Irodalom

Jancsó Benedek: Sz. M. A. 1878. – Dézsi Lajos: Sz. M. A. 1897. – Oláh Gábor: Új adatok Sz. M. A. utolsó évei történetéhez. ItK 1905.370–371. – Dézsi Lajos: Sz. M. A. levelei Camerariushoz és Leodiushoz. ItK 1908. 218–225. – Weber Artur: Sz. M. A. Németországban. A "Philologiai dolgozatok a magyar–német érintkezésekről" c. kötetben. 1912. 68–73. – Császár Ernő: Sz. M. A. zsoltárai. ItK 1914. 157–170, 279–299, 403–417. – Thienemann Tivadar: Sz. M. A. német fordításai. EPhK 1919. 87–96. – Németh László: M. A. zsoltárai és ritmikájuk. ProtSz 1928. és Készülődés. II. 1941. 21–29. – Kerecsényi Dezső: Sz. M. A. lapszéli jegyzetei. ProtSz 1930. 393–397. – Varga Bálint: Sz. M. A., a magyar zsoltárszerkesztő {81.} élete és írói működése. 1932. – Herepei János: Sz. M. A. halála ideje. ErdMúz 1933. 464–468. – Árokháty Béla: Sz. M. A. és a genfi zsoltárok zenei ritmusa. Kecskemét 1934. – Kerékgyártó Elemér: Sz. M. A. zsoltárai magyar verstörténeti szempontból. 1941. – Tolnai Gábor: Sz. M. A. értékelésének néhány kérdése. It 1954. és Vázlatok és tanulmányok. 1955. 23–41. – Turóczi-Trostler József: Sz. M. A. Heidelbergben. FK 1955. és Magyar irodalom – világirodalom. II. 1961. 109–155. – Módis László: Adalék Sz. M. A. életéhez. ItK 1956. 488–490. – Gáldi László: Sz. M. A. zsoltárverse. 1958. – Hegedüs József: Megjegyzések Sz. M. A. nyelvészeti munkásságához. ItK 1958. 45–52. – Tolnai Gábor: M. A. éneke. MTA I. OK XII. 1958. és Évek – századok. 1958. 111–131.– Tinn Mária: Sz. M. A. ismeretlen sorai. ItK 1961. 193. – Szathmári István: Sz. M. A. és irodalmi nyelvünk. A "Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből" c. kötetben. 1963. 345–354.