Kiadások

R. J. államiratai és levelezése. Kiad. Ipolyi Arnold. 1887. – R. J. munkái. Kiad. Radvánszky Béla. 1904. (Tévesen belekeverve Madách és mások írásai.) – Balassa-kódex. Kiad. és bev. Varjas Béla. 1944. (Fakszimile.) – R. J. összes művei. Kiad. Eckhardt Sándor. 1955.