10. TÖRTÉNETÍRÁS ÉS ÚTLEÍRÁS


FEJEZETEK

A társadalom felső köreinek vallásos-filozófiai elmélkedésbe merült sztoikus írói a történetírás iránt már kevéssé érdeklődtek – Rimay fejlett történeti érzéke meglehetősen elszigetelt közöttük! – s a polgári haladás külföldi gyakorlati vívmányai iránt sem ébredhetett fel – rendi kötöttségeik miatt – figyelmük. A múlt és az egykorú jelen megismerésének az igénye, a haladottabb Európa viszonyainak tanulmányozása és hazai népszerűsítése – mint Szenci Molnár Albert példája is mutatja – elsősorban a késő-reneszánsz polgári íróira, illetve a határozott országépítő koncepcióval rendelkező Bethlen Gábornak a literátoraira volt jellemző. Nekik köszönhető a humanista történetírás hagyományainak ébrentartása és az útleírás megteremtése.