magyarok néprajzi atlasza [elektronikus dok.]. Szabadka, Kiss Lajos Néprajzi Társaság, 2002. 1 db CD-ROM, 12 cm

0175
Vajkai Aurél (1903-1937)
  A magyar nép életmódja. Bp., Jószöveg Műhely K., 1999. 238 p. (Jószöveg hiánypótló.)

0176
Vargyas Lajos (1914)
  A magyarság népzenéje. 2. jav. kiad. Bp., Planétás K., 2002. 709 p., ill., 25 cm. (Jelenlévő múlt.)

 

Folklór

0177
  1100 történeti monda és emlékezés az egész magyar nyelvterületről. (Gyűjt. Bosnyák Sándor). Bp., MTA Néprajzi Kutató Int., 2001. 471 p

0178
  777 magyar népmese. Bp., Videopont K., 1995. 799 p., 23 cm

0179
Balogh Béni (1922-2000)
  Magyar királymondák. Bp., Falukönyv-Ciceró K., 2001. 190 p., ill., 24 cm

0180
Benedek Elek (1859-1929)
  Magyar mese- és mondavilág. Hasonmás kiad. Nagykovácsi, Puedlo K., 2001-. 21 cm, [MEK*]
  1/1. köt. 2001. 231 p., ill.
  2/1. köt. 2001. 240 p., ill.
  2/2. köt. 2001. 247 p., ill.
  3/1. köt. 2001. 238 p., ill.
  4/1. köt. 2001. 240 p., ill.
  4/2. köt. 2001. 240 p., ill.
  5/1. köt. 2001. 272 p., ill.
  5/2. köt. 2001. 256 p., ill.

0181
  "Beszéli a világ, hogy mi magyarok..." Magyar történeti mondák. (Szerk. Landgraf Ildikó). Bp., Magyar Néprajzi Társaság - Európai Folklór Központ, 1998. 320 p., ill., 21 cm

0182
  Csángómagyar népballadák. Kolozsvár, Kriterion Kvk., 2002. 467 p., 25 cm

0183
Fazekas István -- Székely Sz. Magdolna
  Igézet ne fogja...A népbabonák világa. Bp., Fekete Sas K., 2001. 274 p., 20 cm. (Öregbetűs könyvek.)

0184
  Foklór Archívum. (Szerk. Szemerkényi Ágnes). 20. (2001). Bp., MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2002. 471 p., 24 cm

0185
Illyés Gyula (1902-1983)
  Hetvenhét magyar népmese. 17. kiad. Bp., Móra Ferenc Kvk., 2002. 555 p., ill., 24 cm, [MEK*]

0186
Ipolyi Arnold (1823-1886)
  Magyar mythologia. Hasonmás kiad. Bp., Horizont K., 2002. 30 cm
  1. köt. 2002. 335 p., ill.
  2. köt. 2002. 368 p., ill.

0187
  Kárpátaljai mesék. (Összeáll. Bágyi Anna Erzsébet). Bp., Libra K., 1998. 448 p., ill., 20 cm

0188
Komjáthy István (1917-1963)
  Mondák könyve. Hun és magyar mondák. 12. kiad. Bp., Móra Kvk., 2001. 394 p., ill., 24 cm

0189
Kriza János (1811-1875)
  Székely népmesék. (Ill. Marton Magda). 2. kiad. Bp., Magyar Mercurius, 1999. 103 p., ill., 30 cm. (Klasszikus magyar népmesék.), [MEK*], [NEUMANN*]

0190
Lengyel Dénes (1910-1987)
  Magyar mondák a török világból és a kuruc korból. 7. kiad. Bp., Móra Kvk., 2001. 265 p., 20 cm

0191
Lengyel Dénes (1910-1987)
  Régi magyar mondák. 14. kiad. Bp., Móra K., 2001. 249 p., ill., 20 cm

0192
  Magyar népballadák. (Vál. Vargyas Lajos). Bp., Európa Kvk., 1994. 207 p., ill., 20 cm. (Európa diákkönyvtár.)

0193
Margalits Ede (1849-1940)
  Magyar szólások és közmondások kézikönyve. Bp., Könyvmíves Kvk., 2002. 770 p., 23 cm

0194
  Mátyás, az igazságos. (Vál. Kriza Ildikó). 2. kiad. Bp., Akad. K., 1994. 229 p., ill., 25 cm. (Mesék, mondák, történetek.)

0195
Nagy Gábor, O. (1915-1973)
  Magyar szólások és közmondások. 8. kiad. Bp., Talentum K., 2000. 860 p., 24 cm

0196
Tóth Béla (1857-1907)
  Szájrul szájra. A magyarság szálló ígéi. Hasonmás kiad. Bp., Akad. K., 2002. 454 p., 20 cm. (Akadémiai alapművek.)

0197
Voigt Vilmos (1940)
  Magyar folklór. Bp., Osiris K., 1998. 651 p. (Osiris tankönyvek.)

 TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

Természetvédelem. Természetrajz

0198
  Nemzeti parkjaink. Jelen és jövő - National Parks in Hungary present and future. (Szerk. Kalotás Zsolt). Bp., Aqua K., 1996. 116 p., ill., 29 cm

 

Földtan-geológia. Hidrológia

0199
  Magyarország földje. Kitekintéssel a Kárpát-medence egészére. (Szerk. Karátson Dávid). 2. kiad. Bp.., Magyar Könyvklub, 2002. 55 p., ill., 31 cm

0200
  Pannon enciklopédia. Bp., Kertek 2000, 1994-. 32 cm
  [6.] Magyarország földje. (Szerk. Karátson Dávid). 1997. 508 p., ill.

0201
  Pannon enciklopédia [elektronikus dok.]. Bp., Kertek 2000-Arcanum Adatbázis Kft., 1998-. 1 db CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.)
  [2.]. Magyarország földje (Szerk. Karátson Dávid). 2000.

0202
  Vizeink krónikája. (Szerk. Fejér László). Bp., Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjt., 2001. 307 p., ill., 21x25 cm

 

Növénytan

0203
  Hazánk növényvilága [számítógépes dok.]. Bp., Terra Alapítvány, 1997. 1 CD, 12 cm

0204
  Magyarország növényei. Legszebb vadnövényeink [elektronikus dok.]. Bp., Kossuth K., 1998. 1 CD, 12 cm

0205
  Magyarország védett növényei. (Szerk. Farkas Sándor). Bp., Mezőgazda K., 1999. 416 p., ill., 29 cm. (Magyarország természeti értékei.)

0206
  Pannon enciklopédia. Bp., Dunakanyar 2000, 1994-. 30 cm
  [3.] Magyarország növényvilága (Szerk. Járainé Komlódi Magda). 1995. 430 p., ill.

0207
Rimóczi Imre (1947)
  Magyarország gombái [számítógépes dok.]. Bp., Kossuth K., 1998. tok: 22 cm, 12 cm, 1 CD. (Magyarország flórája és faunája.)

0208
Simon Tibor (1926)
  A magyarországi edényes flóra határozója. Harasztok - virágos növények. Bp., Nemzeti Tankvk., 2002. 976 p., ill., 25 cm

 

Állattan

0209
  Eleven örökség. (Szerk. Bodó Imre). Bp., Agroinform K., 2000. 126 p., ill., 30 cm

0210
  Pannon enciklopédia. Bp., Dunakanyar 2000, 1995-. 31 cm
  [4.]. Magyarország állatvilága (Szerk. Veress István). 1996. 335 p., ill.

0211
  Pannon enciklopédia [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 1998-. 1 db CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.)
  [4.] Magyarország állatvilága. 2000.

0212
Pintér Károly (1949)
  Magyarország halai. 2., átdolg. kiad. Bp., Akad. K., 2002. 222 p., ill., 30 cm
ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

Orvostudomány

0213
  Híres magyar orvosok. (Szerk. Kapronczay Károly, Vizi E. Szilveszter). Bp., Galenus K., 2000-. 26 cm
  [1]. köt. 2000. 169 p., ill.
  2. köt. 2001. 170 p., ill.
  3. köt. 2002. 132 p., ill.


Technika. technikatörténet

0214
  A magyar repülés 90 éve. Fejlődéstörténeti áttekintés [elekronikus dok.]. Hn., Kn., 2001. 1 db CD-ROM, 12 cm

0215
  Pannon enciklopédia. Bp., Kertek 2000, 1994-. 21 cm
  [7.] Magyar ipar- és technikatörténet. 1999. 357 p., ill.

 

Mezőgazdaság

0216
Éber Ernő (1874-1968)
  A magyar állattenyésztés fejlődése. Hasonmás kiad. Bp., Agroinform Kiadóház, 1996. 540 p., ill., 25 cm

0217
  A magyar bor - Der ungarische Wein - The Hungarian Wine [számítógépes dok.]. Bp., Archimedia Kft., 1998. 12 cm, 1 CD

0218
  Magyarország agrártörténete. (Szerk. Orosz István, Für Lajos, Rozmány Pál). Bp., Mezőgazda K., 1996. 806 p

0219
Rapaics Raymund (1885-1954)
  A magyarság virágai. A virágkultusz története. Bp., ÁKV, 1986. 423 p.+18 t., ill., 25 cm. (Reprint.)

 

Könyvkiadás. Könyvkereskedelem

0220
Kókay György (1929)
  A könyvkereskedelem Magyarországon. Bp., Balassi K., 1997. 154 p., 20 cm, [MEK*]

0221
  Könyvszakmai ABC 2002. Szakmai cím- és adattár. (Szerk. Balogh Mózes, Kemény András, Schenk János). Bp., Dialóg Campus K., 2002. 462 p., 20 cm. (Conpendiárium.)

 

Közlekedés

0222
Frisnyák Zsuzsa
  A magyarországi közlekedés krónikája 1750-2000. Bp., História-MTA Történettudományi Int., 2001. 346 p.+ 161 t

 MŰVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT

0223
Boros Géza (1960)
  Emlékművek '56-nak. Bp., 1956-os Int., 1997. 280 p., ill., 25 cm. ('56.)

0224
Fülep Lajos (1885-1970)
  Egybegyűjtött írások. Bp., MTA Művtört. Kut. Csop., 1988-. 24 cm
  1. Cikkek, tanulmányok, 1902-1908. (Tímár Árpád /összeáll./). 1988. 524 p.
  2. Cikkek, tanulmányok, 1909-1916. (Tímár Árpád /összeáll./). 1995. 622 p.
  3. Cikkek, tanulmányok. 1917-1930. 1998. 500 p.

0225
Kállai Ernő (1890-1954)
  Összegyűjtött írások. Bp., Argumentum K.-MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 1999-. 23 cm
  1. Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok, 1912-1925. 1999. 245 p.
  2. Schriften in deutscher Sprache, 1920-1926. 1999. 211 p.
  3. köt. Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok, 1926-1937. 2002. 266 p.

0226
  Kortárs magyar művészeti lexikon. (Szerk. Fitz Péter, F. Almási Éva). Bp., Enciklopédia K., 1999-. 24 cm
  1. A-G. 1999. 774 p.
  2. köt. H-Ö. 2000. 990 p., ill.
  3. köt. P-Z. 974 p., ill.

0227
Környey Lászlóné
  Művészet. Repertórium. Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 1991-. 21 cm
  [1.]. 1981-1985. 1991. 587 p.
  [2.] 1986-1990. 1992. 526 p.
  [3.] 1976-1980. 1995. 600 p.

0228
  "Külön világban és külön időben" A 20. századi magyar képzőművészet Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig. Bp., Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társ., 2002. 415 p., ill., 28 cm

0229
  Magyar képzőművészet a 20. században. Bp., Corvina K., 2000. 289 p., ill., 24 cm. (Egyetemi könyvtár.)

0230
  Magyar művészet - Hungarina art - Ungarische Kunst - L'art Hongrois. (Szerk. Illyés Éva). Bp., Corvina K., 1999. 324 p., ill., 31
cm

0231
  Magyar művészeti kislexikon - kezdetektől napjainkig -. (Főszerk. Körber Ágnes). Bp., Enciklopédia K., 2002. 423 p., ill., 25 cm

0232
  A magyar művészettörténet-írás programjai. Válogatás két évszázad írásaiból. (Szerk. Marosi Ernő). Bp., Corvina K., 1999. 385 p. (Egyetemi könyvtár.)

0233
  A magyar századforduló 1896-1914. Bp., Corvina K., 1997. 1198 p., ill., 32 cm

0234
  Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig. Bp., Corvina K., 2001. 507 p., ill., 24 cm. (Egyetemi könyvtár.)

0235
  Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Bp., Corvina K., 2002. 508 p., ill., 24 cm. (Egyetemi könyvtár.)

0236
Marosi Ernő (1940)
  A középkor művészete. Bp., Corvina K., 1996-. 24 cm. (Egyetemi könyvtár.)
  1. köt. 1000-1250. 1996. 252 p., ill.
  2. köt. 1250-1500. 2. kiad. 1998. 370 p.

0237
  Műemlékvédelem törvényi keretek között. Törvénytől - törvényig. Történetek az intézményes műemlékvédelem 120 évéről. (Szerk. Tamási Judit, Bardoly István). Bp., NKÖM-Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 2001. 198 p

0238
  Történelem - kép. Szemelvények a múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. (Szerk. Mikó Árpád, Sinkó Katalin). Bp., Magyar Nemzeti Galéria-Pannon GSM, 2000. 851 p. (Magyar Nemzeti Galéria kiadványai.)

 

Építőművészet

0239
  Buda építészete a két világháború között. (Szerk. Ferkai András). Bp., MTA Művészettörténeti Kutató Int., 1995. 287 p

0240
Déry Attila -- Merényi Ferenc (1923)
  Magyar építészet, 1867-1945. Bp., Urbino Kft., 2000. 270 p., ill., 25x23 cm

0241
Entz Géza (1913-1993)
  Erdély építészete a 11-13. században. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 1994. 260 p.+ mell., ill., 24 cm

0242
Entz Géza (1913-1993)
  Erdély építészete a 14-16. században. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 1996. 684 p.+ 206 t

0243
  Építészeti kalauz. (Szerk. Lőrinczi Zsuzsa, Vargha Mihály). Bp., 6 BT K., 1997. 182 p., ill., 25 cm

0244
  Magyar építészet. (Főszerk. Ritoók Pál). Bp., Kossuth K., 2001-. 32 cm
  1. köt. A rómaiaktól a román korig. (Tóth Endre). 2001. 179 p., ill.
  2. köt. Gótika és kora reneszánsz (Buzás Gergely). 2001. 191 p., ill.
  3. köt. Késő reneszánsz és korai barokk (Feld István). 2002. 179 p., ill.
  4. köt. Barokk, rokokó és copf (Velladics Márta). 2002. 176 p., ill.

0245
  Magyarország építészetének története. (Szerk. Sisa József, Dora Wiebenson). Bp., Vince K., 1999. 367 p., ill., 26 cm

0246
Pamer Nóra (1924)
  Magyar építészet a két világháború között. 2., bőv. kiad. Bp., Terc K., 2001. 271 p., ill., 29 cm

0247
  Pest építészete a két világháború között. (Szerk. Felkai András). Bp., Modern Építészetért Építészettörténeti és Műemlékvédelmi Kht., 2001. 526 p., ill., 30 cm

0248
Szőnyi Endre (1885-1968)
  Pozsonytól Kassáig. Felső-Magyarország építészete 1848-1918 között. Pozsony, Kalligram Kvk., 1996. 149 p., ill., 31 cm

 

Középületek

0249
Sisa József (1951) -- Tihanyi Bence -- Bakos Ágnes
  Az Országház. Bp., Magyar Könyvklub, 2001. 172 p., ill., 30 cm

0250
Dercsényi Balázs (1940) -- Marosi Ernő (1940)
  Templomok Magyarországon. Bp., Officina '96 K., 2002. 222 p., ill., 31 cm

0251
Navratil Ferenc -- Lőrincz Zoltán
  Ezer év 100 templom [elektronikus dok.]. Hn., Nautilus Multimédia Group, 2001. 1 db CD-ROM, 12 cm

0252
Sisa Béla
  A Kárpát-medence fatornyai - Wooden bell towers in the Carpathian basin. Nyíregyháza- Sóstófürdő, Múzeumfalu Baráti Kör, 2001. 365 p., ill., 30 cm, mell. (A Sóstói Múzemfalu kiskönyvtára.)

 

Lakóépületek. Várak. Kastélyok

0253
Biró József (1907-1945)
  Erdélyi kastélyok. Hasonmás kiad. Bp., Heraldika K., 1997. 208 p., ill., 27 cm

0254
Csorba Csaba (1946)
  Legendás váraink. Bp., Magyar Könyvklub, 1999. 344 p., ill., 29 cm

0255
Csorba Csaba (1946)
  Regélő váraink. Bp., Magyar Könyvklub, 1998. 319 p., ill., 29 cm

0256
Csorba Csaba (1946)
  Regényes váraink. Bp., Magyar Könyvklub, 2002. 368 p., ill., 29 cm

0257
Csorba Csaba (1946)
  Rejtélyes váraink. Bp., Magyar Könyvklub, 2001. 344 p., ill., 29 cm

0258
Dercsényi Balázs (1940) -- Kaiser Ottó (1953)-- Koppány Tibor (1928)
  Magyar kastélyok. Bp., Officina '96 K., 1999. 176 p., ill., 31 cm

0259
Koppány Tibor (1928)
  A középkori Magyarország kastélyai. Bp., Akad. K., 1999. 301+90 p., ill., 24 cm. (Művészettörténeti füzetek.)

 

Kerámiaművészet

0260
Hárs Éva (1928)
  Zsolnay, Pécs. Bp., Helikon K., 1996. 161 p., illl., 29 cm

 

Iparművészet

0261
  Az iparművészet könyve. (Szerk. Ráth György). Hasonmás kiad. Szekszárd, Babits K., 2002-. 25 cm
  1. köt. 2002. 532 p., ill.
  2. köt. 2002. 643 p., ill.
  3. köt. 2002. 633 p., ill.

 

Festészet

0262
  A 120 legszebb magyar festmény - The 120 Greatest Hungarian Paintings. Bp., Maecenas Kvk.-Láng K., 2002. 322 p., ill., 30 cm

0263
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)
  Csontváry. 8. kiad. Bp., Corvina K., 2002. 35 p.+40 t., ill., 34 cm

0264
  Dokumentumok a nagybányai művésztelep történetéből. Miskolc, MissionArt Galéria, 1996-. 24 cm. (Nagybánya könyvek.)
  1. köt. A nagybányai művészet és művésztelep a magyar sajtóban 1896-1909. (Szerk. Tímár Árpád). 1996. 493 p., ill.
  2. köt. Válogatás a nagybányai művészek leveleiből 1893-1944. (Szerk. András Edit-Bernáth Mária). 423 p.
  3. köt. A nagybányai művészet és művésztelep a magyar sajtóban, 1910-1918 (Szerk. Tímár Árpád). 2000. 445 p., ill.
  4. köt. A nagybányai művészet és művésztelep a magyar sajtóban, 1919-1944. (Szerk. Murádin Jenő). 2000. 477 p., ill.

0265
Gellér Katalin -- Keserü Katalin (1947)
  A Gödöllői Művésztelep. Bp., CÉGÉR K., 1994. 255 p., 23 cm

0266
Munkácsy Mihály (1844-1900)
  Munkácsy. 6. kiad. Bp., Corvina K., 2000. 30+50 p., ill., 33 cm

0267
Murádin Jenő (1937)
  Erdélyi festőiskolák. Bukarest-Kolozsvár, Kriterion Kvk., 1997. 160 p., ill., 21 cm

0268
Murádin Jenő (1937)
  Nagybánya. A festőtelep művészei. 2., bőv. kiad. Miskolc, MissionArt Galéria, 2001. 118 p., ill., 19 cm

0269
Réti István (1872-1945)
  A nagybányai művésztelep. 3. kiad. Bp., Vince K., 2001. 195 p., ill., 31 cm

0270
Rippl-Rónai József (1861-1927)
  Rippl-Rónai József gyűjteményes kiállítása. (Szerk. Bernáth Mária, Nagy Ildikó). Bp., Magyar Nemzeti Galéria-Pannon GSM, 1998. 537 p. (Magyar Nemzeti Galéria kiadványai.)

0271
Sümegi György (1947)
  A kecskeméti művésztelep és alkotóház. Bp., Új Művészet K., 1996. 92 p., ill., 24 cm. (Új Művészet könyvek.)

0272
Szinyei Merse Anna (1942)
  A magyar tájfestészet aranykora, 1820-1920. Bp., Dunakönyv K., 1994. 191 p., ill., 30 cm

0273
Telepy Katalin (1914) -- Sterbetz István (1924)
  Védett természeti értékek a magyar képzőművészetben - Protected Natural Values in Hungarian Applied Arts. Bp., Mezőgazda K., 1999. 143 p., ill., 23 cm

 

Fényképezés és rokon eljárások. Fotóművészet

0274
Csorba Csilla, E.
  Magyar fotográfusnők, 1900-1945. 2. kiad. Bp., Enciklopédia K., 2001. 279 p., ill., 22 cm

0275
  Diafilmtár [elektronikus dok.]. (Szerk. Bíró Ferenc). Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2001. 1 db CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.)

0276
Szilágyi Gábor (1942-2001)
  Magyar fotográfia története. Bp., Magyar Filmint., 1996. 332 p., ill., 24 cm

 

Zene. Zenetörténet

0277
Bartók Béla (1881-1945)
  Beszélgetések Bartókkal. Bp., Kijárat K., 2000. 235 p., 23 cm

0278
  Bartók Béla, 1881-1945 [számítógépes dok.]. (Szerk. Kroó György). Bp., Magyar Rádió-Hypermedia Systems Kft., 1995. 1 CD, 12 cm

0279
Dobszay László (1935)
  Magyar zenetörténet. 2., bőv. kiad. Bp., Planétás K., 1998. 439 p., ill., 21 cm. (Jelenlévő múlt.)

0280
Erkel Ferenc (1810-1893)
  Opera [számítógépes dok.]. Bp., Cyberstone, 1996. 1 CD, 12 cm, tok 26 cm

0281
  Erkel Ferencről, Kodály Zoltánról és korukról. (Szerk. Bónis Ferenc). Bp., Püski K., 2001. 314 p., ill., 25 cm. (Magyar zenetörténeti tanulmányok.)

0282
Frideczky Frigyes (1924)
  Magyar zeneszerzők. Bp., Athenaeum K., 2000. 208 p., 20 cm. (Lyceum könyvek.)

0283
  Így láttuk Bartókot. (Szerk. Bónis Ferenc). 2. kiad. Bp., Püski K., 1995. 281 p., ill., 23 cm

0284
  Így láttuk Kodályt. (Szerk. Bónis Ferenc). 3. kiad. Bp., Püski K., 1994. 443 p., ill., 23 cm

0285
  Kossuth izenete eljött... [elektronikus dok.]. (Összeáll. Kobzos Kiss Tamás). Hn., HIRIPI, 1998. 1 db CD, 12 cm

0286
  Magyar zenei helynevek. (Szerk. Csiffáry Tamás). Bp., Könyvmíves Kvk., 2002. 525 p., 22 cm

0287
  Magyar zenetörténeti kalauz [számítógépes dok.]. Bp., Cyberstone K., 1998. 1 CD, 12 cm, tok 28 cm
  1. r. A XIX. század végéig. 1998.

0288
Németh Amadé (1922-2001)
  A magyar opera története, 1785-2000. Bp., Anno K., 2002. 335 p., 24 cm

0289
Németh Amadé (1922-2001)
  A magyar operett története. Bp., Anno K., 2002. 199 p., 20 cm

0290
Simon Géza Gábor (1947)
  Magyar jazzdiszkográfia, 1905-1994. Bp., Jazz Oktatás és Kutatási Alapítvány, 1994. 452 p., 25 cm

0291
Simon Géza Gábor (1947)
  Magyar jazztörténet. Bp., Magyar Jazzkutatási Társaság, 1999. 351 p., ill., 29 cm, 2 CD

 

Filmművészet

0292
Balogh Gyöngyi -- Király Jenő (1948)
  "Csak egy nap a világ..." A magyar film műfaj- és stílustörténete, 1929-1936. Bp., Magyar Filmint., 2000. 712 p., ill., 25 cm

0293
Dizseri Eszter
  Kockáról kockára. A magyar animáció krónikája, 1948-1998. Bp., Balassi K., 1990. 320 p

0294
Kőháti Zsolt (1942)
  Tovamozduló ember tovamozduló világban. A magyar némafilm 1896-1931 között. Bp., Magyar Filmintézet, 1996. 412 p

0295
Marx József (1942)
  Szabó István filmek és sorsok. Bp., Vince K., 2002. 434 p., ill., 24 cm

0296
  MozgóKépTár1 [elektronikus dok.]. Bp., Magyar Filmint., 1999-. 12 cm
  1. Játékfilmek a kezdetektől 1944-ig. 1 CD.
  5. Játékfilmek 1963-tól napjainkig. 1999. 1 CD.

0297
Nemeskürty István (1925)
  Nemeskürty István összes műve. Bp., Szabad Tér, 2001-. 24 cm
  4. A mozgókép varázsa. 2002. 630 p., ill.

0298
Szilágyi Gábor (1942-2001)
  Életjel. A magyar filmművészet megszületése, 1954-1956. Bp., Magyar Filmintézet, 1994. 600 p., 20 cm. (Magyar filmtörténet.)

 

Színházművészet. Színháztudomány

0299
Bodó Ibolya
  Amerikai magyar színjátszás. Adattár, 1869-1970. Bp., OSZK-Argumentum K., 2001. 365 p.+24 t

0300
Enyedi Sándor (1938)
  Rivalda nélkül. A határon túli színjátszás kislexikona. Bp., Teleki László Alap., 1999. 412 p

0301
Galgovics Tamás
  Egressytől Sinkovitsig. Harminc arc a Nemzeti Színház történetéből. Bp., Új Palatinus Könyvesház Kft.-OSZMI, 2002. 188 p., ill., 25 cm

0302
Kántor Lajos (1937) -- Kötő József
  Magyar színház Erdélyben (1919-1992). Bukarest, Kriterion Kvk., 1994. 271 p., 20 cm

0303
  Magyar színházművészeti lexikon. (Szerk. Székely György). Bp., Akad. K., 1994. 886 p., ill., 27 cm

0304
  Magyar színháztörténet. (Főszerk. Székely György). Bp., Magyar Könyvklub-Orsz. Színháztört. Múzeum és Int., 1990-. 25 cm
  1. köt. 1790-1873 (Szerk. Kerényi Ferenc). 539 p.+60 t., ill.
  2. köt. 1873-1920. (Szerk. Gajdó Tamás). 2100. 1066 p., ill.

0305
  Színész lexikon [elektronikus dok.]. Bp., Informania Digitalmedia Kft., 2002. 1 db CD-ROM, 12 cm

0306
  Új kortárs magyar színész lexikon. (Szerk. B. Fábri Magda). Utánny. Bp., Magazin Holding, 2000. 660 p., ill., 25 cm

 

Táncművészet

0307
Martin György (1932-1985)
  Magyar tánctípusok és táncdialektusok. 2. átdolg. kiad. Bp., Planétás K., 1995. 298 p., ill., 24 cm

0308
  Néptánc kislexikon. (Vál. Pálfy Gyula). Bp., Planétás K., 1997. 229 p., ill., 25 cm

 

Sport

0309
Grósz Zoltán
  Arany focikönyv, 1863-2002. Bp., Athenaeum 2000 K., 2002. 302 p., 24 cm

0310
Karácsony István
  A magyar tornasport krónikája. Bp., Gulliver Kvk., 2002. 179 p., ill., 33 cm

0311
Lukács László (1914-1991) -- Szepesi György (1922)-- Hegyi Iván
  A magyar olimpiai bajnokok 1896-1996. Bp., Paginarium K., 2000. 237 p., ill., 29 cm

0312
  Magyar sport enciklopédia. (Főszerk. Lévai György). Bp., Kossuth K., 2002-. 25 cm
  1. A-K. 2002. 543 p., ill.
  2. 2002. L-Z. 629 p., ill.

0313
  Ria! Ria! Hungária! (Szerk. Kopácsi Ferenc). Bp., Futball '93 Kft., 2000. 880 p., ill., 20 cm

 NYELV ÉS IRODALOM

0314
Bakos Ferenc (1922-1997)
  Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. 2., átdolg. kiad. Bp., Akad. K., 2002. 723 p., 25 cm

0315
Balázs Géza (1959)
  Magyar nyelvhelyességi lexikon. 2. jav. kiad. Bp., Corvina K., 2002. 226 p., ill., 24 cm

0316
Bárczi Géza (1894-1975)
  A magyar nyelv életrajza. Bp., Custos K., 1996. 462 p., 20 cm

0317
Bárczi Géza (1894-1975) -- Benkő Loránd (1921)-- Berrár Jolán (1925)
  A magyar nyelv története. 11. kiad. Bp., Nemzeti Tankvk., 1999. 599 p., 24 cm

0318
Bárczi Géza (1894-1975)
  A magyar szókincs eredete. Bp., Tinta Kvk., 2001. 187 p., 24 cm. (Mesterművek.)

0319
Bartos Tibor (1933)
  Magyar szótár. Egymást magyarázó szavak és fordulatok tára. Bp., Corvina K., 2002. 25 cm
  1. köt. 870 p.
  2. köt. Betűrendes eligazítás. 346 p.

0320
Gaál Edit
  A magyar nyelv kis könyve. Bp., Műszaki Kvk., 2002. 276 p

0321
Hadrovics László (1910-1997)
  Magyar frazeológia. Történeti áttekintés. Bp., Akad. K., 1995. 410 p., 24 cm

0322
Kertész Gyula (1935)
  Magyar helységnévtárak, helynévlexikonok és szótárak. Bp., KSH, 2000. 91 p., 30 cm. (Történeti statisztikai füzetek.)

0323
Keszler Borbála (1939) -- Lengyel Klára
  Kis magyar grammatika. Bp., Nemzeti Tankvk., 2002. 272 p., ill., 24 cm

0324
Kiss Katalin, É. (1949) -- Kiefer Ferenc (1931)-- Siptár Péter (1954)
  Új magyar nyelvtan. 2. kiad. Bp., Osiris K., 1999. 409 p., 25 cm. (Osiris tankönyvek.)

0325
Kovácsi Mária
  Itt magyarul beszélnek. 5. kiad. Bp., Nemzeti Tankönyv Kvk., 1994-. 29 cm
  1. köt. 297 p.
  2. köt. 339 p.
  3. köt. Szójegyzék, nyelvtani tárgymutató. 62 p.
  [4]. köt. Lexikai és beszédgyakorlatok az "Itt magyarul beszélnek" című tankönyvhöz. 110 p.


0326
Kövecses Zoltán (1946)
  Magyar szlengszótár. Utánny. Bp., Akad. K., 2002. 360 p., 20 cm

0327
Kugler Nóra -- Tolcsvai Nagy Gábor (1953)
  Nyelvi fogalmak kisszótára. Bp., Korona K., 2000. 303 p., 19 cm

0328
Ladó János (1918)
  Magyar utónévkönyv. 5. utánny. Bp., Vince K., 2001. 261 p., 20 cm

0329
Lelkes György
  Magyar helységnév-azonosító szótár. 2. kiad. Baja, Talma Kvk., 1998. 930+6+64 p., ill., 25 cm

0330
  Magyar dialektológia. (Szerk. Kiss Jenő). Bp., Osiris K., 2001. 454 p.+ 49 t. (Osiris tankönyvek.)

0331
  Magyar értelmező kéziszótár. (Szerk. Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós). 9. kiad. Bp., Akad. K., 2002. 25 cm
  1. köt. A-K. 2002. 809 p., ill.
  2. köt. L-Z. 2002. 811-1550 p., ill.

0332
  Magyar értelmező kéziszótár [elektronikus dok.]. Bp., CD Dealer Kft., 2001. 1 db CD-ROM, 12 cm

0333
  Magyar grammatika. (Szerk. Keszler Borbála). 3. jav. kiad. Bp., Nemzeti Tankvk., 2001. 577 p., ill., 25 cm

0334
  Magyar helyesírási szótár. A Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint. (Szerk. Deme László, Fábián Pál, Tóth Etelka). Bp., Akad. K., 1999. 587 p

0335
  A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. (Szerk. Sipos Lajos). Bp., Magyar Könyvklub, 2002. 689 p., ill., 28 cm

0336
  A magyar nyelv könyve. (Főszerk. A. Jászó Anna). 6. kiad. Bp., Trezor K., 2001. 623 p., ill., 25 cm

0337
  A magyar nyelv szóvégmutató szótára. (Szerk. Papp Ferenc). 2. kiad. Bp., Akadémiai K., 1994. 591 p., 24 cm

0338
  A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. (Főszerk. Benkő Lóránd). Bp., Akad. K., 1976-1995. 25 cm
  1. köt. 1142 p.
  2. köt. 1108 p.
  3. köt. 1231 p.
  4. köt. 493 p.

0339
  Magyar szókincstár. (Főszerk. Kiss Gábor). Bp., Tinta Kvk., 2002. 929 p., 25 cm

0340
  A mai magyar nyelv. (Szerk. Rácz Endre). 10. kiad. Bp., Nemzeti Tankvk., 1996. 571 p., 24 cm

0341
Nagy Gábor, O. (1915-1973) -- Ruzsiczky Éva (1928)
  Magyar szinonimaszótár. Bp., Akad. K., 2002. 593 p., 24 cm

0342
  Nyelvi illemtan. (Szerk. Deme László, Grétsy László, Wacha Imre). Bp., Szemimpex K., 1999. 510 p., 24 cm

0343
  Nyelvművelő kéziszótár. (Szerk. Grétsy László, Kemény Gábor). Bp., Auktor Kvk., 1996. 645 p., 20 cm

0344
  Nyelvrokonaink. (Szerk. Nanovfszky György). Bp., Teleki László Alapítvány, 2000. 541+32 p., ill., 25 cm. (A magyarságkutatás könyvtára.)

0345
  Pannon enciklopédia. (Szerk. Kuczka Péter). Bp., Dunakanyar 2000, 1994-. 31 cm
  [5.]. Magyar nyelv és irodalom. 1997. 474 p., ill.

0346
  Pannon enciklopédia [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft, 1998-. 1 db CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.)
  [3.] Magyar nyelv és irodalom. 2000.

0347
Penavin Olga (1916-2001)
  Szlavóniai (kórógyi) szótár. Bp., Nap K., 2000. 601 p
  1. kiad.: Újvidék, 1969.

0348
Rácz Endre (1922-1992) -- Takács Etel (1921-1992)
  Kis magyar nyelvtan. 14. átdolg. kiad. Bp., Talentum Kft., 2002. 334 p., ill., 20 cm

0349
Sebők László (1955)
  Határokon túli magyar helységnévszótár. Bp., Teleki László Alapítvány, 1997. 353 p., ill., 25 cm

0350
  Strukturális magyar nyelvtan. (Szerk. Kiefer Ferenc). Bp., Akad. K., 1992-.
  1. Mondattan. 1992. 920 p.
  2. Fonológia. 1994. 708 p.
  3. Morfológia. 2000. 1097 p.

0351
Szabó G. Zoltán (1943) -- Szörényi László (1945)
  Kis magyar retorika. Bp., Helikon K., 1997. 173 p., 25 cm. (Helikon Universitas. Irodalom.)

0352
Szabó T. Attila (1906-1987)
  Erdélyi magyar szótörténeti tár. Bp.-Kolozsvár, Akad. K.-Erdélyi Múzeum-Egyes., 1975-. 25 cm
  6. köt. K-Ki. 1993. 1149 p.
  7. köt. Kl-Ly. 1995. 1255 p.
  8. köt. M-Meg. 1996. 1335 p.
  9. köt. Megy-Op. 1997. 1104 p.
  10. köt. Or-P. 2000. 1092 p.
  11. köt. R-Száj. 2002. 1064 p.

0353
Szikszainé Nagy Irma
  Leíró magyar szövegtan. Bp., Osiris K., 1999. 509 p., ill., 25 cm. (Osiris tankönyvek.)

0354
Szily Kálmán (1838-1924)
  A magyar nyelvújítás szótára. Hasonmás kiad. Bp., Nap K., 1999. 662 p., 23 cm

0355
Tolcsvai Nagy Gábor (1953)
  A magyar nyelv stilisztikája. Bp., Nemzeti Tankvk., 1996. 280 p., 24 cm

0356
Tolcsvai Nagy Gábor (1953)
  A magyar nyelv szövegtana. Bp., Nemzeti Tankvk., 2001. 380 p., ill., 25 cm

0357
Tótfalusi István (1936)
  Szó - tár - lat [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2001. tok. 19 cm, 1 CD-ROM. (Arcanum digitéka.)

0358
  Új magyar tájszótár. (Szerk. B. Lőrinczy Éva). Bp., Akad. K., 1990-. 25 cm
  4. köt. N-S. 2002. 1007 p.

 

Szótárak

0359
Bartos Huba -- Hamar Imre (1967)
  Kínai-magyar szótár. 2. jav. kiad. Bp., Balassi K., 2001. 896 p., 21 cm

0360
Csáki Éva
  Magyar-török szótár. 2. kiad. Bp., Balassi k., 2001. 397 p., 21 cm

0361
Csáki Éva
  Török-magyar szótár. 2., jav. bőv. kiad. Bp., Balassi K., 2001. 379 p., 21 cm

0362
Dorogman György (1951)
  Spanyol-magyar kéziszótár. Szeged, Grimm K., 2001. 896 p., 21 cm

0363
Eckhardt Sándor (1890-1969) -- Oláh Tibor (1940)
  Francia-magyar nagyszótár. 2. kiad. Bp., Akad. K., 2001. 1459 p., 27 cm

0364
Eckhardt Sándor (1890-1969) -- Konrád Miklós
  Magyar-francia nagyszótár. 2. kiad. Bp., Akad. K., 2001. 1881 p., 27 cm

0365
Gáldi László (1910-1974) -- Uzonyi Pál (1954)
  Magyar-orosz szótár. Bp., Akad. K., 2000. 947 p., 25 cm

0366
Gáldi László (1910-1974) -- Uzonyi Pál (1954)
  Orosz-magyar szótár. Bp., Akad. K., 2000. 741 p., 25 cm

0367
Halász Előd (1920-1997) -- Földes Csaba (1958)-- Uzonyi Pál (1954)
  Magyar-német nagyszótár - Ungarisch-deutsches grosswörterbuch. 2. kiad. Bp., Akad. K., 2002. 1637 p., 29 cm

0368
Halász Előd (1920-1997) -- Földes Csaba (1958)-- Uzonyi Pál (1954)
  Német-magyar nagyszótár -  Deutsch-ungarisches grosswörterbuch. 2. kiad. Bp., Akad. K., 2002. 1873 p., 29 cm

0369
Herczeg Gyula (1920-1994) -- Kunné Juhász Zsuzsanna
  Olasz-magyar szótár. Bp., Akad. K., 2000. 1085 p., 25 cm

0370
  Holland-magyar kéziszótár. (Főszerk. Mollay Erzsébet). Szeged, Grimm K., 2002. 1141 p., 21 cm

0371
Kammer, Henry -- Boschné Ablonczy Emőke
  Magyar-holland szótár. Bp., Akad K., 2000. 737 p., 25 cm

0372
Koltay-Kastner Jenő (1892-1985) -- Juhász Zsuzsanna
  Magyar-olasz szótár. Bp., Akad. K., 2002. 1115 p., 25 cm

0373
  A latin nyelv szótára. (Összeáll. Finály Henrik). Hasonmás. Bp., Akad. K., 2002. 2131 p., 25 cm

0374
  A latin nyelv szótára [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2002. 1 db CD-ROM, 12 cm

0375
Magay Tamás (1928) -- Országh László (1907-1984)
  Magyar-angol szótár. Bp., Akad. K., 2000. 812 p., 25 cm

0376
  Magyar-német szótár. (Szerk. Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál). Bp., Akad. K., 2002. 819 p., 25 cm

0377
  Magyar-ukrán szótár - Ugorsk'ko-ukraöns'kij slovnik. (Szerk. Lizanec Péter). Ungvár, Ungvári Állami Egyetem, 2001. 792 p., 17 cm

0378
Mohay András
  Újgörög-magyar kéziszótár. Változatlan utánny. Bp., Akad. K., 1994. 773 p., 20 cm

0379
Nielsen, Margit -- Sitkeiné Szira Ágnes -- Szira József
  Magyar-dán szótár. Alsóörs, Észak Fény Bt., 1997. 848 p., 21 cm

0380
Országh László (1907-1984)
  Angol-magyar szótár. Utánny. Bp., Akad. K., 1998. 25 cm
  1. köt. A-M. 1225 p.
  2. köt. N-Zs. 1083 p.

0381
Pápai Páriz Ferenc (1649-1716)
  Dictionarium Latino-Hungaricum et Hungarico-Latino-Germanicum. (Szöveggond. Hargittay Emil, Kecskeméti Gábor, Thimár Attila). Hasonmás kiad. Bp., Universitas K., 1995. 1062 p

0382
Rácz Sándor
  Kárpáti cigány-magyar, magyar-kárpáti cigány szótár és nyelvtan. Bp., Balassi K., 1994. 136 p., 19 cm

0383
Radácsy László
  Héber-magyar nagyszótár. Bp., Akad. K.-Makkabi K., 2001. 701 p., 24 cm

0384
Rostás-Farkas György (1949) -- Karsai Ervin (1936)
  Cigány-magyar, magyar-cigány szótár. Bp., Kossuth K., 2002. 318 p., 21 cm

 

Magyar irodalom

0385
  Atlasz. Bp., Athenaeum 2000 Kft., 2000-. 22 cm
  8. Magyar irodalom (Kelecsényi László Zoltán). 2., jav. kiad. 2002. 262 p.

0386
Bartók István (1955)
  "Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk". Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630-1700 között. Bp., Akad. K.-Universitas K., 1998. 380 p. (Irodalomtudomány és kritika.)

0387
Bíró Ferenc (1937)
  A felvilágosodás korának magyar irodalma. Bp., Balassi K., 1998. 453 p., 24 cm

0388
Bíró Zoltán (1941)
  Két nemzedék. A magyar irodalom két nagy nemzedéke a 20. században. Bp., Nemzeti Tankvk., 2001. 228 p., 24 cm

0389
Bognár Tas
  A magyar gyermekvers. Bp., Nemzeti Tankvk., 2001. 316 p., 24 cm

0390
Borbándi Gyula (1919)
  Népiség és népiek. Bp., Püski K., 2000. 254 p., 20 cm

0391
Bori Imre (1929)
  A jugoszláviai magyar irodalom története. Újvidék, Fórum Kvk, 1999. 402 p., ill., 24 cm

0392
  A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918-1995. (Szerk. Fónod Zoltán). Pozsony, Madách-Posonium, 1997. 384 p., 25 cm

0393
Czine Mihály (1929-1999)
  Magyar irodalom a huszadik században. Bp., Kortárs K., 2001. 215 p., 23 cm

0394
Erdélyi Erzsébet (1950) -- Nobel Iván (1930)
  A határon túli magyar irodalom kislexikona. Bp., Fiesta-Saxum, 2000. 208 p., 17 cm. (A tudás könyvtára.)

0395
Erős Zoltán (1948)
  Magyar irodalom helynevek A-tól Z-ig. 2. bőv., átdolg. kiad. Bp., Kis-Lant K., 1995. 495 p., ill., 25 cm

0396
Gerold László (1940)
  Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon, 1918-2000. Újvidék, Forum Kvk., 2001. 303 p., 24 cm

0397
Görömbei András (1945)
  Kisebbségi magyar irodalmak (1945-1990). 2. kiad. Debrecen, Kossuth Egyetemi K., 1997. 337 p., 21 cm

0398
Hegedüs Géza (1912-1999)
  Irodalmi arcképcsarnok [elektronikus dok.]. Bp.-Szentendre, Arcanum Adatbázis Kft.-Interpopulart Kvk., 2000. 1 CD-ROM, [MEK]

0399
Hegedűs Sándor (1959)
  Cigány irodalmi kislexikon. Piliscsaba, Konsept-H K., 2000. 99 p., 20 cm

0400
  Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája [elektronikus dok.]. Bp., Fővárosi Szabó Ervin Knyvt., 1998.
  Indulás : Arcanum Adatbázis 1961/1996-.
  Megjelenés : évente.
  Utolsó : 2001.

0401
Komlós Aladár (1892-1980)
  Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig. 2. kiad. Bp., Múlt és Jövő K., 2001. 23 cm
  1. A magyar zsidóság irodalmi tevékenysége a XIX. században. 323 p.
  2. Bevezetés a magyar-zsidó irodalomba. 392 p.

0402
Korompay H. János (1947)
  A "jellemzetes" irodalom jegyében. Az 1840-es évek irodalomkritikai gondolkodása. Bp., Akad. K.-Universitas K., 1998. 547 p. (Irodalomtudomány és kritika.)

0403
Lehrreichné Dürgő Brigitta
  Mesegyűjtemények analítikus bibliográfiája, 1945-1995. Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár, 2002.
  1. köt. A-K. 698 p.
  2. köt. 635 p.

0404
  Magyar irodalmi hagyományok szlovákiai lexikona. (Főszerk. Csanda Sándor). Pozsony, Madách Kvk., 1981. 147 p., ill., 25 cm

0405
  Magyar irodalom. (Szerk. Borbély Sándor). Bp., Pannonica K., 2002. 431 p.. (21. századi enciklopédia.)

0406
  A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája. Bp., OSZK.
  Indulás : 1979-.
  Megjelenés : rendszertelenül.
  Utoljára : 1990. (2000).

0407
  A magyar irodalom évkönyve. 2000. Bp., Széphalom Könyvműhely, 1988-. 21 cm
  Indulás : 1988.
  Megjelenés : évente.
  Utoljára : 2001 [2002.].

0408
  A magyar irodalomtörténet bibliográfiája. (Szerk. Vargha Kálmán, V. Windisch Éva). Bp., Akad. K.
  4. köt. 1849-1905. Személyi rész. H-Zs. 1997. 621 p.
  5. köt. 1905-1970. Általános rész. 1905-1970. 754 p.
  8. köt. 1945-1970. Személyi rész. 488 p.
  (A 4. és 5. kötettől szerk. Kókay György és V. Windisch Éva, a kiadó : Akad. K.- Argumentum K.).

0409
  A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája. (Főszerk. Sipos Lajos). 2. kiad. Bp., Magyar Könyvklub, 2002. 689 p

0410
Nagy Csaba (1948)
  A magyar emigráns irodalom lexikona. Bp., Argumentum K.-Petőfi Irodalmi Múzeum-Kortárs Irodalmi Központ, 2000. 126 p., 24 cm

0411
Pintér Jenő (1881-1940)
  Pintér Jenő magyar irodalomtörténete 1-2. Hasonmás kiad. Bp., Anno K., 1998. 389+323 p., ill., 24 cm, [ARCANUM*]

0412
Pomogáts Béla (1934)
  A romániai magyar irodalom. Bp., Bereményi Kvk., 1994. 231 p., 19 cm. (Irodalomtörténeti kismonográfiák.)

0413
Pukánszky Béla (1895-1950)
  A magyarországi német irodalom története. A legrégibb időktől 1848-ig. Máriabesnyő-Gödöllő, Attraktor K., 2002. 527 p., 23 cm. (Historia incognita.)

0414
  Romániai magyar irodalmi lexikon. (Főszerk. Balogh Edgar). Bukarest, Kriterion Kvk., 1981-.
  3. köt. Kh-K. 1994. 713 p.
  4. köt. N-R. 2002.

0415
Salamon Konrád (1941)
  A harmadik út küzdelme. Népi mozgalom, 1947-1987. Bp., Korona K., 2002. 434 p., 24 cm

0416
Szajbély Mihály (1952)
  "Idzadnak a magyar tollak". Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás korában, a 18. század közepétől Csokonay haláláig. Bp., Akad. K.-Universitas, 2001. 247 p. (Irodalomtudomány és kritika.)

0417
Szeberényi Zoltán (1930)
  Magyar irodalom Szlovákiában, 1945-1999. Pozsony, AB-ART Kvk., 2000-. 22 cm
  1. 2000. 285 p.
   2. köt. Portréesszék. 2001. 319 p.

0418
Szepes Erika (1946)
  A mai magyar vers. Bp.-Békéscsaba, Intera Rt.-Tevan K., 1996. 24 cm
  1. köt. 356 p.
  2. köt. 256 p.

0419
Tamás Ferenc
  Magyar irodalmi kalauz. Bp., Nemzeti Tankvk., 1995. 294 p., ill., 20 cm

0420
Turczel Lajos (1917)
  Két kor mezsgyéjén. A magyar irodalom fejlődési feltételei és problémái Csehszlovákiában 1918 és 1938 között. 2. kiad. Pozsony-Bp., Madách-Szépirodalmi Kvk., 1983. 313 p., 21 cm. (Csehszlovákiai magyar írók.)

0421
  Új Magyar irodalmi lexikon. (Szerk. Péter László). 2. jav. kiad. Bp., Akad. K., 2000. 25 cm
  [1.] A-Gy. 2000. 801+XXXVIII. p.
  [2.] H-Ö. 2000. 803-1663+XXX p.
  [3.] P-Zs. 2000. 1665-2512+XXX. p.

0422
Vajda Gábor (1944)
  A magyar irodalom a Délvidéken Trianontól napjainkig. Bp., Bereményi Kvk., 1995. 201 p., 19 cm. (Irodalomtörténeti kismonográfiák.)

0423
  Világirodalmi lexikon. (Főszerk. Szerdahelyi István). Bp., Akad. K., 1986-.
  15. Taa-Tz. 1993. 1047 p.+[16.] t.
  16. U-Vidz. 1994. 727 p.+8 t.
  17. Vie-Y. 1994. 739 p.
  18. Z-Index. 1995. 725 p.
  19. Kieg. A-Z. 953 p.

0424
  Vizuális költészet Magyarországon. Miskolc, Felsőmagyarország K., 1998.
  1. köt. Régi magyar képvers. 331 p.
  2. köt. Válogatás a 20. századi vizuális költészetből. 243 p.

 FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM

Honismeret

0425
Bodrossy Leó (1913)
  Balaton regénye. A Balaton- és a Bakony-vidék kultúrtörténeti fejlődése. Bp., Minerva K., 2002. 609 p., ill., 25 cm

0426
Klösz György (1844-1913)
  Budapest Anno... Fényképfölvételek műteremben és házon kívül. Bp., Corvina K., 1996. 102 p., ill., 21 cm

0427
Lisztes László (1929)
  "Ezer írás az Alföldről". Válogatott bibliográfia. Békéscsaba, Nagyalföld Alapítvány, 1995. 167 p., 24 cm. (A Nagyalföldi Alapítvány kötetei.)

0428
  A Magyar Köztársaság helységnévkönyve. 2002. január 1. - Gazetteer of the Republic of Hungary. 1. january, 2002. (Összeáll. Józsa Zsuzsanna). Bp., KSH, 2002. 221 p., 30 cm, [KSH*]

0429
  Magyarország a XX. században. (Szerk. Kollega Tarsoly István). Szekszárd, Babits K., 1996-. 24 cm
  1. köt. Politika és társadalom, hadtörténet, jogalkotás. 1996. 492 p., ill.
  2. köt. Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság. 1997. 704 p., ill.
  3. köt. Kultúra, művészet, sport és szórakozás. 1998. 652 p., ill.
  4. köt. Tudomány. 1. Műszaki és természettudományok. 1999. 730 p.
  5. köt. Tudomány. 2. Társadalomtudományok. 2000. 688 p., ill.

0430
  Magyarország az ezredfordulón. Országtanulmány. (Szerk. Enyedi György). Bp., Ceba K., 2000. 638 p., ill., 30 cm. (Magyarország
kézikönyvtára.)

0431
  Magyarország vármegyéi és városai [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2002-. 12 cm
  1. Abaúj-Torna vármegye és Kassa, Bihar vármegye és Nagyvárad, Szabolcs vármegye, Szatmár vármegye és Szatmárnémeti, Heves vármegye, Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely. 2002. 1 db CD-ROM.
  2. Bars vármegye, Bács-Bodrog vármegye, Esztergom vármegye, Győr vármegye, Hont vármegye és Selmecbánya, Komárom vármegye és Komáron, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye. 2002.
  3. Fiume és a magyar-horvát tengerpart, Gömör-Kishont vármegye, Nógrád vármegye, Nyitra vármegye, Pozsony vármegye és Pozsony, Somogy vármegye, Temes vármegye és Temesvár, Torontál vármegye, Vas megye. 2002.

0432
  Magyarország városai. (Szerk. Karvalics László). Bp., Égisz K., 2000-. 29 cm
  1. köt. 523 p., ill.
  2. köt. 521 p., ill.
  3. köt. 267 p., ill.

0433
Orbán Balázs (1830-1890)
  A Székelyföld leirása. Történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. Hasonmás kiad. Szekszárd, Babits K., 2002. 29 cm
  1. köt. 2002. 624 p., ill.
  2. köt. 2002. 510 p., ill., [ARCANUM*]

0434
  Pannon enciklopédia. Bp., Pannon Kvk., 1993-. 31 cm
  [1. köt.] A magyarság kézikönyve (Szerk. Halmos Ferenc) 1993. 630 p., ill.

0435
  Pannon enciklopédia [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 1998-. 1 db CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.)
  1. A magyarság kézikönyve. 1998.

0436
  Várak, kastélyok, legendák [elektronikus dok.]. Pécs, Talma K., 2001-. 12 cm
  1. Felső-Magyarország. 2001. 1 db CD-ROM.
  2. Erdély és az Alföld. 2002. 1 db CD-ROM.
  3. Dunántúl és Horvát-Szlavónság. 2002. 1 db CD-ROM.

 

Földrajztudomány

0437
Beluszky Pál (1936)
  Magyarország településföldrajza. Általános rész. Bp.-Pécs, Dialóg Campus K., 1999. 548 p., ill., 25 cm. (Dialóg Campus tankönyvek.)

0438
Bödők Zsigmond
  Világjáró magyarok. Dunaszerdahely, Nap K., 2002. 138 p., ill., 22 cm. (Magyar talentum.)

0439
Bulla Béla (1906-1962) -- Mendöl Tibor (1905-1966)
  A Kárpát-medence földrajza. Bp., Lucidus K., 1999. 420 p., ill., 21 cm. (Kisebbségkutatás könyvek.)

0440
Csánki Dezső (1857-1933)
  Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában [elektronikus dok.]. Bp., Aracanum Adatbázis Kft., 2002. 1 CD-ROM

0441
  Magyar utazók lexikona. (Szerk. Balázs Dénes). Bp., Panoráma, 1993. 463 p., ill., 21 cm

0442
  Magyarország történeti helységnévtára. Bp., KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolg., 1987-. 29 cm
  [8.] Liptó megye, 1773-1808 (Szerk. Hajdú Mihály) 1994., 154 p., ill.,+ 1 térkép (58x51 cm).
  [9.] Veszprém megye, 1773-1808 (Szerk. Szaszkóné Sin Aranka) 1994. 208 p.+ 1 db térkép (73x68 cm).
  [10.] Máramaros megye (1773-1808). (Szerk. Ijgyártó István) 1996. 278 p.+1 térkép.
  [11.]]1-2. Zala megye (1773-1808). (Szerk. Szaszkóné Sin Aranka, Breinerné Varga Ildikó). 1996. 493 p.+297 p., 1 térkép.
  [12.] Heves és Külső-Szolnok megye, a Jászság és a Nagykunság (1772-1808). 1998. 168 p., mell.
  [13/I.] Zemplén megye (1773-1808). 1998. 263 p., ill.+1 db térkép.
  [14.] Győr megye, 1773-1808. (Szerk. Bak Borbála) 2000. 189+mell., ill.
  [15.] Csongrád megye, 1773-1808. 202. 111 p., mell.

0443
Vofkori László
  Erdély társadalom- és gazdaságföldrajza. Nyíregyháza, Studium K., 1994. 279 p.+ mell., ill. 21 cm

 

Általános földrajz

0444
Frisnyák Sándor (1934)
  Magyarország történeti földrajza. 4. kiad. Bp., Nemzeti Tankvk., 1999. 213 p., ill., 25 cm

0445
Papp-Váry Árpád (1938)
  Magyarország története térképeken. Bp., Kossuth K.-Cartographia, 2002. 279 p., ill., 35 cm
  
0446
  A történelmi Magyarország atlasza és adattára 1914. 2., jav. kiad. Bp., Talma K., 2001. 247 p., ill., 34 cm

 

Magyarország útikönyvek

0447
Czellár Katalin (1933) -- Somorjai Ferenc
  Magyarország. 3., jav. kiad. utánny. Bp., Panoráma K., 2002. 898 p., ill., 19 cm. (Panoráma nagyútikönyvek.)

0448
  Vonattal Magyarországon. 2. átdolg. kiad. Miskolc, Well-Press K., 2002. 415 p., ill., 24 cm. (Vendégváró.)

 

Életrajzok

0449
  Biográf ki kicsoda 2002 [elektronikus dok.]. (Főszerk. Hermann Péter). Bp., Enciklopédia K., 2002. 1 db CD-ROM, 12 cm

0450
  Magyar életrajzi lexikon. Szöveges adatbázis [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2001. 1 db CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.), [MEK]

0451
  Új magyar életrajzi lexikon. (Szerk. Markó László). Bp., Magyar Könyklub, 2001-. 25 cm
  1. köt. A-Cs. 2001. 1197 p., ill.
  2. köt. D-G. 2001. 1205 p.
  3. H-K. 2002. 1275 p., ill.
  4. köt. L-Ö. 2002.
  5. köt. P-Sz. 2003.
  6. köt. T-Zs. 2003.

0452
  Who's who. Ezeréves Magyarország. Ki kicsoda a történelemben?. (Szerk. Szabolcs Ottó, Závodszky Géza). Bp., Anno K., 2001. 424 p., 20 cm

 

Családtörténet. Címertan

0453
Gudenus János József (1947)
  A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Bp., 1. köt.:Natura, cop., 2. köt.:Tellér  Reklám K., 3. köt.-től: Heraldika K., 1990-. 25 cm
  1. köt. A-J. 1990. 622 p., ill.
  2. köt. K-O. cop. 1993. 443 p., ill.
  3. köt. P-S. 1998. 392 p., ill.
  4. köt. 1998. 389 p.
  5. köt. Kiegészítések, pótlások, névmutatók A-Zs. 1999. 505 p., ill.

0454
Hoppál Dezső
  A történelmi Magyarország vármegyéinek címerei. Bp., Cartographia K., 2001. 157 p

0455
Kempelen Béla (1874-1952)
  Magyar nemes családok [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2001. 1 CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.)

0456
Kempelen Béla (1874-1952)
  Magyar zsidó családok. Hasonmás kiad. Bp., Makkabi K., 1999. 140+28 p., 20 cm

0457
Nagy Iván (1824-1898)
  Magyarország családai czímerekkel és nemezdékrendi táblákkal [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2000. 1 CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.)

0458
Nyulásziné Straub Éva
  Magyarország címerkönyve. A heraldika alapjai. Bp., Ceba K., 2001. 256 p., ill., 30 cm. (Magyarország kézikönyvtára.)

0459
  Siebmacher's Wapenbuch - Nagy címereskönyv [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2002. 1 CD-ROM

0460
Szentpéteri Imre (1878-1950)
  Magyar oklevéltan. Reprint kiad. Bp., Hatágú Síp, 1995. 275 p. (Antikvár-tár.)
  Az eredeti: Bp., Magyar Történelmi Társulat, 1930.

 

Régészet. Művelődéstörténet

0461
  A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998. (Szerk. Tóth László, Filep Tamás Gusztáv). Bp., Ister K., 1998-.
  1. köt. Történelem - demográfia és szociológia - nyelvhasználat és nyelvfejlődés a - mindennapok kultúrája - vallás és egyház.
1998. 261 p.
  2. köt. Oktatás -- közművelődés - sajtó, rádió, televízió. 1998. 430 p.
  3. köt. Irodalom, tudomány, könyvkiadás - színjátszás - képzőművészet - ének, zene -- tánc. 1999. 368 p.
  4. köt. Művelődéstörténeti kronológia - könyvészet - mutatók. 2000. 367 p.

0462
Ilon Gábor -- Ughy István
  Bevezetés a Kárpát-medence régészetébe. 2., jav. kiad. Pápa, Szerzői kiad., 1995. 309 p., 24 cm

0463
Keresztyén Balázs (1949)
  Kárpátaljai művelődéstörténeti kislexikon. Bp.-Beregszász, Hatodik Síp Alapítvány-Mandátum K., 2001. 290 p., 24 cm

0464
Kristó Gyula (1939)
  Magyar historiográfia. Bp., Osiris K., 2002-. 25 cm. (A történettudomány kézikönyve.)
  1. Történetírás a középkori Magyarországon. 2002. 145-5 p., ill.

0465
  Magyar művelődéstörténet. (Szerk. Kósa László). 2. jav. kiad. Bp., Osiris K., 2002. 569 p., ill., 25 cm. (Osiris tankönyvek.)

 

Magyarország története

0466
  1848-1849. A szabadságharc és forradalom története. (Szerk. Hermann Róbert). Bp., Videopont K., 1996. 463 p., ill., 30 cm

0467
  1956 kézikönyve. (Szerk. Hegedűs B. András). Bp., 1956-os Int., 1996. 25 cm. ('56.)
  I. köt. Kronológia. 433 p.
  II. köt. Bibliográfia. 309 p.
  III. köt. Megtorlás és emlékezés. 388 p.

0468
Ács Zoltán (1953)
  Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Bp., Kossuth Kvk., 1996. 196 p., ill., 24 cm

0469
Bácskai Vera (1930) -- Gyáni Gábor (1950)-- Kubinyi András (1929)
  Budapest története a kezdetektől 1945-ig. Bp., Budapest Főváros Levéltára, 2000. 253 p. (Várostörténeti tanulmányok.)

0470
Bak Borbála (1943)
  Magyarország történeti topográfiája. A honfoglalástól 1950-ig. Bp., História-MTA Történettud. Int., 2001. 183 p., 21 cm, mell. (História könyvtár. Monográfiák.)

0471
Benedek András, S. (1947)
  Kárpátalja története és kultúrtörténete. Bp., Bereményi Kvk., 1994. 128 p., 18 cm. (Népek hazája....)

0472
Benedek Elek (1859-1929)
  A magyar nép multja és jelene. Hasonmás kiad. Bp., Anno k., 1999-. 25 cm
  1. köt. A szolgaságtól a szabadságig. 1999. 558 p., ill.
  2. köt. A bölcsőtől a sírig. 2001. 463 p., ill.

0473
Benedek Elek (1859-1929)
  Nagy magyarok élete. Bp., Anno K., 2000. 20 cm, [MEK*]
  1. köt. 246 p.
  2. köt. 278 p.

0474
Bertényi Iván (1939)
  A magyar szent korona. Magyarország címere és zászlaja. 4., bőv. kiad. Bp., Kossuth Kvk., 1996. 229 p., 21 cm

0475
Bertényi Iván (1939) -- Gyapay Gábor (1924)
  Magyarország rövid története. Bp., Maecenas Kvk.-Talentum Kft., 2001. 661 p., 25 cm. (Maecenas történelem könyvek.)

0476
Bethlen Farkas (1639-1679)
  Erdély története. (Ford. Bodor András). Kolozsvár-Bp., Erdélyi Múzeum Egyesület-Enciklopédia K., 2000-.
  1. könyv. A mohácsi csatátról a váradi békekötésig, 1526-1538. 226 p.+ XVI p.
  2-5. könyv. A váradi békekötéstől János Zsigmond haláláig, 1538-1571. 2002. 367 p.+ XV p.

0477
Csorba Csaba (1946) -- Estók János -- Salamon Konrád (1941)
  Magyarország képes története. Bp., Magyar Könyvklub, 2001. 255 p., ill., 28 cm

0478
Csuka János (1902-1962)
  A délvidéki magyarság története, 1918-1941. Bp., Püski K., 1995. 500 p

0479
Engel Pál (1938-2001) -- Kristó Gyula (1939)-- Kubinyi András (1929)
  Magyarország története, 1301-1526. Bp., Osiris K., 2002. 419 p., 25 cm. (Osiris tankönyvek.)

0480
Engel Pál (1938-2001)
  Magyarország világi archontológiája. 1301-1457. Bp., História-MTA Történettud. Int., 1996. 23 cm. (História könyvtár. Kronológiák, adattárak.)
  1. köt. 565 p.
  2. köt. 266 p.

0481
Engel Pál (1938-2001)
  Szent István birodalma. A középkori Magyarország története. Bp., História-MTA Történettud. Int., 2001. 343 p.+ 7 p. (História könyvtár. Monográfiák.)

0482
Fedinec Csilla (1968)
  A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918-1944. Galánta-Dunaszerdahely, Fórum Int.-Lilium Aurum, 2002. 533 p., 20 cm. (Nostra tempora.), [FORUM]

0483
Gunst Péter (1934)
  A magyar történetírás története. Debrecen, Csokonai K., 2000. 283 p., 21 cm. (Történelmi kézikönyvtár.)

0484
Győrffy György (1917-2000)
  Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Bp., Akad. K., 1963-. 25 cm
  4. köt. Liptó, Máramaros, Moson, Nagysziget, Nógrád, Nyitra, Pest és Pilis megye. 1998. 714 p.

0485
  Ki kicsoda a magyar történelemben? (Összeáll. Markó László). Bp., Holnap K., 1997. 250 p., 21 cm

0486
Kiszely István (1932)
  A magyarság őstörténete. Bp., Püski K., 1996. 25 cm
  1. köt. 453 p., ill.
  2. köt. 459-859 p., ill.

0487
  Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). (Szerk. Kristó Gyula). Bp., Akad. K., 1994. 753 p., ill., 28 cm

0488
  Kortárs krónika '56. (Vál. Nóvé Béla). Bp., Krónika Nova K., 2001. 218 p., ill., 27 cm

0489
  Kortárs krónika 1989. (Vál. Nóvé Béla). Bp., Krónika Nova K., 2002. 283 p., ill., 27 cm

0490
  Kortárs krónika Pákozdtól Aradig 1848/1849. (Vál. Nóvé Béla). Bp., Krónika Nova K., 2000. 216., ill., 27 cm

0491
Kosáry Domokos (1913)
  Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. Bp., Osiris K., 2000-.
  I/1. Általános rész : Könyvtárak és bibliográfiák. (Közrem. Kulcsár Krisztina, Reisz T. Csaba, Szakály Orsolya). 2000. 362 p.

0492
Kosáry Domokos (1913)
  Magyarország és a nemzetközi politika 1848-49-ben. Bp., História-MTA Történettud. Int., 2000. 348 p. (História könyvtár. Monográfiák.)

0493
Kristó Gyula (1939)
  Magyar honfoglalás, honfoglaló magyarok. Bp., Kossuth Kvk., 1996. 200 p., ill., 20 cm

0494
Kristó Gyula (1939)
  A magyar nemzet megszületése. Bp., Kossuth Kvk., 1998. 210 p., 20 cm

0495
Kristó Gyula (1939) -- Barta János, ifj. (1940)-- Gergely Jenő (1944)
  Magyarország története. Előidőktől 2002-ig. Bp., Pannonica K., 2002. 687 p., 25 cm

0496
Kristó Gyula (1939)
  Magyarország története 895-1301. 14. kiad. Bp., Nemzeti Tankvk., 1996. 279 p

0497
László Gyula (1912-1998)
  A honfoglaló magyar nép élete. Bp., Püski K., 1997. 384+50 p., ill., 23 cm

0498
  A magyar államiság ezer éve. Kultúra és tudomány a magyar államiság ezer évében. (Szerk. Gergely Jenő, Izsák Lajos). Bp., ELTE Eötvös K., 2001. 544 p., 25 cm

0499
  A magyar királyok koronázó palástja. (Szerk. Bardoly István). Veszprém-Bp., 2002. 209 p

0500
  Magyar kódex. (Főszerk. Szentpéteri József). Bp., Kossuth K.-Enciklopédia K., Humana Egyes., 1999-.
  1. Árpádok világa. Magyarország művelődéstörténet a kezdetektől 1301-ig. 1999. 437+5 p.+CD-ROM.
  2. Lovagkor és reneszánsz. Magyarország művelődéstörténete, 1301-1526. 1999. 452+4 p.+CD-ROM.
  3. Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete, 1526-1790. 456+6 p.+CD-ROM.
  4. Reformkor és kiegyezés. Magyarország művelődéstörténete, 1790-1867. 2000. 473+7 p.
  5. Osztrák-Magyar Monarchia. Magyarország művelődéstörténete, 1867-1918. 2001. 481+7 p.
  6. Magyarok a 20. században. Magyarország művelődéstörténete, 1918-2000. 2001. 501+10 p.+CD-ROM.

0501
  A magyar nemzet története [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2002. 1 CD-ROM

0502
  Magyar századok. (Szerk. Szvák Gyula). Bp., Pannonica K., 1999-. 25 cm
  [1.] Tizenegyedik század története (Kristó Gyula). 1999. 182 p.
  [2.] Tizenkettedik század története (Makk Ferenc). 2000. 223 p.
  [3.] Tizenharmadik század története ((Almási Tibor). 2000. 221 p.
  [4.] Tizennegyedik század története (Bertényi Iván). 2000. 213 p.
  [5.] Tizenötödik század története ((Draskóczy István). 2000. 246 p.
  [6.] Tizenhatodik század története (Pálffy Géza). 2000. 275 p.+3 t.
  [7.] Tizenhetedik század története (Ágoston Gábor). 2000. 268 p.
  [8.] Tizennyolcadik század története (Barta János). 2000. 249 p.
  [9.] Tizenkilencedik század története (Csorba László). 2000. 270 p.
  [10.] Huszadik század története (Gergely Jenő). 2000. 526 p.
  [11.] A magyar történelem kronológiája, 830-2000.
  [12.] köt. A kilencedik és a tizedik század története (Kristó Gyula - Makk Ferenc). 2001. 222 p.
  [13.] Erdély fejedelmei (Oborni Teréz). 2002. 221 p.

0503
  Magyar történelmi kronológia. (Szerk. Gerencsér Ferenc). Bp., Tárogató Bt., 2002. 187 p., 29 cm. (Tárogató könyvek.)

0504
  Magyar történeti szöveggyűjtemény, 1000-1526. (Szerk. Bertényi Iván). Bp., Osiris K., 2000. 478 p., ill., 25 cm. (Osiris tankönyvek.)

0505
  Magyar történeti szöveggyűjtemény, 1914-1999. (Szerk. Romsics Ignác). Bp., Osiris K., 2000. 25 cm. (Osiris tankönyvek.)
  1. 530 p.
  2. 560 p.

0506
  Magyarok Európában. (Szerk. Glatz Ferenc). Bp., Háttér Lap- és Kvk.,(3. köt.-től.: História-Holnap K.), 1990-. 21 cm
  1. köt. Beilleszkedés Európába, a kezdetektől 1440-ig (Engel Pál). 2. kiad. 1995. 388 p.
  2. köt. Virágkor és hanyatlás, 1440-1711 (Szakály Ferenc) 2. kiad. 1995. 368 p.
  3. Újjáépítés és polgárosodás, 1711-1867. (Kosáry Domokos). 2001. 368 p.

0507
  A magyarok krónikája. (Szerk. Glatz Ferenc). 3. jav., bőv. kiad. Bp., Magyar Könyvklub-Officina Nova K., 2000. 840 p., ill., 30 cm

0508
Mályusz Elemér (1898-1989)
  A középkori magyarság település- és nemzetiségpolitikája. Bp., Lucidus K., 2002. 276 p., 21 cm. (Kisebbségkutatás könyvek.)

0509
Mályusz Elemér (1898-1989)
  Magyarország története a felvilágosodás korában. Bp., Osiris K., 2002. 362 p., 21 cm. (Millenniumi magyar történelem. Historikusok.)

0510
Márki Sándor (1853-1925)
  Magyar középkor. Hasonmás kiad. Bp., Anno K., 1998. 293 p., 19 cm. (Anno-reprint sorozat.)

0511
  Millenniumi magyar történet. Magyarország története a honfoglalástól napjainkig. (Szerk. Tóth István György). Bp., Osiris K., 2002. 733 p., ill., 29 cm

0512
  Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. (Szerk. Rácz Árpád). 2. jav. kiad. Bp., Rubikon-Aquila K., 2000. 376 p., ill., 34 cm

0513
Nemeskürty István (1925)
  Mi, magyarok. Történelmünk ezer éve. 4. jav. kiad. Bp., Akad. K., 2001. 496 p., 19 cm

0514
  Pannon enciklopédia. (Szerk. Kuczka Péter). Bp., Dunakanyar 2000, 1994. 31 cm
  [2.]. A magyarság története. 2. kiad. 1997. 390 p., ill.

0515
Romsics Ignác (1951)
  Magyarország története a XX. században. 3. jav. és bőv. kiad. Bp., Osiris K., 2002. 668 p., ill., 25 cm. (Osiris tankönyvek.)

0516
Róna-Tas András (1931)
  A honfoglaló magyar nép. 2. kiad. Bp., Balassi K., 1997. 427 p., ill., 23 cm

0517
Sára János (1923)
  A Habsburgok és Magyarország, 950-1918. Bp., Athenaem 2000 K., 2001. 736 p., 24 cm

0518
Szakolczai Attila (1961)
  Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Bp., 1956-os Int., 2002. 434 p., ill., 30 cm

0519
Szekfű Gyula (1883-1955)
  Rövid magyar történet, 1606-1939. Bp., Osiris K., 2002. 561 p., 20 cm. (Millenniumi magyar történelem. Historikusok.)

0520
  Szent István és az államalapítás. (Szerk. Veszprémy László). Bp., Osiris K., 2002. 617 p., ill., 29 cm. (Nemzet és emlékezet.)

0521
Tőkéczki László (1951)
  Történelmi arcképek. Politikus portrék a dualizmus korából. Bp., XX. Századi Intézet, 2002. 255 p., ill., 30 cm

0522
Várkonyi Ágnes (1928)
  Három évszázad Magyarország történetében 1526-1790. Bp., Korona K., 1999-.
  1. A megosztottság évszázada 1526-1606. 1999. 248 p.

0523
Veresegyháziné Kovács Jolán -- Veresegyházi Béla
  Magyarország történeti-topográfiai kislexikona. Bp., Aula K., 1996. 324 p., ill., 21 cm

 SZÉPIRODALOM

0524
Ady Endre (1877-1919)
  Ady Endre összes versei. Bp., Osiris K., 2001. 1488 p., 21 cm. (Osiris klasszikusok.)

0525
Ady Endre (1877-1919)
  Összes művei. Szöveges adatbázis és hangzó anyag [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2000. 1 db CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.)

0526
  Antológia a felvilágosodás magyar irodalmából. (Szerk. Egyed Emese). Kolozsvár, Polis Kvk., 1998-. 20 cm. (Remekírók diákkönyvtára.)
  1. köt. Értekező és szépprózai művek. 257 p.
  2. Verses és drámai művek. 2000. 292 p.

0527
Asbóth János (1845-1911)
  Álmok álmodója. Bp., Szépirod. Kvk., 1999. 211 p

0528
Babits Mihály (1883-1941)
  Összegyűjtött versei. Bp., Osiris K., 2002. 741 p., 21 cm. (Osiris klasszikusok.)

0529
  "A bajnok ébred" - hősköltemények. (Vál. Zentai Mária). Bp., Unikornis K., 2000. 288 p., 20 cm. (A magyar költészet kincsestára.)

0530
Bánffy Miklós (1873-1950)
  Erdélyi történet. Bp., Szabad Tér, 1993. 847 p
  1. Megszámláltattál.
  2. És hijjával találtattál.
  3. Darabokra szaggattatol.

0531
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
  Művei. 2., jav. kiad. Bp., Osiris K., 1999. 633 p., 21 cm. (Osiris klasszikusok.)

0532
Csáth Géza (1887-1919)
  Mesék, amely rosszul végződnek. Összegyűjtött novellák. Bp., Magvető Kvk., 1994. 573 p

0533
  Csiberébi. Gyermekversek. (Vál. Ambrus Judit). Bp., Unikornis K., 2001. 343 p., 20 cm. (A magyar költészet kincsestára.)

0534
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
  Csokonai Vitéz Mihály költeményei és versfordításai. Bp., Unikornis K., 2000-. 20 cm. (A magyar költészet kincsestára.)
  1. köt. 365 p.
  2. köt. 410 p.

0535
  Elbeszélők a két világháború között. (Szerk. Sík Csaba). Bp., Holnap K., 1996-. 21 cm
  1. 1996. 377 p.
  2. (Vál. Pálmai Kálmán). 1997. 269 p.
  3. (Vál. Fráter Zoltán). 1998. 258 p.

0536
Erdélyi József (1896-1978)
  Fehér torony. Összegyűjtött versek. Bp., Püski K., 1995.
  1. köt. 650 p.
  2. köt. 651-1248 p.

0537
  Ezerkilencszázötvenhat, te csillag. A forradalom és a szabadságharc olvasókönyve. Bp., Püski, 1991. 236 p

0538
  Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag. (Szerk. Medvigy Endre). Bp., Püski K., 1997. 247 p., 22 cm

0539
Fazekas Mihály (1766-1828)
  Lúdas Matyi + Válogatott művek. Bp., Osiris K., 2000. 166 p., 19 cm. (Millennieumi könyvtár.), [MEK*]

0540
Gabányi János
  Magyar várak legendái. Hasonmás kiad. Bp., Akad. K., 1994. 23 cm
  1. köt. 253p.
  2. köt. 318 p.
  3. köt. 332 p.
  4. köt. 451 p.

0541
Gárdonyi Géza (1863-1922)
  Egri csillagok. Bp., Holnap K., 2001. 555 p., 21 cm, [MEK*]

0542
Gelléri Andor Endre (1907-1945)
  Válogatott művei. Bp., Szépirod. Kvk., 1981. 884 p. (Magyar remekírók.)

0543
Hamvas Béla (1897-1968)
  Karnevál. Bp., Magvető, 1985-.
  1. köt. 550 p.
  2. köt. 649 p.

0544
  Hazahív a hűség. (Szerk. Lisztóczky László, ill. Plugor Sándor). Sepsiszentgyörgy, Castrum Kvk., 1993. 538 p., ill., 23 cm

0545
  Hét évszázad magyar költői. (Szerk. Kovács Sándor Iván, Lakatos István). Békéscsaba, Tevan K., 1996. 2646 p., 26 cm

0546
  Idők szép virága. Válogatás a középkor és a reneszánsz irodalmából. (Gond. Molnár Szabolcs). Bp.-Bukarest, Szépirodalmi Kvk.-Kriterion Kvk., 1991-. 21 cm
  1. Szent Istvántól Mohácsig. 1991. 407+[3] p.
  2. 1526-1600. 1993. 441 p.

0547
Illyés Gyula (1902-1983)
  Összegyűjtött versei. Bp., Szépirod. Kvk., cop. 1993. 20 cm
  1. köt. 743 p.
  2. köt. 620 p.
  3. köt. 563 p.

0548
Jókai Mór (1825-1904)
  Jókai Mór összes művei [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2001. 1 db CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.)

0549
József Attila (1905-1937)
  József Attila összes költeményei [elektronikus dok.]. Bp., Market Invest Kvk., 2000. 1 db., 12 cm

0550
József Attila (1905-1937)
  József Attila összes versei. Bp., Osiris K., 2002. 638 p., 21 cm. (Osiris klasszikusok.)

0551
Juhász Gyula (1883-1937)
  Juhász Gyula összes költeményei. Bp, Osiris K., 2002. 1131 p., 21 cm. (Osiris klasszikusok.)

0552
Kaffka Margit (1880-1918)
  Válogatott művei. Bp., Szépirod. Kvk., 1974. 1302 p. (Magyar remekírók.)

0553
Karinthy Frigyes (1887-1938)
  Humoreszkek. Bp., Akkord K., 2001-. 21 cm. (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei.)
  1. 2001. 331 p.
  2. Budapesti emlék + Grimasz. 2002. 294 p.
  3. Beszéljünk másról + Ó nyájas olvasó + Tanár úr kérem + Aki utoljára nevet. 2002. 496 p.
  4. Írói intimitások + Ne bántsuk egymást + Panoráma. 2002. 371 p.
  5. Csak semmi háború + Heuréka + Függelék. 2002. 251 p.

0554
Kertész Imre (1929)
  Sorstalanság. 5. kiad. Bp., Magvető Kvk., 2002. 333 p., 18 cm, [NEUMANN*]

0555
Kisfaludy Károly (1788-1830)
  Kisfaludy Károly válogatott drámái. Bp., Unikornis K., 1999. 367 p., 20 cm. (A magyar dráma gyöngyszemei.)

0556
Kisfaludy Sándor (1772-1844) -- Kisfaludy Károly (1788-1830)
  Válogatott költeményei. Bp., Unikornis K., 1994. 278 p., 20 cm. (A magyar költészet kincsestára.)

0557
Kodolányi János (1899-1969)
  József, az ács. Bp., Osiris K., 1997. 323 p. (Osiris könyvtár. Irodalom.)

0558
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
  Kosztolányi Dezső összes versei. Bp., Osiris K., 2002. 797 p., 21 cm. (Osiris klasszikusok.)

0559
Kölcsey Ferenc (1863-1954)
  Pogányok. Bp., Unikornis K., 1999. 201 p. (A magyar próza klasszikusai.)

0560
  Lant és kard. (Összeáll. Pénzes István). Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 1999-. 20 cm. (Verses magyar történelem.)
  1. Ősköltészetünktől az államalapításig. 1999. 334 p.
  [2.] Az államalapítástól az Aranybulla kiadásáig. 2001. 334 p.
  [3.] A tatárdúlástól Mátyás király haláláig. 2001. 357 p.

0561
  Lassított lónézés. Erdélyi magyar elbeszélők, 1918-2000. (Vál. Demény Péter). Kolozsvár, Kalota Kvk., 2002. 543 p., 20 cm. (Erdélyi magyar olvasókönyv.)

0562
  Magyar drámaírók 19. század. (Vál. Nagy Péter). Bp., Szépirodalmi Kvk., 1984. . (Magyar remekírók.)
  1. köt. 1034 p.
  2. köt. 1050 p.

0563
  Magyar költők. 19. század. (Vál. Kulin Ferenc). Bp., Kortárs Kvk., 2001. 20 cm. (Magyar remekírók. Új folyam.)
  1. köt. 967 p.
  2. köt. 909 p.

0564
Márai Sándor (1900-1989)
  Egy polgár vallomásai. Bp., Európa Kvk., 2000. 449 p., 21 cm. (Európa diákkönyvtár.)

0565
Márai Sándor (1900-1989)
  Napló. Bp., Helikon K., 1998-. 19 cm
  [1.] 1943-1944. 1998. 323 p.
  [2.] 1945-1957. 1999. 390 p.
  [3.] 1958-1967. 2000. 367 p.
  [4.] 1968-1975. 2001. 353 p.
  [5.] 1976-1983. 2001. 240 p.
  [6.] 1984-1989. 1999. 213 p.

0566
  Mesterkedők. (Szerk. Kovács Sándor Iván). Bp., Korona K., 1999. 685 p

0567
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
  Összes művei [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2000. 1 db CD-ROM. (Arcanum digitéka.), [MEK*]

0568
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
  Válogatott művei. Bp., Szépirod. Kvk., 1986-. 19 cm
  [1.] Beszterce ostroma; Szent Péter esernyője. 1986. 493 p.+1 t., ill.
  [2.] Két választás Magyarországon; Új Zrínyiász. 1986. 455 p., 1 t., ill.
  [3.] Különös házasság. 1987. 453 p.+ 1 t., ill.

0569
Molnár Ferenc (1878-1952)
  A Pál utcai fiúk. 37. kiad. Bp., Móra Kvk., 2001. 168 p., ill., 20 cm, [MEK*]

0570
Molnár Ferenc (1878-1952)
  Színművek. Bp., Európa Kvk., 1999. 489 p

0571
Móra Ferenc (1879-1934)
  Kincskereső kisködmön. 37. kiad. Bp., Móra Ferenc Kvk., 2001. 166 p., ill., 21 cm, [MEK*]

0572
Móricz Zsigmond (1879-1942)
  Erdély. Bp., Osiris K., 2002. 1101 p., 21 cm. (Osiris klasszikusok., Móricz Zsigmond összegyűjtött munkái.), [MEK*], [MEK*], [MEK*]

0573
Móricz Zsigmond (1879-1942)
  Légy jó mindhalálig. Bp., Unikornis K., 1994. 303+[3.] p. (A magyar próza klasszikusai.), [MEK*]

0574
Móricz Zsigmond (1879-1942)
  Novellák. Bp., Osiris K., 2002. 21 cm. (Osiris klasszikusok., Móricz Zsigmond összegyűjtött munkái.)
  1. köt. 1900-1914. 2002. 739 p.
  2. köt. 1915-1925. 2002. 887 p.

0575
Nagy László (1925-1978)
  Seb a cédruson. Összegyűjtött versek. 5. kiad. Bp., Magvető Kvk., cop. 1995. 763 p

0576
  Négyágú síp - gyermekhangra. (Vál. Komáromy Sándor). Bp., Eötvös József Kvk., 2000. 182 p., 25 cm

0577
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991)
  Összegyűjtött versei. Bp., Osiris K., 2002. 332 p. (Osiris klasszikusok.)

0578
Németh László (1901-1975)
  Összes műve [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2001. 1 db CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.)

0579
Ottlik Géza (1912-1990)
  Buda. Bp., Európa Kvk., 1977. 365 p

0580
Ottlik Géza (1912-1990)
  Iskola a határon. Bp., Osiris K., 2001. 19 cm. (Millenniumi könyvtár.)
  1. 211 p.
  2. 215 p.

0581
Örkény István (1912-1979)
  Drámák. Bp., Palatinus K., 2001. 20 cm. (Örkény István művei.)
  1. köt. 2001. 442 p.
  2. köt. 2001. 595 p.
  3. köt. 2001. 646 p.

0582
Örkény István (1912-1979)
  Egyperces novellák. Bp., Palatinus-könyvesház Kft., 2001. 573 p. (Örkény István művei.)

0583
Petőfi Sándor (1823-1849)
  Összes költeményei [elektronikus dok.]. Bp., Market Invest Kvk., 2000. 1 db CD-ROM, 12 cm

0584
Petőfi Sándor (1823-1849)
  Összes versei. Bp., Osiris K., 2001. 1023 p. (Osiris klasszikusok.)

0585
Pilinszky János (1921-1981)
  Összes versei. 3. jav. kiad. Bp., Osiris K., 2001. 350 p. (Osiris klasszikusok.)

0586
Pilinszky János (1921-1981)
  Széppróza. Bp., Osiris K., 1998. 272 p. (Osiris klasszikusok.)

0587
Radnóti Miklós (1909-1944)
  Művei. Bp., Szépirodalmi Kvk., 1982. 899 p. (Magyar klasszikusok.)

0588
Radnóti Miklós (1909-1944)
  Összegyűjtött versei és versfordításai. 2. jav. kiad. Bp., Osiris K., 2002. 482 p. (Osiris klasszikusok.)

0589
  Rendületlenül. (Vál. Benedek István). Bp., Officina Nova Könyvek, 1998. 941 p., 25 cm

0590
Szabó Lőrinc (1900-1957)
  Összes versei. Bp., Osiris K., 2000. 25 cm. (Osiris klasszikusok.)
  1. 658 p.
  2. 830 p.

0591
Széchenyi István (1791-1860)
  Napló. Bp., Osiris K., 2002. 1334 p., 21 cm. (Millenniumi magyar történelem. Politikai gondolkodók.)

0592
  Széchenyi István válogatott művei. (Szerk. Spira György). Bp., Szépirodalmi Kvk., 1991.
  1. 1799-1840. 903 p.
  2. 1841-1860. 1124 p.
  3. Önismeret. 1337 p.

0593
Székely János (1929-1992)
  Összes drámái. Kolozsvár, Polis Kvk., 1999. 401 p

0594
Szép Ernő (1884-1953)
  Hét szín. Bp., Szépirod. Kvk., 1989. 511 p

0595
  Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. (Szerk. Kovács Sándor Iván). Bp., Osiris K., 1998-. . (Osiris tankönyvek.)
  1. Késő reneszánsz, manierizmus és kora-barokk. 1998. 572 p.
  2. Barokk és késő barokk, rokokó. 2000. 883 p.

0596
Tompa Mihály (1817-1868)
  Tompa Mihály összes költeményei. Bp., Nemzeti Tankvk., 1994. 20 cm. (Felfedezett klasszikusok.)
  1. köt. 448 p.
  2. köt. 597 p.

0597
Tóth Árpád (1886-1928)
  Tóth Árpád összegyűjtött versei és versfordításai. Bp., Osiris K., 2002. 729 p., 21 cm. (Osiris klasszikusok.)

0598
Tóth Béla (1857-1907)
  A magyar anekdotakincs. Bp., Saxum Kft., 1998. 308 p., 19 cm

0599
Tömörkény István (1866-1917)
  Válogatott novellák. Bp., Szépirod. Kvk., 1977. 1013 p. (Magyar remekírók.)

0600
  Verstár '98. Negyvenkilenc költő összes verse [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2001. 1 db CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.)

0601
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
  Drámai művei. Bp., Osiris K., 1998. 1047 p. (Osiris klasszikusok.)

0602
Vörösmarty Mihály (1800-1855)
  Vörösmarty Mihály összes költeményei. Bp., Osiris K., 2002. 1214 p., 21 cm. (Osiris klasszikusok.)

0603
Weöres Sándor (1913-1989)
  Színjátékok. Bp., Magvető Kvk., 1983. 468 p

0604
Zrínyi Miklós (1620-1664)
  Összes versei. Bp., Unikornis K., 1995. 253 p. (A magyar költészet kincsestára.)