Irodalom

Vasáry Dániel: Péczeli Király Imre élete és énekei. Esztergom 1907. –. Kanyaró Ferenc: Abrugyi György könyvnyomtatónk zsoltárfordító-é? KerMagv 1908. 270–274. – Alszeghy Zsolt: A XVII. század lírai költészete. ItK 1935. 1–19, 128–145, 241–256. – Friedrich Károly: A magyar evangélikus templomi ének történetének vázlata. 1944. – Bárdos KornélTóth Kálmán: Az Eperjesi graduál. Zenetudományi Tanulmányok VI. 1957. 165–264. – Kovács Sándor: Szepsi Csombor Márton versei. ItK 1958. 70–76. – Lásd még a kiadások bevezetéseit.