Hajózási Szabályzat

11. melléklet - A hajóutat érintő munka, kísérlet engedélyezése

A 9.12 cikkben előírt engedélyek iránti kérelmet

- a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal,

- kísérlet esetén annak megkezdése előtt 30 nappal

kell benyújtani az illetékes hajózási hatósághoz.

1. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a munkát/kísérletet végző szervezet/személy nevét és címét, telefon -, telefax- és/vagy telexszámát,

b) a tevékenység meghatározását, célját (pl. kotrás, mederfúrás, kábel- vagy csőfektetés, roncskiemelés, hídépítés, kutatás, kísérlet),

c) a munkálatok pontos helyét (pl. fkm, azonosítási pont),

d) a munkálatokban/kísérletben részt vevő úszó létesítmény(ek) megjelölését,

e) a munkavégzés/kísérlet technológiáját, ütemezését - nap, illetve óra bontásban - és annak megjelölését, hogy a tevékenység szünetelése alatt milyen mértékben szabadítható fel a hajóút,

f) az igényelt hajóforgalom-korlátozás megjelölését, vagy hajózási zárlat terjedelmét (pl. idő, terület),

g) a munkálatok/kísérlet alatt a hajózás részére rendelkezésre álló hajóútméreteket (pl. szélesség, magasság, vízmélység, kanyarulati jellemzők),

h) ha a munkálatok/kísérlet azt szükségessé teszik, a vízi biztonsági és mentőszolgálatra vonatkozó adatokat.

2. A kérelemhez csatolni kell:

a) az érintett vízterület vázlatrajzát (3000 m-es körön belüli vízterület esetében 1:10000, 500 m-es körön belül 1:5000 méretarányban), továbbá az érintett mederrész keresztszelvényeit,

b) a munkával kapcsolatban megszerzett hatósági engedélyek (pl. vízjogi, bányaműszaki főfelügyelőségi) másolatát,

c) a "Hajósoknak szóló hirdetmény" díjának befizetését igazoló csekkszelvényt.

3. A hajóutat érintő vagy annak közelében engedélyezett munkára, kísérletre vonatkozóan a hajózási hatóság engedélyt és/vagy "Hajósoknak szóló hirdetmény"-t ad ki, amely(ek) - eltérő rendelkezés hiányában - tárgyév december 31. napjáig érvényes(ek).

4. A munkát/kísérletet végzőnek az engedélyben vagy a "Hajósoknak szóló hirdetmény"-ben foglaltaktól történő esetleges eltérést (pl. a munka szünetelése, elhúzódása, az ütemezés, a jelzőeszköz, a hajóútméret változása) a hajózási hatóságnak haladéktalanul be kell jelentenie és kérni a hirdetmény módosítását. Az igényt legalább 15 nappal a módosítást megelőzően kell benyújtani. E határidőtől - indokolt és a hajózás biztonságát nem veszélyeztető esetben - a hajózási hatóság eltérést engedélyezhet.

Forrás: Hajózási Felügyelet


Hajózási Szabályzat - Tippek vízitúrázóknak - Umann Kornél