Irodalom

Rajka László: A "Sebes agynak késő sisak" c. verses mű a M. N. Múzeum kézirattárában. It 1915. 103–114. – Kristóf György: Bethlen Gábor és a magyar irodalom. BpSz CCXV1. 1930. 259–262, 391–395. – Alszeghy Zsolt: A XVII. század lírai költészete. ItK 1935. 1–19, 128–145,241–256.– Keserű Bálint: A "Conspiratio Kendiana" szerzője. ItK 1963.360–368.