Hajózási Szabályzat

3. fejezet - A hajó látható jelzései

I. Általános rendelkezések

3.01 cikk - Alkalmazás és fogalommeghatározások

1. Éjszaka a menetben levő hajóra a 3.08-3.19 cikk, a veszteglő hajóra a 3.20-3.28 cikk vonatkozik.

Nappal a menetben levő hajóra a 3.29-3.36 cikk, a veszteglő hajóra a 3.36-bis-3.42 cikk vonatkozik.

A 3.21, 3.25, 3.28, 3.37 és 3.42 cikk akkor is vonatkozik a hajóra, úszóanyagok kötelékére és az úszóműre, ha az zátonyon fennakadt.

2. Nappal, ha a látási viszonyok azt megkövetelik, az éjszakára előírt jelzéseket is viselni kell.

3. E fejezet alkalmazásában azt

a tolt karavánt, amelynek legnagyobb hossza nem haladja meg a 110 m-t, illetve szélessége a 12 m-t, valamint

a mellévett alakzatot, amelynek legnagyobb hossza nem haladja meg a 110 m-t, illetve szélessége a 23 m-t,

az e méretekkel megegyező nagyságú magányos géphajónak kell tekinteni.

4. Az e fejezetben előírt jelzések ábráit a Szabályzat 3. melléklete tartalmazza.

5. E fejezet alkalmazásában

a) árbocfény - 225° látószögű, folyamatosan világító erős fehér fény, amely a hajó orra felől nézve a középsíkra merőleges síktól hátrafelé 22°30'-ig látható;

b) oldalfények - a jobb oldalon egy közepesen erős zöld fény, és bal oldalon egy közepesen erős vörös fény, amelyek folyamatosan világítanak és 112°30'-es látószögűek, a hajó orra felől nézve a középsíkra merőleges síktól hátrafelé 22°30'-ig láthatók;

c) farfény - 135° látószögű, folyamatosan világító közepesen erős vagy szokásos fehér vagy sárga színű fény, amely a hajó fara felől nézve mindkét oldal felé 67°30'-ig látható; d) minden oldalról látható fény - folyamatosan világító 360°-os látószögű fény;

e) magasság - a merülési jelek feletti magasság, illetve merülési jelekkel nem rendelkező hajóknál a legnagyobb merülésnek megfelelő vízvonal feletti magasság.

3.02 cikk - Jelzőfények

Eltérő utasítás hiányában a Szabályzatban előírt jelzőfénynek folyamatos és egyenletes fényt kell kibocsátani.

3.03 cikk - Táblák és lobogók

1. Eltérő utasítás hiányában a Szabályzatban előírt tábla és lobogó négyzet alakú.

2. A tábla és lobogó festése nem lehet fakult vagy szennyezett.

3. A tábla és a lobogó hossza, illetve szélessége legalább 1 m, kishajónál 0,6 m.

3.04 cikk - Henger, gömb, kúp és kettőskúp

1. A Szabályzatban előírt henger, gömb, kúp és kettőskúp távolról azonos alakot mutató szerkezettel helyettesíthető.

2.A jelek festése nem lehet fakult vagy szennyezett.

3. Az 1. pont szerinti jelek elfogadható legkisebb méretei az alábbiak:

a) a henger magassága 0,8 m, átmérője 0,5 m;

b) a gömb átmérője 0,6 m;

c) a kúp magassága 0,6 m, alapátmérője 0,6 m;

d) a kettőskúp magassága 0,8 m, alapátmérője 0,5 m.

3.05 cikk - Tiltott jelzőfény és jelzés

1. Tilos a Szabályzatban előírt jelzőfényeken és jelzéseken kívül más fényt és jelzést használni, vagy azokat a Szabályzatban előírt vagy engedélyezett feltételektől eltérően alkalmazni.

2. A hajók vagy a hajó és a part közötti összeköttetésre más jelzőfény és jelzés is használható, ha az nem téveszthető össze a Szabályzatban előírt jelzőfényekkel vagy jelzésekkel.

3.06 cikk - Tartalék jelzőfény

Ha a Szabályzatban előírt jelzőfény nem működik, azt haladéktalanul tartalék jelzőfénnyel kell helyettesíteni. Ha az előírt jelzőfény -erős, akkor a tartalék jelzőfény közepesen erős, -közepesen erős, akkor a tartalék jelzőfény szokásos lehet.

Az elromlott jelzőfény kijavítását a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni.

3.07 cikk - Világító berendezés-, fényszóró-, tábla- és lobogó használati tilalom

1. Tilos világító berendezést, fényszórót, táblát, lobogót vagy más tárgyat használni, ha az tévesen, a Szabályzatban előírt jelzőfényként, jelzésként értelmezhető, vagy csökkentheti az ilyen jelzőfény láthatóságát, illetve nehezíti helyes értelmezését.

2. Tilos a hajón világító berendezést vagy fényszórót használni, ha az a hajózás vagy a szárazföldi közlekedés résztvevőit elvakítja, illetve a forgalomban veszélyt vagy zavart okozhat.

II. Éjszakai jelzések

II. A. Éjszakai jelzések menetben

3.08 cikk - Menetben levő magányos géphajó éjszakai jelzései

1. A magányos géphajónak viselnie kell:

a) a hajó mellső részén, a hajó hossztengelyében levő, legalább 6 m magasságban elhelyezett egy árbocfényt. Ez a magasság 4 m-re csökkenthető, ha a hajó hossza nem haladja meg a 40 m-t;

b) azonos magasságban, a hajó hossztengelyére merőlegesen levő, az árbocfénytől legalább 1 m-rel alacsonyabban, mögötte azonos síkban elhelyezett oldalfényeket. Ezeket a jelzőfényeket a hajó belső oldala felől úgy kell takarni, hogy a zöld fény bal oldalról, a vörös fény jobb oldalról ne legyen látható;

c) a hajó hátsó részén, a hajó hossztengelyén levő, olyan magasságban elhelyezett farfényt, hogy az a mögötte haladó hajóról jól látható legyen.

2. A magányos géphajó viselhet második árbocfényt is, amely a hajó hossztengelyében a mellső árbocfény mögött és legalább 3 m-rel felette van elhelyezve. A két fény között vízszintesen mért távolság legalább háromszorosa a függőleges távolságnak.

3. Az ideiglenesen kisegítő géphajó (előfogat) után haladó magányos géphajónak viselnie kell az 1. és 2. pontban előírt jelzőfényeket.

4. Az állandó vagy a zárt nyitható híd alatt, duzzasztóművön vagy zsilipen áthaladáskor a hajó az 1. és 2. pontban előírt árbocfényeket kisebb magasságban viselheti.

5. E cikk rendelkezései a kishajóra és a kompra nem vonatkoznak.

3.09 cikk - Menetben levő vontatott karaván éjszakai jelzései

1. A vontatott karaván élén haladó géphajónak, továbbá a másik géphajó, tolt karaván vagy mellévett alakzat előtt haladó kisegítő géphajónak viselnie kell:

a) a hajó mellső részén, a hajó hossztengelyében egymás felett egymástól kb. 1 m távolságban elhelyezett két árbocfényt. A felső jelzőfényt a 3.08 cikk 1. a) pontja szerint; az alsó fényt az oldalfények felett, lehetőleg 1 m-rel magasabban kell elhelyezni;

b) a 3.08 cikk 1. b) pontja szerinti oldalfényeket;

c) a fehér farfény helyett a hajó hossztengelyében és elegendő magasságban levő sárga farfényt, hogy az jól látható legyen a hajót követő vontatott karavánról vagy géphajóról, tolt karavánról, illetve mellévett alakzatról, amely előtt a kisegítő géphajó halad.

2. Ha a karaván élén több géphajó halad, vagy ha a géphajó, tolt karaván vagy mellévett alakzat előtt egymás mellett több kisegítő géphajó halad egymással összecsatolva vagy egymástól függetlenül, akkor e hajók mindegyikének viselnie kell az 1. a) pontban előírt árbocfények helyett három, egymás felett kb. 1 m távolságban, a hajó mellső részén, a hajó hossztengelyében levő árbocfényt. A felső és alsó jelzőfényeket az 1. a) pontban előírt jelzőfényekkel azonos magasságban kell elhelyezni.

Ha a hajó, az úszóanyagok köteléke vagy az úszó munkagép mozgatása több géphajóval történik, ezt az előírást azok mindegyikére alkalmazni kell.

3. A vontatott karaván végén elhelyezkedő hajónak vagy hajóknak viselniük kell a 3.08 cikk 1. c) pontja szerinti farfényt.

Ha a karaván utolsó sorában kettőnél több hajó van egymáshoz csatolva, az e sorban haladó két szélső hajónak kell ezt a jelzőfényt viselnie. Ha a karaván végén kishajók haladnak, azokat e pont követelményei tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.

4. Az állandó vagy a zárt nyitható híd alatt, duzzasztóművön vagy zsilipen áthaladáskor a vontatott karaván hajói az 1. a) és 2. pontban előírt jelzőfényeket kisebb magasságban viselhetik.

5. E cikk rendelkezései a kizárólag kishajókat vontató kishajóra és a vontatott kishajóra nem vonatkoznak.

3.10 cikk - Menetben levő tolt karaván éjszakai jelzései

1. A tolt karavánnak viselnie kell:

a) három árbocfényt a karaván élén levő hajó mellső részén. Ezeket a jelzőfényeket a karaván hossztengelyére merőleges síkban levő vízszintes alapú, egyenlő oldalú háromszög alakjában, a karaván hossztengelyéhez közel levő hajón, annak hossztengelyében kell elhelyezni. A felső jelzőfényt legalább 6 m magasságban, a két alsó jelzőfényt kb. 1,10 m-rel a felső jelzőfény alatt, egymástól kb. 1,25 m távolságra kell elhelyezni;

b) a 3.08 cikk 1. b) pontja szerinti oldalfényeket, amelyeket a karaván legszélesebb helyén, a tolóhajóhoz a lehető legközelebb kell elhelyezni, a karaván széleitől legfeljebb 1 m távolságra és legalább 2 m magasságban;

c) a tolóhajón a 3.08 cikk 1. pontja szerinti három farfényt a hossztengelyre merőleges vízszintes vonalon, egymástól kb. 1,25 m távolságra, olyan magasságban, hogy azokat a karaván egyik hajója se takarhassa.

2. Az 1. pont rendelkezéseit alkalmazni kell a tolt karavánra akkor is, ha az egy vagy több kisegítő géphajó mögött halad.

3. Az állandó vagy a zárt nyitható híd alatt, duzzasztóművön vagy zsilipen áthaladáskor a hajó az 1. a) pontban előírt árbocfényeket kisebb magasságban viselheti.

3.11 cikk - Menetben levő mellévett alakzat éjszakai jelzései

1. A mellévett alakzatnak viselnie kell:

a) a 3.08 cikk 1. a) pontjában előírt árbocfényt minden géphajón;

b) a 3.08 cikk 1. b) pontjában előírt oldalfényeket. Ezeket az alakzat külső oldalán, lehetőleg azonos magasságban és a legalacsonyabban levő árbocfény alatt legalább 1 m-rel kell elhelyezni;

c) a 3.08 cikk 1. c) pontjában előírt farfényt, minden hajón.

2. Az 1. pontban foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell arra a mellévett alakzatra is, amely egy vagy több kisegítő géphajó után halad.

3. Az állandó vagy a zárt nyitható híd alatt, duzzasztóművön vagy zsilipen áthaladáskor a hajó az 1. a) pontban előírt jelzőfényeket kisebb magasságban viselheti.

4. E cikk rendelkezései a kizárólag kishajókból álló mellévett alakzat hajóira nem vonatkoznak.

3.12 cikk - Menetben levő vitorláshajó éjszakai jelzései

1. A vitorláshajónak viselnie kell:

a) a 3.08 cikk 1. b) pontjában előírt oldalfényeket. Ezek a jelzőfények közepesen erős fények helyett szokásos fények lehetnek;

b) a 3.08 cikk 1. c) pontjában előírt farfényt.

2. Az 1. pontban említett jelzőfényeken kívül a vitorláshajó viselhet két egymás felett elhelyezkedő, minden oldalról látható szokásos vagy közepesen erős fényt. A felső jelzőfény vörös, az alsó zöld. Ezeket a jelzőfényeket megfelelő helyen, az árboccsúcson vagy az árboc felső részén, egymástól legalább 1 m távolságban kell elhelyezni.

3. E cikk rendelkezései a kishajóra nem vonatkoznak.

3.13 cikk - Menetben levő kishajó éjszakai jelzései

1. A magányosan haladó kisgéphajónak viselnie kell:

a) egy árbocfényt a hajó hossztengelyében, legalább 1 m-rel az oldalfények felett elhelyezve. Szükség esetén megengedhető az árbocfénynek az oldalfényekkel azonos magasságban való elhelyezése is. Ez az árbocfény erős fény helyett közepesen erős;

b) oldalfényeket, amelyek közepesen erős helyett szokásosak lehetnek. Ezek elhelyezése:

- a 3.08 cikk 1. b) pontjában foglaltak szerint, vagy

- egymás mellett, illetve közös lámpatestben, a hajó hossztengelyében, a hajó orrán vagy annak közelében történik;

c) a 3.08 cikk 1. c) pontjában előírt farfényt. Ez a jelzőfény elhagyható, ha az a) pontban említett árbocfényt minden oldalról látható, közepesen erős fehér fény helyettesíti.

2. A 7 m-nél rövidebb kisgéphajó az 1. pontban előírt jelzőfények helyett a megfelelő helyen és magasságban elhelyezett szokásos fehér fényt viselhet, amely minden oldalról látható.

3. Ha a kishajó kizárólag kishajót vontat vagy mellévett alakzatban továbbít, az 1. pontban előírt jelzőfényeket kell viselnie.

4. A vontatott vagy mellévett alakzatban továbbított kishajónak egy minden oldalról látható, szokásos fehér fényt kell viselnie.

Ez a követelmény a hajó csónakjára nem vonatkozik.

5. A vitorlás kishajónak oldalfényeket és a farfényt kell viselnie.

- Az oldalfényeket egymás mellett vagy egy közös lámpatestben, a hajó hossztengelyében, a hajó orrán vagy annak közelében, a farfényt a hajó hátsó részén kell elhelyezni, vagy

- egy közös lámpatestben elhelyezett oldalfényeket és farfényt az árboccsúcson vagy az árboc felső részén kell elhelyezni.

Ezek a jelzőfények szokásos fények lehetnek.

- A 7 m-nél rövidebb hajó esetében egy minden oldalról látható szokásos fehér fényt. Más hajó közeledtekor az ilyen hajónak egy második szokásos fehér fényt is kell mutatnia.6.Annak a magányosan haladó kishajónak, amely nem tekinthető kisgéphajónak vagy vitorlás kishajónak, viselnie kell egy minden oldalról látható szokásos fehér fényt.

Ha a kishajó egy hajó csónakja, ezt a fényt csak más hajó közeledtekor kell mutatnia.

7. Az állandó vagy a zárt nyitható híd alatt, duzzasztóművön vagy zsilipen áthaladáskor az e cikkben előírt árbocfények kisebb magasságban is elhelyezhetők.

3.14 cikk - Menetben levő, gyúlékony anyagokat szállító hajó kiegészítő éjszakai jelzései

1. A - Szabályzat 9. mellékletében meghatározott - gyúlékony anyagot szállító hajó a Szabályzat más rendelkezései által előírt fényeken kívül köteles viselni egy szokásos kék fényt, a farrészen levő alkalmas helyen, olyan magasságban, hogy a fény minden oldalról látható legyen.

A korábban ilyen gyúlékony anyagot szállító tartályhajó köteles mindaddig ezt a jelzést viselni, amíg tartályait nem gázmentesítették.

2. Ha a vontatott karaván az 1. pontban említett hajóból, illetve hajókból áll, az előírt jelzést az alábbiak szerint kell alkalmazni:

a) a karaván elején haladó géphajó a 3.09 cikkben előírt fényeken kívül köteles viselni egy, a horizontnak az árbocfényekkel azonos ívén látható, és a legalsó árbocfény alatt kb. 1 m, és lehetőleg az oldalfények felett 1 m távolságra elhelyezett szokásos kék árbocfényt;

b) a karavánban az utolsó, gyúlékony anyagot szállító hajóknak kell viselniük az előírt kék fényt. Ha a karavánban több mint két, ilyen hajókból álló sor található, az említett fényt csak az utolsó sorban levő hajók közül a szélsők kötelesek viselni. Ez az előírás a 3.09 cikk 3. pontjának rendelkezéseit nem érinti.

3. Ha a tolt karaván az 1. pontban említett hajó(k)ból áll, e hajó(k)ra az e pontban előírt jelzést nem kell alkalmazni, azonban

a) a 3.10 cikk 1. a) pontjában említett fényeket viselő hajónak alkalmaznia kell egy szokásos kék árbocfényt is a felső árbocfény alatt, függőlegesen, kb. 2,2 m távolságra, lehetőleg 1 m-rel az oldalfények felett;

b) a tolóhajó köteles a 3.10 cikk 1. c) pontjában előírt fényeken kívül az 1. pontban meghatározott kék fényt is viselni.

4. Ha a 2. pontban említett vontatott karaván kisegítő vontatóhajót alkalmaz, ez a vontatóhajó köteles a 2. a) pontban előírt jelzést viselni.

Ha a 3. pontban említett tolt karaván kisegítő vontatóhajót alkalmaz, ez a vontatóhajó az e cikk 2. a) pontjában előírt jelzést, a teljes vontatott karaván, a tolt karavánra előírt jelzéseken kívül, csak a 3. pont a) és b) pontjaiban előírt kék fényeket köteles viselni.

3.15 cikk - Robbanóanyagot szállító hajó kiegészítő éjszakai jelzései

1. A - Szabályzat 10. mellékletében meghatározott - robbanóanyagot szállító hajó a Szabályzat egyéb rendelkezései által előírt fényeken kívül köteles viselni egy, a hajó farrészén levő alkalmas helyen és olyan magasságban elhelyezett vörös fényt, hogy az minden oldalról látható legyen. Ez a géphajón közepesen erős, a gép nélküli hajón szokásos fény.

2. Ha a vontatott karaván az 1. pontban említett hajóból, illetve hajókból áll, a karaván elején haladó géphajó a 3.09 cikk 1. pontjában előírt fényeken kívül köteles viselni egy, a horizontnak az árbocfényekkel azonos ívén látható és a legalsó árbocfény alatt kb. 1 m távolságra és lehetőleg az oldalfények felett 1 m-rel elhelyezett közepesen erős vörös fényt.

3. Ha a tolt karaván az 1. pontban említett hajó(k)ból áll, az ott előírt jelzést az alábbiak szerint kell alkalmazni:

a) a 3.10 cikk 1. a) pontjában említett fényeket viselő hajónak viselnie kell egy közepesen erős vörös árbocfényt is, amely a felső árbocfény alatt függőlegesen, kb. 2,2 m távolságra és az oldalfények felett lehetőleg 1 m-re helyezkedik el;

b) a tolóhajó köteles a 3.10 cikk 1. c) pontjában előírt fényeken kívül az e cikk 1. pontjában előírt vörös fényt is viselni.

4. Ha a 2. pontban említett vontatott karaván kisegítő vontatóhajót alkalmaz, ez a vontatóhajó köteles a 2. pontban előírt jelzést viselni.

Ha a 3. pontban említett tolt karaván kisegítő vontatóhajót alkalmaz, ez a vontatóhajó az e cikk 2. pontjában előírt jelzést, a teljes vontatott karaván a tolt karavánra előírt jelzéseken kívül, csak a 3. pont a) és b) pontjában előírt vörös fényeket köteles viselni.

3.16 cikk - Menetben levő komp éjszakai jelzései

1. A nem szabadon közlekedő kompnak viselnie kell:

a) egy közepesen erős, minden oldalról látható és legalább 5 m magasságban elhelyezett fehér fényt. Ha a komp hossza nem haladja meg a 20 m-t, ez a magasság csökkenthető;

b) egy közepesen erős, minden oldalról látható és az a) pontban előírt fény fölött kb. 1 m-re elhelyezett zöld fényt.

2.A szabadon közlekedő kompnak viselnie kell:

a) egy minden oldalról látható közepesen erős fehér fényt, az 1. a) pontban előírt módon;

b) egy minden oldalról látható közepesen erős zöld fényt, az 1. b) pontban előírt módon;

c) a 3.08 cikk 1. b) és c) pontjában előírt oldalfényeket és farfényt.

3. A szabadon közlekedő, áthaladási elsőbbséget élvező kompnak viselnie kell:

a) egy minden oldalról látható közepesen erős fehér fényt, az 1. a) pontban előírt módon;

b) egy minden oldalról látható közepesen erős zöld fényt, az 1. b) pontban előírt módon;

c) egy második, minden oldalról látható és a b) pontban előírt zöld fény felett kb. 1 m-rel elhelyezett közepesen erős zöld fényt,

d) a 3.08 cikk 1. b) és c) pont előírásainak megfelelő oldalfényeket és farfényt.

3.17 cikk - (tárgytalan)
3.18 cikk - Műveletképtelen hajó kiegészítő éjszakai jelzései

1. A műveletképtelen hajónak szükség esetén a Szabályzat egyéb rendelkezéseiben előírt fényeken kívül mutatnia kell egy lengetett vörös fényt, amely kishajón vörös helyett fehér is lehet.

2. Szükség esetén a műveletképtelen hajónak a meghatározott hangjelzéseket is kell adnia.

3.19 cikk - Menetben levő úszóanyagok köteléke és az úszómű éjszakai jelzései

Az 1.21 cikk szerint megállapított különleges feltételek megtartásával az úszóanyagokból álló köteléknek és az úszóműnek viselnie kell a körvonala jelzéséhez elegendő számú, minden oldalról látható, szokásos fehér fényt.

II. B. Éjszakai jelzések vesztegléskor

3.20 cikk - Veszteglő hajó éjszakai jelzései

1. A veszteglő magányos hajónak vagy egymás mellett veszteglő, illetve egymáshoz csatolt hajóknak a hajóút felőli oldalon, legalább 3 m magasságban elhelyezett, minden oldalról látható szokásos fehér fényt kell viselniük.

2. A nyílt helyen (a parttal közvetlen vagy közvetett összeköttetés nélkül) veszteglő tolt karavánnak, a hajóút felőli oldalán kettő, minden oldalról látható, a tolóhajón és a tolatmány orr-részén legalább 3 m magasan elhelyezett, szokásos fehér fényt kell viselnie.

3. Veszteglő kishajó - a hajó csónakjának kivételével - az 1. pontban előírt fények helyett viselhet egy szokásos fehér fényt a megfelelő helyen és olyan magasságban elhelyezve, hogy az minden oldalról látható legyen.

4. Az e cikkben előírt jelzések viselése nem kötelező, ha a hajó vagy a karaván

a) olyan víziúton vesztegel, amelyen a hajózás ideiglenesen nem lehetséges vagy tilos,

b) a part mellett vesztegel és kellően meg van világítva,

c) nyilvánvalóan veszélytelen helyzetben, a hajóúton kívül vesztegel, továbbá, ha

d) kishajó a parthoz van kikötve.

5. E cikk rendelkezései a 3.23 és 3.27 cikkben említett hajókra nem vonatkoznak.

3.21 cikk - Gyúlékony anyagot szállító, veszteglő hajó kiegészítő éjszakai jelzései

A 3.14 cikkben felsorolt hajó a 3.20 cikk 1. pontjában előírt jelzőfényeken kívül köteles viselni egy szokásos kék fényt a farrészen levő alkalmas helyen, olyan magasságban, hogy az minden oldalról látható legyen.

A tolt karaván két olyan, minden oldalról látható, szokásos kék fényt is köteles viselni, amelyeket a 3.20 cikk 2. pontjában előírt fehér fények alatt kb. 1 m távolságra kell elhelyezni.

3.22 cikk - Robbanóanyagot szállító hajó kiegészítő éjszakai jelzései

A 3.15 cikkben felsorolt hajók a 3.20 cikkben előírt jelzőfényeken kívül kötelesek viselni egy olyan szokásos vagy közepesen erős, minden oldalról látható vörös fényt, amelyet a 3.20 cikk 1. vagy 2. pontjában előírt fehér fény(ek) alatt kb. 1 m távolságra kell elhelyezni.

3.23 cikk - Kikötőhelyen veszteglő komp éjszakai jelzései

1. A kikötőhelyen veszteglő, nem szabadon közlekedő kompnak viselnie kell a 3.16 cikk 1. pontjában előírt jelzőfényeket.

2. Az üzemelő és kikötőhelyen veszteglő, szabadon közlekedő kompnak viselnie kell a 3.16 cikk 1. pontjában előírt fényeket. A rövid idejű veszteglés közben a komp viselheti a 3.08 cikk 1. b) és c) pontjában előírt jelzőfényeket. A 3.16 cikk 1. b) pontjában előírt zöld fényt az üzemelés befejeztével ki kell kapcsolni.

3.24 cikk - (tárgytalan)
3.25 cikk - Veszteglő úszóanyagok köteléke és úszómű éjszakai jelzései

A veszteglő úszóanyagok köteléke és az úszómű, az 1.21 cikk alapján megállapított különleges rendelkezések megtartásával, körvonalának a hajóút felőli megjelöléséhez elegendő számú, minden oldalról látható szokásos fehér fényt kell viselnie a 3.20 cikk 4. pontjának rendelkezése figyelembevételével.

3.26 cikk - Halászhajó hálójának vagy egyéb halászeszközének éjszakai jelzései

Ha a hajó hálója vagy egyéb halászeszköze a hajóútban vagy annak közelében van kihelyezve és az a hajózást veszélyeztetheti, a hálót vagy más halászeszközt az elhelyezkedése jelzéséhez elegendő számú, minden oldalról látható, szokásos fehér fénnyel kell megjelölni.

3.27 cikk - Munkát végző úszó munkagép, zátonyon fennakadt vagy elsüllyedt hajó éjszakai jelzései

1. Munkát végző úszó munkagépnek és az egyéb, munkát végző veszteglő hajónak viselnie kell:

a) azon az oldal(ak)on, amely felől a hajóút szabad, két szokásos vagy közepesen erős zöld fényt, egymás felett kb. 1 m távolságban elhelyezve;

b) azon az oldalon, amely felől a hajóút nem szabad, szokásos vagy közepesen erős vörös fényt, az a) pontban előírt két zöld fény közül a felsővel azonos magasságban elhelyezve és azzal azonos fényerővel.

Ha a hajó hullámzás elleni védelemre szorul:

c) azon az oldal(ak)on, amely felől a hajóút szabad, szokásos vagy közepesen erős vörös és fehér fényt egymás felett kb. 1 m távolságban elhelyezve úgy, hogy a vörös fény felül legyen,

d) azon az oldalon, amely felől a hajóút nem szabad, vörös fényt, amely a c) pontban előírt vörös fénnyel azonos magasságban van elhelyezve és azzal azonos fényerejű.

Ezeket a fényeket olyan magasságban kell elhelyezni, hogy azok minden oldalról láthatók legyenek.

2. A zátonyon fennakadt vagy elsüllyedt hajónak az 1. pont c) és d) pontjaiban előírt fényeket kell viselnie. Ha az elsüllyedt hajó helyzete nem teszi lehetővé a jelzések elhelyezését a hajón, akkor azokat csónakon, bóján vagy más alkalmas eszközön kell elhelyezni.

3. Az illetékes hatóságok az 1. pont a) és b) pontjában foglalt fényekre vonatkozó előírások megtartásának kötelezettsége alól felmentést adhatnak.

3.28 cikk - Hajózást veszélyeztető horgony éjszakai jelzései

1. Ha a 3.20 és a 3.25 cikkben foglalt esetekben a hajó, úszóanyagok köteléke és úszómű horgonya úgy van kihelyezve, hogy az a hajózást veszélyeztetheti, az ilyen horgonyhoz legközelebb levő, veszteglést jelző fényt kettő, minden oldalról látható, egymás felett kb. 1 m távolságban elhelyezett szokásos fehér fénnyel kell helyettesíteni.

2. A hajónak, az úszóanyagok kötelékének, az úszó munkagépnek és az úszóműnek minden horgonyát, amely a hajózást veszélyeztetheti, minden oldalról látható szokásos fehér fényt viselő, radarreflektorral felszerelt úszóval kell megjelölni.

III. Nappali jelzések

III. A. Nappali jelzések menetben

3.29 cikk - Menetben levő vontatott karaván nappali jelzése

1. A vontatott karaván élén haladó géphajónak és a géphajó, tolt karaván vagy mellévett alakzat előtt haladó kisegítő géphajónak viselnie kell egy sárga hengert, két-két (fekete és fehér) sávval a felső és az alsó részén.

A hengert a hajó elején függőlegesen kell elhelyezni, olyan magasságban, hogy az minden oldalról látható legyen.

2. Ha a karaván élén több géphajó halad vagy ha a géphajó, tolt karaván, mellévett alakzat előtt több kisegítő géphajó halad összecsatolva vagy egymástól függetlenül, minden géphajónak viselnie kell az 1. pontban előírt hengert.

Ha a hajó, az úszóanyagok köteléke vagy az úszómű továbbítása több géphajóval történik, az előírást azok mindegyikére alkalmazni kell.

3. Az állandó vagy a zárt nyitható híd alatt, duzzasztóművön vagy zsilipen áthaladáskor az 1. és 2. pontban előírt henger kisebb magasságban is elhelyezhető.

3.30 cikk - Menetben levő vitorlával haladó és egyidejűleg saját gépi erőt is használó hajó nappali jelzései

A vitorlával haladó és egyidejűleg saját gépi erőt is használó hajónak viselnie kell egy csúcsával lefelé álló fekete kúpot.A kúpot a lehető legmagasabban, a legjobban látható helyen kell elhelyezni.

3.31 cikk - A 12 főnél nagyobb engedélyezett utaslétszámú és 20 m-nél kisebb testhosszúságú hajó nappali jelzése

A 12 főnél nagyobb engedélyezett utaslétszámú és 20 m-nél kisebb testhosszúságú hajónak viselnie kell egy sárga kettőskúpot, alkalmas helyen és olyan magasságban, hogy az minden oldalról látható legyen.

3.32 cikk - Gyúlékony anyagot szállító, menetben levő hajó kiegészítő nappali jelzései

1. A Szabályzat- 9. mellékletében meghatározott- gyúlékony anyagot szállító hajó a Szabályzat egyéb rendelkezéseiben előírt jelzéseken kívül köteles viselni egy csúcsával lefelé fordított kék kúpot alkalmas helyen és olyan magasságban, hogy az minden oldalról látható legyen.

A hajótest részét képező tartályokban gyúlékony anyagot szállító hajó addig köteles a jelzést viselni, ameddig a tartályokat nem gáztalanították.

2. Ha a vontatott karaván az 1. pontban említett hajó(k)ból áll, a karaván élén haladó géphajó a Szabályzat más rendelkezéseiben előírt jelzéseken kívül köteles viselni az 1. pontban előírt kék kúpot.

3. Ha a tolt karaván az 1. pontban említett hajó(k)ból áll, csak a karaván elején és a tolóhajón kell viselni az 1. pontban előírt kék kúpot.

3.33 cikk - Robbanóanyagot szállító, menetben levő hajó kiegészítő nappali jelzései

1. A - Szabályzat 10. mellékletében meghatározott - robbanóanyagokat szállító hajó a Szabályzat egyéb rendelkezéseiben előírt jelzésein kívül köteles viselni egy csúcsával lefelé fordított vörös kúpot alkalmas helyen és olyan magasságban, hogy az minden oldalról látható legyen.

2. Ha a vontatott karaván az 1. pontban említett hajó(k)ból áll, a karaván élén haladó géphajó a Szabályzat más rendelkezéseiben előírt jelzéseken kívül köteles viselni az 1. pontban előírt vörös kúpot.

3. Ha a tolt karaván az 1. pontban említett hajó(k)ból áll, csak a karaván elején és a tolóhajón kell viselni az 1. pontban előírt, egy -egy vörös kúpot.

3.34 cikk - Menetben levő komp nappali jelzése

A kompnak viselnie kell egy legalább 6 m magasságban elhelyezett zöld gömböt. Ez a magasság csökkenthető, ha a komp hossza nem haladja meg a 20 m-t.

3.35 cikk - Műveletképtelen hajó kiegészítő nappali jelzései

1. A műveletképtelen hajónak szükség esetén a Szabályzat egyéb rendelkezései által előírt jelzéseken kívül egy lengetett vörös lobogót/zászlót kell mutatnia.

2. Szükség esetén a műveletképtelen hajónak a meghatározott hangjelzéseket is kell adnia.

3.36 cikk - Áthaladási elsőbbséget élvező hajó kiegészítő nappali jelzései

Annak a hajónak, amelynek a közlekedés rendjét szabályozó illetékes hatóság áthaladási elsőbbséget biztosított, a Szabályzat egyéb rendelkezéseiben előírt jelzéseken kívül viselnie kell a hajó elején egy legalább 1 m hosszú vörös lengőt olyan magasságban, hogy az jól látható legyen.

III. B. Nappali jelzések veszteglés közben

3.36-bis cikk - Veszteglő hajó nappali jelzése

1. A nyílt helyen (a parttal közvetlen vagy közvetett összeköttetés nélkül) magányosan vagy karavánban veszteglő (horgonyzó) géphajónak - a kishajó kivételével - viselnie kell a hajó elején egy minden oldalról látható fekete gömböt.

2. Az e cikkben előírt jelzés viselése nem kötelező, ha

a) a hajó olyan víziúton vesztegel, amelyen a hajózás ideiglenesen nem lehetséges vagy tilos;

b) a hajó a hajóúton kívül, nyilvánvalóan veszélytelen helyzetben vesztegel.

3. E cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni a 3.41 cikkben említett hajóra.

3.37 cikk - Veszteglő, gyúlékony anyagot szállító hajó nappali jelzései

1. A 3.32 cikkben említett hajó - a tolt karaván részét képező hajó kivételével - köteles a 3.32 cikk 1. pontjában előírt kék kúpot viselni.

2. Ha a veszteglő tolt karaván egy vagy több, a 3.32 cikkben említett hajóból áll, a karaván köteles a 3.32 cikk 3. pontjában előírt kiegészítő jelzést viselni.

3.38 cikk - Veszteglő, robbanóanyagot szállító hajó nappali jelzései

1. A 3.33 cikkben említett hajó - a tolt karaván részét képező hajó kivételével - köteles a 3.33 cikk 1. pontjában előírt vörös kúpot viselni.

2. Ha veszteglő tolt karaván egy vagy több, a 3.33 cikkben említett hajóból áll, a karaván köteles a 3.33 cikk 3. pontjában előírt kiegészítő jelzést viselni.

3.39 cikk - (tárgytalan)
3.40 cikk - Halászhajó hálójának vagy egyéb halászeszközének nappali jelzései

Ha a halászhajó hálója vagy egyéb halászeszköze a hajóútban vagy annak közelében van kihelyezve és az a hajózást akadályozza, a hálót vagy más halászeszközt az elhelyezkedése jelzéséhez elegendő számú sárga úszóval vagy sárga jelzőlobogóval kell megjelölni.

3.41 cikk - Munkát végző úszó munkagép, zátonyon fennakadt vagy elsüllyedt hajó nappali jelzései

1. A munkát végző úszó munkagépnek és az egyéb munkát végző, veszteglő hajónak viselnie kell:

a) azon az oldal(ak)on, amely felől a hajóút szabad, két zöld kettőskúpot egymás felett, kb. 1 m távolságban elhelyezve;

b) azon az oldalon, amely felől a hajóút nem szabad, egy vörös gömböt, az a) pontban előírt két zöld kettőskúp közül a felsővel azonos magasságban elhelyezve.

Ha ezek a hajók hullámzás elleni védelemre szorulnak:

c) azon az oldal(ak)on, amely felől a hajóút szabad, egy olyan lobogót, amelynek felső fele vörös, alsó fele fehér, vagy két egymás felett elhelyezett lobogót, illetve gömböt, amelyek közül a felső vörös, az alsó fehér;

d) azon az oldalon, amely felől a hajóút nem szabad, egy vörös lobogót, illetve gömböt, az ellentétes oldalon elhelyezett vörös-fehér vagy vörös lobogóval azonos magasságban.

2. Az 1. pont a)-b) pontjában előírt jelzések az alábbi jelekkel helyettesíthetők: azo(ko)n az oldal(ak)on, amely(ek) felől a hajóút

a) szabad, áthaladást engedélyező E.1. jelzőtáblával (7. melléklet),

b) nem szabad, áthaladást tiltó A.1. jelzőtáblával (7. melléklet), olyan magasságban, mint az a) pont szerinti jelzés.

3. A jelzőtáblát, kettőskúpot, gömböt és lobogót olyan magasságban kell elhelyezni, hogy az minden oldalról látható legyen. A lobogó azonos színű jelzőtáblával helyettesíthető.

4. A zátonyon fennakadt vagy elsüllyedt hajónak az 1. pont c)-d) pontjában előírt jelzéseket kell viselnie. Ha az elsüllyedt hajó helyzete nem teszi lehetővé a jelzések elhelyezését a hajón, azokat csónakon, bóján vagy más alkalmas eszközön kell elhelyezni.

5. Az illetékes hatóságok az 1. és 2. pont a)-b) pontjában foglalt jelzések használatának kötelezettsége alól felmentést adhatnak.

3.42 cikk - Hajózást veszélyeztető horgony nappali jelzése

Ha a hajó, úszóanyagok köteléke és úszómű horgonya a hajózást veszélyeztetheti, azt radarreflektorral felszerelt sárga úszóval kell megjelölni.

IV. Különleges jelzések

3.43 cikk - A hajóra lépést tiltó jelzés

1. A hajóra lépés tilalmát fehér színű, kör alakú, vörössel szegélyezett, 0,6 m átmérőjű, vörös vonallal átlósan áthúzott és fekete színű gyalogos alakját ábrázoló táblával kell jelezni.

A táblát - szükség szerint - a hajón vagy a járó(ko)n kell elhelyezni.

2. A táblát szükség szerint meg kell világítani.

3.44 cikk - Dohányzást vagy nyílt láng használatát tiltó jelzés

1. Ha a hajón tilos a dohányzás vagy a nyílt láng használata, a tilalmat fehér színű, kör alakú, vörössel szegélyezett, 0,6 m átmérőjű, vörös vonallal átlósan áthúzott és a közepén fekete színű füstölgő cigarettát ábrázoló táblával kell jelezni.

A táblát - szükség szerint - a hajón vagy a járó(ko)n kell elhelyezni.

2. A táblát szükség szerint meg kell világítani.

3.45 cikk - Folyamfelügyeleti hajó jelzései

A folyamfelügyeleti (hajózási, vízirendészeti) szolgálatot ellátó hajót mindkét oldalon az orr-részen, kékkel keretezett fehér, rombusz alakú megkülönböztető jelzéssel kell ellátni, továbbá viselnie kell:

a) nappal - az állami lobogót, valamint a megkülönböztető jelzést ábrázoló fehér lengőt;

b) nappal és éjszaka - ha a feladata ellátásához szükséges - villogó kék fényt.

3.46 cikk - Veszélyjelzés

1. A segítséget kérő, veszélyben levő hajó a következő jelzéseket alkalmazhatja:

a) körben mozgatott zászlót/lobogót, vagy más megfelelő tárgyat;

b) lobogót, alatta vagy felette elhelyezett gömbbel vagy hasonló tárggyal;

c) körben mozgatott fényt;

d) rövid időközönként vörös csillagrakétákat, illetve rakétákat vagy lövedékeket;

e) a morzeábécé szerinti...---... (SOS) jelek együtteséből álló fényjelzést;

f) kátrány, olaj stb. égetésével keletkező lángot;

g) vörös színű ejtőernyős rakétát vagy kézilámpát;

h) kinyújtott karok felülről lefelé történő (repülést utánzó) lassú mozgatását.

2. Ezek a jelzések a 4.01 cikk 4. pontjában foglalt hangjelzéseket helyettesíthetik, illetve kiegészíthetik.

3.47 cikk - Melléállást tiltó jelzés

1. Ha az illetékes hatóságok különleges rendelkezései, illetve előírásai (pl. a rakomány jellege miatt) tiltják a hajó mellé állást, a hajónak a hossztengelyében, a fedélzeten egy fehér, négyzet alakú, alul háromszög alakú kiegészítő táblával ellátott táblát kell viselnie.

A mindkét oldalán fehér, vörössel szegélyezett, a bal felső sarkától a jobb alsó sarkáig egy vörös átlós vonallal áthúzott, négyzet alakú tábla a közepén egy fekete "P" betűt ábrázol.

A háromszög alakú kiegészítő tábla mindkét oldalán fehér és a rajta levő fekete számok azt a távolságot jelzik, amelyen belül a veszteglés is tilos.

2. A táblát - szükség szerint - meg kell világítani úgy, hogy az a hajó mindkét oldala felől látható legyen.

3. Ez a cikk a 3.21 és 3.37 cikkben említett hajóra, tolt karavánra és mellévett alakzatra nem vonatkozik.

3.48 cikk - Hullámzás elleni védelem kiegészítő jelzése

1. A hajó, az úszóanyagok köteléke és az úszómű (a 3.27 és 3.41 cikkben említettek kivételével), amely más hajó vagy úszóanyagok köteléke által keltett hullámzás elleni védelemre szorul, menetben vagy veszteglés közben, az e fejezetben foglalt egyéb rendelkezések megtartásával felmutathat

- éjszaka egy szokásos vörös és fehér fényt, vagy egy közepesen erős vörös és fehér fényt, egymás felett kb. 1 m távolságra elhelyezve. A vörös fényt a fehér felett úgy kell elhelyezni, hogy ezek a fények minden oldalról láthatók, és más fényekkel összetéveszthetetlenek legyenek;

- nappal egy felül vörös, alul fehér lobogót, olyan magasságban elhelyezve, hogy minden oldalról látható legyen. A lobogó két egymás felett elhelyezett lobogóval helyettesíthető, a felső vörös, az alsó fehér. A lobogók azonos színű táblákkal is helyettesíthetők.

2. A 3.27 és 3.41 cikk rendelkezéseinek megtartásával az 1. pontban említett jelzést csak

a) súlyosan sérült vagy mentési munkában részt vevő hajó, úszóanyagok köteléke és úszómű, továbbá a műveletképtelen hajó;

b) az illetékes hatóság engedélyével rendelkező hajó, úszóanyagok köteléke és úszómű viselheti.

3.49 cikk - Víziúton munkát végző, menetben levő hajó kiegészítő jelzései

A víziúton munkát végző, menetben levő hajó a Szabályzat egyéb rendelkezéseiben előírt jelzésekre vonatkozó követelmények megtartásával felmutathat éjszaka és nappal közepesen erős vagy szokásos, minden oldalról látható, villogó sárga fényt.

A jelzést csak az illetékes hatóság engedélyével rendelkező hajó viselheti.

Forrás: Hajózási Felügyelet


Hajózási Szabályzat - Tippek vízitúrázóknak - Umann Kornél