Irodalom

Kővári László: Péchy Simon kancellár. KerMagv 1871. 34–48. – Deák Farkas: Wesselényi Anna imádságos könyve 1606-ból. Száz 1880. 164–-167. – Kohn Sámuel: A szombatosok, történetük, dogmatikájuk és irodalmuk, különös tekintettel Péchy Simon főkancellár életére és munkáira. 1890. – Thury Zsigmond: A szombatos kódexek bibliographiája különös tekintettel azok énektartalmára.; Mezőtúr 1912. – Rónay György: Szüzek koszorúja. 1936. – Kovács Sándor: Szepsi Csombor Márton prózastílusához. AUnivSzeg Sectio Litt 1958. 51–60. (A Novissima tubáról is.) – Klaniczay Tibor: A magyar későreneszánsz problémái (Stoicizmus és manierizmus). It 1960. és Reneszánsz és barokk. 1961. 303–339. – Lásd még a kiadások bevezetéseit és jegyzeteit.