Irodalom

P. Szathmáry Károly: A gyulafehérvári nagyenyedi Bethlen-főtanoda története. Nagyenyed 1868. – Szabó Károly: A gyula-fehérvári Bethlen-féle főtanoda szervezeti szabályzata. TT 1879. 757–805. – Gindely Antal és Acsády Ignác: Bethlen Gábor és udvara. 1890. – Simákovits L: Erdély művelődése Bethlen Gábor korában. 1910. – Kardos Mihály: Bethlen Gábor udvara. 1918. – Révész Imre: A magyar protestantizmus történelme. 1925. – Lukinich Imre: A Bethlen-fiúk külföldi iskoláztatása. Nagyenyedi Album. 1926. 79–100. – Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története. I–II. Kolozsvár 1935. – Herepei János: Bethlen Gábor kiválasztottjai. RefSz 1939. 137–140, 146–156, 165–172, 184–188. – Tolnai Gábor: Gabriel Bethlen. NRH 1941. II. 450–457. – Turóczi-Trostler József: Szenczi Molnár Albert Heidelbergben. FK 1955. és Magyar irodalom – világirodalom. II. 1961. 109–155. – Tóth Kálmán: Könyvnyomtató Makai Nyírő János deák. Kelemen-emlk. Kolozsvár– Bukarest 1957. 587–606. – Fitz József: A magyar könyv története 1711-ig. 1959.