Hajózási Szabályzat

4. fejezet - Hajó hangjelzései, rádiótelefon

4.01 cikk - Általános rendelkezések

1. Ha a Szabályzat vagy egyéb rendelkezések a harangütéstől eltérő hangjelzést írnak elő, a hangjelzést a következő módon kell adni:

a) géphajón - a b) pontban említett kishajó kivételével - kellő magasságban elhelyezett, mechanikus hangjelző készülékkel, amely előtt - és lehetőség szerint mögötte - akadály nem helyezkedhet el. A hangjelző készülékkel leadott hangjelzésnek meg kell felelnie a Szabályzat 6. melléklete I. fejezetében foglaltaknak;

b) gép nélküli hajón és olyan kisgéphajón, amely hangjelzés adására alkalmas eszközzel nem rendelkezik, dudával vagy kürttel.

A hangjelzésnek meg kell felelnie a Szabályzat 6. melléklete I. fejezetének 1. b) és 2. b) pontjában foglaltaknak.

2. A géphajó hangjelzését szinkronizált, minden oldalról látható közepesen erős sárga fényjelekkel kell kísérni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a kishajóra, továbbá a radarral völgymenetben haladó hajó, 6.32 cikk 4. a) pontjában foglalt jelzéseire és a harangütésre, illetve kongatásra.

3. Eltérő rendelkezés hiányában a karavánban a hangjelzéseket arról a hajóról kell adni, amelyen a karaván vezetője tartózkodik.

4. Ha veszélyben levő hajó segítséget kér, ezt harangkongatással vagy hosszú hangjelekkel jelezheti. A hangjelek helyettesíthetik vagy kiegészíthetik a 3.46 cikkben előírt jelzéseket.

5. A súlyozott közepes hangnyomás a kormányállásban, a kormányos fejmagasságában, a hajó szokásos üzemi körülményei között nem haladhatja meg a 70 dB (A)2 értéket.

6. A harangkongatás időtartama legalább 4 másodperc. Ez helyettesíthető valamely fémtárgy azonos időtartamú kongatásával.

4.02 cikk - A hangjelzések használata

1. A Szabályzat egyéb rendelkezéseinek megtartásával a hajónak - a 2. pontban említett kishajó kivételével - szükség esetén használnia kell a Szabályzat 6. melléklete III. fejezetében foglalt jelzéseket.

2. A magányosan haladó kishajó és a csak kishajót vontató vagy mellévett alakzatban kishajót továbbító kishajók szükség esetén használhatják a Szabályzat 6. melléklete III. A. fejezetében előírt jelzéseket.

4.03 cikk - Tiltott hangjelzések

1. Tilos a Szabályzattól eltérő hangjelzéseket használni, illetve a jelzéseket az attól eltérő feltételekkel alkalmazni.

2. A hajók vagy a hajó és a part közötti összeköttetésre más hangjelzések is alkalmazhatók, ha azok a Szabályzatban előírt jelzésekkel nem téveszthetők össze.

4.04 cikk - A rádiótelefon és használata

1. A hajón vagy úszóművön a rádiótelefon-berendezésnek meg kell felelnie az illetékes hatóságok előírásainak.

2. A hajók közötti kapcsolattartásra, a hajósoknak szóló tájékoztató adásra, valamint a hajó és a kikötő közötti összeköttetésre biztosított szolgálati csatornákat kizárólag a rendeltetési céljuknak megfelelően szabad igénybe venni.

3. Az illetékes hatóság által meghatározott hajófajtákat fel kell szerelni az 1. pont szerinti rádiótelefon-berendezéssel.

4. Ha a hajót ellátták rádiótelefon-berendezéssel, a berendezést az illetékes szervek által előírt esetekben, a meghatározott hullámhosszokon kell használni.

Forrás: Hajózási Felügyelet


Hajózási Szabályzat - Tippek vízitúrázóknak - Umann Kornél