Hajózási Szabályzat

12. melléklet - Vízi rendezvények engedélyezése

1. A 9.13 cikkben említett engedély kiadása iránti kérelmet - eseményenként - a rendezvény megtartása előtt legalább 30 nappal kell az engedélyező hatósághoz benyújtani. A hatóság az engedély kiadása tárgyában 15 napon belül dönt.

2. Az illetékköteles kérelemnek tartalmaznia kell:

a)18 a rendező szervezet/személy nevét és címét, telefon-, telefax- és/vagy telexszámát,

b) a rendezvény megtartásának helyét és időpontját, valamint annak jellegét (pl. motoros, vitorlás, evezős, úszó- vagy lampionos vízisí bemutató),

c) a rendezéssel megbízott személy nevét, személyi igazolványának számát, foglalkozását, lakcímét és telefonszámát,

d) a rendezvényen részt vevő személyek és vízi járművek hozzávetőleges számát, azok típusát.

3. A kérelemhez csatolni kell:

a) egy 1:10000 méretarányú helyszínrajzot arról a vízterületről, amelyen rendezvény megtartását tervezik,

b) vízi sportversenyekhez a versenykiírás vagy versenyjóváhagyás egy példányát,

c) a hajózási hatóság elvi hozzájárulását, ha a rendezvény hajóutat érint,

d) a határőrség illetékes szervének hozzájárulását, ha a rendezvény határvizet érint.

4. Ha a rendezvény hajóutat érint és ott jelzések (pl. jelzőtábla, bója) elhelyezése szükséges, ennek tervét a hajózási hatóságnak be kell mutatni. A jelek, jelzések elhelyezése és eltávolítása a kérelmező feladata.

5. A kérelmező a rendezvény megtartására adott rendőrhatósági engedélyben előírt számú rendező- és mentőmotorosról köteles gondoskodni.

6. A kérelmező a hajóutat érintő rendezvény rendőrhatósági engedélyét a hajózási hatóságnak - a kitűzött időpontot megelőzően legalább 15 nappal - bemutatni köteles. A rendezvényről a hajózási hatóság "Hajósoknak szóló hirdetmény" útján tájékoztatja az érdekelteket.

7. "Hajósoknak szóló hirdetmény" hiányában hajóútban vagy annak közelében rendezvény nem tartható.

Forrás: Hajózási Felügyelet


Hajózási Szabályzat - Tippek vízitúrázóknak - Umann Kornél