Kiadások

Balassa Bálint minden munkái. II. Kiad. Dézsi Lajos 1923. (Az Istenes énekek függeléke.) – RMKT XVII/2. 1962. (Pécseli Király Imre. Kiad. és bev. Klaniczay Tibor.)