{100.} Kiadások

Siebenbürgische Chronik des Schässburger Stadtschreibers Georg Kraus. Bécs 1862. (FRA I/3.) – Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok. I–II. Kiad. Thaly Kálmán. 1864. – Szilágyi Sándor: Gunyirat Bethlen Gábor idejéből. Száz 1875. 382–396. – Pettkó Béla: Régi gunyversek. TT 1888. 270–273. – Szilády Áron: Pasquillus. Cantio Apologica. ItK 1897. 40–54. – Dézsi Lajos: Váradi Mihály verse Bethlen Gábor haláláról. MKsz 1898. 382–384. – Gombos Albin: Régi magyar ének. ErdMúz 1901. 49–52. – [Erdélyi Pál] E. P.: Cantio Gabrielis Bethlen. ErdMúz 1907. 49–51. – Payr Sándor: Egyháztörténelmi emlékek. Sopron 1910. – MKBR Kiad. és bev. Esze Tamás. 1953. – RMKT XV1I/1. Kiad. Bisztray Gyula, Klaniczay Tibor, Nagy Lajos és Stoll Béla. 1959.