Irodalom

Vargha Anna: Iustus Lipsius és a magyar szellemi élet. 1942. – Koltay-Kastner Jenő: Giordano Bruno a magyar irodalomban. It 1950. 2. sz. 101–107. – Angyal Endre: Európai manierizmus és magyar irodalom. ItK 1959.95–101. – Klaniczay Tibor: A magyar későreneszánsz problémái (Stoicizmus és manierizmus). It 1960. és Reneszánsz és barokk. 1961. 303–339. – Keserű Bálint: Epiktétosz magyarul– a XVII. század elején. A Hist Litt Hung Szeged 1963. 3–44. (AUnivSzeg III.)