9. SZENCI MOLNÁR ALBERT


FEJEZETEK

A kálvinista polgári irodalom vezéregyénisége Szenci Molnár Albert (1574– 1634). Munkássága felölelte szinte mindazokat a területeket, amelyeken a késő-humanista református kultúra értékeset nyújthatott. Állandó vándorlásaival, sokirányú személyes kapcsolataival eleven összekötő kapocs volt a magyar prédikátor-írók és a német tudományos központok között. Szerepe Rimayéhoz hasonlítható: miként ez a kor udvari-sztoikus literatúrájában úgy Szenci Molnár a polgári irodalomban jelentette a legmagasabb szintet.