Kiadások

Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok. I–II. Kiad. Thaly Kálmán. 1864. – Vásárhelyi Daloskönyv. Kiad. Ferenczi Zoltán. 1899. (RMKt XV.) – Virágénekek és mulatónóták. Kiad. Stoll Béla. 1956. – RMKT XVII/3. Kiad. Sloll Béla. 1961. (A szövegben az egyes verseknél kitett számok e kiadás sorszámaira utalnak.)