Irodalom

Imre Sándor: Geleji Katona István főleg mint nyelvész. 1869. – Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor és a kassai pap. 1881. – Zimányi József: Magyari István. Ungvár 1888. – Imre Sándor: Alvinczi Péter kassai magyar pap élete. Hódmezővásárhely 1898. – Koncz József: Geleji Katona István könyveinek lajstroma. MKsz 1899. 270–275. – Kemény K. Kolumbán: Geleji Katona István "Grammatikácská"-jának bírálatos ismertetése. Győr 1900. – Turóczi-Trostler József: Az országokban való sok romlásoknak okairól. Min 1930. és Magyar irodalom – világirodalom. I. 150–172. – Gál Lajos: Geleji Katona István igehirdetése. Debrecen 1939. – Nagy Géza: Geleji Katona István személyisége levelei alapján. Cluj-Kolozsvár 1940. – Zoványi Jenő cikkei a "Theológiai Lexikon" részére a magyarországi protestantizmus történetéből. 1940. – Szabó Géza: A magyar református orthodoxia. 1943. – Koltay-Kastner Jenő: Giordano Bruno a magyar irodalomban. It 1950. 2. sz. 101–107. – Turóczi-Trostler József: Az békességről és az hadról. MNy 1950. 241–247. – Szathmári István: Geleji Katona István és a XVII. századi német "Sprachgesellschaft"-ok. MNyr 1964. 248–252. – Lásd még a kiadások bevezetéseit.