Hajózási Szabályzat

3. melléklet - A hajók látható jelzései

1.Általános rendelkezések

1.1 A következő ábrák a Szabályzat 3. fejezetében foglalt jelzésekre vonatkoznak, kivéve az illetékes hatóságok által meghatározott esetekben előírt vagy engedélyezett jelzéseket.

1. 2 A kiegészítő jelzések

- önálló jelentésű vagy

- ha szükséges, valamely alapjelzéssel egyidejűleg alkalmazott jelzések lehetnek.

1.3 A tolt karaván, amelynek legnagyobb méretei nem haladják meg a 110*12 m-t, valamint azt a mellévett alakzatot, amelynek legnagyobb méretei nem haladják meg a 110*23 m-t, magányos géphajónak kell tekinteni (3.01 cikk 3. pont).

1.4 Eltérő rendelkezés hiányában a következő fogalmak jelentése azonos a 3.01 cikk 5. pontjában foglaltakkal:

1.4.1 árbocfény - 225° látószögű, folyamatosan világító erős fehér fény, amely a hajó orra felől nézve, a középsíkra merőleges síktól hátrafelé 22° 30'-ig látható;

1.4.2 oldalfények - a jobb oldalon egy közepesen erős zöld fény és bal oldalon egy közepesen erős vörös fény, amelyek folyamatosan világítók és 112° 30'-es látószögűek, a hajó orra felől nézve a középsíkra merőleges síktól hátrafelé 22° 30'-ig láthatók;

1.4.3 farfény - 135° látószögű, folyamatosan világító közepesen erős vagy szokásos fehér fény, amely a hajó fara felől nézve mindkét oldal felé 67° 30'-ig látható.

1.4.4 minden oldalról látható fény - folyamatosan világító 360°-os látószögű fény.

A segítséget kérő, veszélyben levő hajó a következő jelzéseket alkalmazhatja:

a) körben mozgatott zászlót/lobogót vagy más megfelelő tárgyat,

b) lobogót, alatta vagy felette elhelyezett gömbbel vagy hasonló tárggyal,

c) körben mozgatott fényt,

d) rövid időközönként vörös csillagrakétákat, illetve rakétákat vagy lövedékeket,

e) a morzeábécé szerinti … --- … (SOS) jelek együtteséből álló fényjelzést,

f) kátrány, olaj stb. égetésével keletkező lángot;

g) vörös színű ejtőernyős rakétát vagy kézilámpát;

h) kinyújtott karok felülről lefelé történő (repülést utánzó) lassú mozgatását.

Forrás: Hajózási Felügyelet


Hajózási Szabályzat - Tippek vízitúrázóknak - Umann Kornél