3. RIMAY JÁNOS


FEJEZETEK

A magyar késő-reneszánsz legjelentősebb íróegyénisége, a magyar nyelvű reneszánsz lírának Balassi után legjobb képviselője Rimay János (1570 k.– 1631) volt. Mint Balassi Bálint barátját, költő-tanítványát, hagyatékának gondozóját, a magyar reneszánsz költészet legjobb hagyományainak örökösét, mint kora ideológiai, politikai, művészeti áramlatai iránt különösen fogékony elmét a korszerű törekvések legtipikusabb kifejezőjének tekinthetjük. A magyar irodalom folytonossága az ő munkásságában épp oly harmonikusan összeforrt az új igényekkel, mint mestere életművében, színvonal és művészi nagyság tekintetében azonban nem sikerült őt megközelítenie.