Hajózási Szabályzat

5. melléklet - Hajózási jelzőfények fényereje és láthatósága

1. A hajózási jelzőfények fényerejük szerint három csoportba sorolhatók:

szokásos fény,

közepesen erős fény,

erős fény.

2. A színes fényt általában fehér fényforrás és színes színszűrő segítségével hozzák létre. A fények megszabott kromatikus tartományait a 4. melléklet tartalmazza.

A színes szűrő szelektív szűrő, ezért a színes szűrő fényátbocsátási tényezője a ráeső fénysugár, azaz a fényforrás spektrális összetételétől függ. A gyakorlatban a következő teljes fényátbocsátási tényezőket alkalmazzák a színszűrőknél:

vörös vagy zöld:=0,10-0,20

sárga:=0,40-0,60

kék:> 0,02

3. A hajózási jelzőfények fényerejének határértékeit az 1. táblázat tartalmazza. Valamennyi megadott érték az "Io" fotometrikus fényerő 75%-ának megfelelő, üzemi körülmények között alkalmazott "IB" fényerő értéke:

IB=0,75*Io

A 0,75 együttható a fényforrás tartós használata eredményeként beálló fényerőcsökkenés és a fényforrás, valamint az optikai rendszer bizonyos fokú elszennyeződésének hatását veszi figyelembe.

Az 1. táblázatban megadott értékek érvényesek valamennyi irányban, vízszintes fokális síkban, a fényjelzés hasznos látószög tartományában. A vízszintes fokális síkhoz viszonyított 7,5°-os függőleges dőlés mellett a fényerő nem lehet kevesebb a vízszintes fokális síkban nyert fényerő 5%-ánál.

4. Az üzemi körülmények között használatos, candelában kifejezett IB fényerő és a kilométerben megadott "t" láthatósági távolság összefüggését éjszakai viszonyok között a következő egyenlet fejezi ki:

IB=0,2.t

Egyes hajók esetében az illetékes hatóság engedélyezheti az üzemi körülmények között alkalmazott IB=0,3-0,5 cd fényerőt, amely t=1,0-1,3 km láthatóságnak felel meg..q, ahol: a 0,2 tényező az éjszakai viszonyok között a 0,2 mikrolux értékben nemzetközileg egyeztetett érzékelési határnak és a "t" érték méterről kilométerbe való átszámításának felel meg, a "q" pedig a légkörben egy kilométerre vonatkoztatott fényterjedési tényező.

A hajózási jelzőfények láthatósági távolsága meghatározásához q=0,76 értéket kell felvenni, amely 14,3 kilométer látótávolság meteorológiai viszonyainak felel meg. A fenti egyenlet értelmében és a 1. táblázatban megadott fényerő függvényében a láthatósági távolságot a következőképpen kell meghatározni:

Forrás: Hajózási Felügyelet


Hajózási Szabályzat - Tippek vízitúrázóknak - Umann Kornél