A Hungarológiai Alapkönyvtárból
elkészült elektronikus kiadások listája

Aktualizálva: 2006. augusztus 3.


LEXIKONOK

 • Magyar életrajzi lexikon 1000-1990 [MEK]
 • Pannon Enciklopédia [ARCANUM]
 • Kempelen Béla: Magyar nemes családok [ARCANUM]
 • Nagy Iván: Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal [ARCANUM]
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái [MEK]

SZÓTÁRAK  

 • Finály Henrik: A latin nyelv szótára. [MEK]

BIBLIOGRÁFIÁK

 • Kéziratos források az Országos Széchényi Könyvtárban [MEK]
 • Kertész Gyula: A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriuma [MEK]
 • Régi magyarországi nyomtatványok [ARCANUM]
 • Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712-1860 [ARCANUM]
 • Szabó Károly: Régi magyar könyvtár [ARCANUM]

A MAGYAROK ÉS MAGYARORSZÁG ÁLTALÁBAN  

 • Magyarország a XX. században [MEK]

FÖLDRAJZ

JOG

SZOCIOLÓGIA

 • Bibó István: Válogatott tanulmányok 1-4. kötet [MEK]

TÖRTÉNELEM

 • A magyar nemzet története [MEK]
 • Benedek Elek: Nagy magyarok élete [MEK]
 • Erdély története. Három kötetben [MEK]
 • Fedinec Csilla (1968): A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918-1944. [MEK]
 • History of Transylvania [MEK]
 • Histoire de la Transylvanie [MEK]
 • Hóman Bálint - Szekfü Gyula: Magyar történet [MEK]
 • Kurze Geschichte Siebenbürgens [MEK]
 • Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. 1. kötet [MEK]
 • Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. 3. kötet [MEK]
 • Macartney, C. A.: Hungary and her successors. 1919-1937. [CORVINUS]
 • Marczali Henrik - Borovszky Samu - Csuday Jenő: Nagy képes világtörténet [MEK]
 • Transilvania vazuta în piblicistica istoricamaghiara: momentedin istoria [MEK]
 • Encyclopaedia humana hungarica. 1. Emese álma  [MEKhun],   [MEKeng] [MEKger]
 • Encyclopaedia humana hungarica. 2. A Vazul-ág  [MEKhun],   [MEKeng] [MEKger]
 • Encyclopaedia humana hungarica. 3. Lovagkirályok  [MEKhun],   [MEKeng] [MEKger]
 • Encyclopaedia humana hungarica. 4. Pannon reneszánsz   [MEKhun],   [MEKeng] [MEKger]
 • Encyclopaedia humana hungarica. 5. Kereszt és félhold  [MEKhun],   [MEKeng] [MEKger]
 • Encyclopaedia humana hungarica. 6. Kétfejű sas [MEK]
 • Encyclopaedia humana hungarica. 7. Haza és haladás [MEK]
 • Encyclopaedia humana hungarica. 8. Kettős kötődés [MEK]
 • Encyclopaedia humana hungarica. 9. A Dunánál [MEK]

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET

 • Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. 1. köt. A mohácsi vész előtt. [MEK]
 • Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. 2. köt. A reformáció korában [MEK]
 • Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban [MEK]
 • Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez [MEK]
 • Kókay György (1929): A könyvkereskedelem Magyarországon [MEK]
 • Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1730-ig [MEK]
 • Magyar színháztörténet 1-2. kötet [MEK]
 • Magyar színházművészeti lexikon [MEK]

NYELVTUDOMÁNY

 • A magyar helyesírás szabályai [MEK]

IRODALOMTUDOMÁNY

 • Bod Péter: Magyar Athenas [MEK]
 • Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia [MEK - előkészületben]
 • Czigány Lóránt: The Oxford history of Hungarian literature [MEK]
 • Demeter Tibor: Bibliographia Hungarica [MEK]
 • Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon, 1918-2000. [Újvidék, Fórum]
 • Hegedüs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka [MEK]
 • Hegedüs Géza: Világirodalmi arcképcsarnok [MEK]
 • Keresztury Dezső: Arany János. [MEK]
 • Kortárs magyar írók (1945-1997) [MEK]
 • A magyar irodalom története 1-6. kötet MTA [MEK]
 • A magyar irodalom története. 1945-1975. 1-4. kötet [MEK]
 • A magyar irodalom története. (Szerk.: Beöthy Zsolt.) [ARCANUM]
 • Pintér Jenő magyar irodalomtörténete [ARCANUM]
 • Romániai magyar irodalmi lexikon [MEK]
 • Rózsa Mária: Tudománytár (1834-1844) [MEK]
 • Végh László: A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének bibliográfiája, 1918-2000. [MEK]
 • Tezla, Albert: An introductory bibliography to the study of Hungarian literature [MEK]
 • Tezla, Albert: Hungarian authors. A bibliographical handbook [MEK]

MŰVÉSZETTÖRTÉNET

 • Szabolcsi Bence: A magyar zene évszázadai [MEK]
 • Szabolcsi Bence: A concise history of Hungarian music [MEK]
 • Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje [MEK]

NÉPRAJZ

 • Balassa Iván - Ortutay Gyula: Magyar néprajz [MEK]
 • Balassa Iván - Ortutay Gyula: Ungarische Volkskunde [MEK]
 • Malonyai Dezső: A magyar nép művészete [MEK]
 • Magyar néprajz 2-8. kötet [MEK]
 • Magyar néprajzi lexikon [MEK]
 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1989-1990) [MEK]
 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1993-1994) [MEK]
 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1995-1998) [MEK]
 • Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia (1999-2002) [MEK]

SZÉPIRODALOM

 • Ady Endre összes prózai műve. Újságcikkek, tanulmányok [MEK]
 • Ady Endre összes versei [MEK]
 • Gárdonyi Géza: Egri csillagok [MEK]
 • Gárdonyi Géza: Isten rabjai [MEK]
 • Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember [MEK]
 • Hungarian short stories from the 19th and 20th centuries [MEK]
 • Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese [MEK]
 • Illyés Gyula: Puszták népe [MEK]
 • Kriza János: Az álomlátó fiú [MEK]
 • Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk [MEK]
 • Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön [MEK]