Irodalom

Imre Ilma: Balassa Bálint hatása a XVII. század névtelen költőire. 1930. – Stoll Béla: Közösségi költészet – népköltészet. ItK 1958. 170–176.