Hajózási Szabályzat

9. melléklet - Gyúlékony anyagok

Gyúlékony anyagok, amelyek szállításakor a hajó a 3.14 és 3.21, illetőleg a 3.32 és 3.37 cikk cikk által előírt jelzéseket köteles viselni, a következők:

1. Folyékony tüzelőanyag - a szénhidrogén és az olyan folyékony tüzelőanyag, amelynek gyulladáspontja 760 mm higanyoszlop nyomásnál 100 °C vagy annál alacsonyabb.

(Nem tekinthető gyúlékony anyagnak:

a) folyékony tüzelőanyag vízzel alkotott keveréke,

b) a legfeljebb 200 liter mennyiségű és darabáruként szállított folyékony tüzelőanyag,

c) a hajó fő- és segédgépeinek tüzelő-(üzem)anyaga, ha azt az erre a célra szolgáló különleges tartályban tárolják.)

2. Szénkéneg, kénéter, kollódium, és vörösen füstölgő salétromsav, ha azt a következőket meghaladó mennyiségben szállítják:

- szénkénegnél - 2 kg,

- kénéter, kollódium, és vörösen füstölgő salétromsav - 10 kg.

Forrás: Hajózási Felügyelet


Hajózási Szabályzat - Tippek vízitúrázóknak - Umann Kornél