Kiadások

Toldy Ferenc: Adalékok a régibb magyar irodalomtörténetéhez. 1869. (ÉrtNySzéptudK I. Ecsedi Báthory.) – Komáromy András: Báthory István országbíró végrendelete. Száz 1980. 124–141. – Péchi Simon Psalteriuma. Kiad. és bev. Szilády Áron. 1913. – Péchi Simon szombatos imádságos könyve. Kiad. és bev. Guttmann Mihály és Harmos Sándor. 1914. – RMKT XVII/1. 1959. (Ecsedi Báthory.) Kiad. Bisztray Gyula.