Az alábbi lista azokat a könyveket tartalmazza, amelyek "15 év – 15 könyv" akcióban kerültek a MEK-be. A Magyar Elektronikus Könyvtár fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából felkértünk tizenöt hazai és határon túli írót, hogy ajánjanak fel egy-egy művet a gyűjteménybe. A felhívás olyan sikeres volt, hogy néhányan több könyvet is adományoztak a MEK-nek, így szaporítva a világhálón szabadon elérhető kortárs magyar szak- és szépirodalom mennyiségét. Az új digitális könyvek 2010. szeptember 30-án jelentek meg a honlapon, egy sajtótájékoztató keretében, melyre az OSZK tanácstermében került sor. (A PowerPoint vetítés itt megnézhető.)

Bartis Attila: Tizenegy novella
"1969 július 20-án megállt az idő. Mindenütt ezt tette, ahol csak emberek laktak, de leginkább Marosvásárhelyen, a Bulevárd hármas számú házában állt meg... Egészen pontosan: a földi idő volt az, amelyik nem moccant. Helyette az égi pergett, ami máskor nem, vagy csak nagyon ritkán."
Berg Judit: Mesék a Tejúton túlról
"A bicikli folytatta őrült száguldását a Tejúton. Amikor azonban aranyszínű útjelző tábla tűnt fel előttük, a bicikli magától jobbra fordult, és meredek ívben letért a Tejútról. Egyáltalán nem lassított, sőt, egyre gyorsabb iramban vágtázott. A csillagok már vékony ezüstcsíkká mosódtak a gyerekek szeme előtt."
Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók a közlekedés történetében
"Miután a magyar hivatalos körök részéről teljes volt az érdektelenség a repülés iránt, a repülő gépezeteket megszerkeszteni próbálók elszánt csapata teljesen magára volt utalva. Saját erőből, elvétve néhány mecénás gyér támogatására támaszkodva készültek az első gépmadár-konstrukciók."
Csányi Vilmos: Malion és Thea
"Ketten vagyunk ebben a testben. Te és én. Malion és Thea. Úgy gondolom, hogy szépen egyetértésben, szeretetben, amelynek fontosságát olyan sokszor elmondtad nekem, valamiképpen meg kell osztozzunk rajta, pontosabban az érzékelőkön. ... Miért nem próbáljuk megosztani az érzékelőket?"
Heller Ágnes: A filozófia radikalizmusa
"A baloldali radikalizmusnak számtalan formája van, melyet nem filozófia, hanem filozófiai karakterű tézisek, gondolatmenetek, különböző filozófiák »megvilágító-befogadásai« vagy teoretikus-praktikus megértő befogadásai alapoznak meg... De radikális filozófia csak egyetlenegy van: Marx filozófiája."
Hévizi Ottó: A megfontolás rítusai
"A szókratészi, kanti és nietzschei elgondolásban leírt ítélkező eljárást úgy nevezem: autochton ítélkezés. Szándékosan nem mondok autonóm ítélkezést, mert ennél az ítélkezésnél nincs szó törvényadásról, és az ítélkezőt sincs ok öntörvényűnek nevezni, a szónak mai, populáris értelmében, sem olyannak, aki »önmagának törvény«."
Kenyeres Zoltán: Megtörtént szövegek
"Egy folyóirat megindításához három dologra van szükség. Pénzre, szerzőgárdára és olvasóközönségre. A Nyugat anyagi hátteréről alig tudunk valamit, szerzőgárdáját viszont - talán elmondhatjuk - mára már jól ismerjük sokan közülük érettségi tételként szerepelnek, tanulmányok, testes monográfiák foglalkoznak legtöbbjükkel."
Lőrincz L. László: A kicsik
"Ahogy az árnyak hada egyre jobban megközelítette a sziklát, s a dobolás mintha a fejük felől hallatszott volna, Lamartin úgy döntött, ha megszabadul szorult helyzetéből, felülvizsgálja a kicsikről vallott nézeteit. Akárkik is, biztos, hogy léteznek. Nem a képzelet szüleményei, nem a mesék birodalmába tartoznak..."
Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért
"Az egész második világháború folyamán ... a normandiai partraszállást és a csendes-óceáni harcokat beleszámítva, 292100 amerikai katona halt meg; a 2. hadsereg pedig két hét leforgása alatt veszített el százezret vagy annál is többet. Ha tehát volt a magyar történelemnek valaha igazi Mohácsa: úgy a 2. hadsereg pusztulása az."
Nyíri Kristóf: A Monarchia szellemi életéről
"A késői tizenkilencedik és a korai huszadik század osztrák és magyar filozófiatörténetének fordulópontjai - ami a magyarokat illeti, találóbb volna a filozófiaellenesség történetének fordulópontjairól beszélnünk - az osztrák és magyar polgárosodás ... válságaival s az osztrák és magyar nemzettudat válságaival függenek össze."
Szilágyi Szabolcs: Varsói krónika (1979-1981)
"Nézem ezt a hétköznap délutáni varsói csúcsforgalmat, benne a lehető legnormálisabb embereket - a lengyeleket. Eszembe jut rovatvezetőm egyik mondata, amellyel útnak indított a Bródy Sándor utcából. »A tudósító egyik leghasznosabb munkaköri kötelessége, hogy szeresse azt a népet, amelyről naponta beszél...«"
Szív Ernő (Darvasi László): A vonal alatt
"A hírlapíró vonal alatt él. És a hírlapíró nem tudja mi van a vonal felett, mert a vonal voltaképpen olyan, akár az ég. Mert az eget se lehet megmozdítani, se meghódítani, és kifutni se lehet alóla, csak elfogadni, hogy az egyik nap jeget szór, a másik nap fehér fátylakat úsztat..."
Vajda Mihály: Mesék Napnyugatról
"A nyugati kultúra embere egyre vadabbul kergeti a nyulat (elképzelem magamnak az emberek milliárdjait, ahogy csaholva futnak a nyúl után!), s letaszítja az útról azt, aki naiv módon adja a filozófust, s odakiáltja az igyekvőknek: »De hiszen nektek nem is kell az a nyúl!«"
Vekerdi József: Cigány nyelvjárási népmesék
"Voltak valaha a cigányok, és jártak-keltek szekerekkel, lovakkal, erre-arra, falvakra-városokra. Sokan összetartoztak és találkoztak. Összetalálkozott két fiatal, egymásba szerettek. Mikor a két fiatal egymásba szeretett, fogták magukat az öregek, megbeszélték, hogy leánykérőt kell tartani és össze kell házasítani a két fiatalt."
Zimányi Vera: Lepanto, 1571
"Itt játszódott le a világtörténelem egyik legnagyobb tengeri csatája, amelyet 1571. október 7-én a Szent Ligában tömörült spanyol, velencei és pápai hajóhad vívott a török flottával. A csata a keresztények elsöprő győzelmével végződött... Úgy szokták emlegetni ezt a nagy tengeri ütközetet, mint amely döntő fordulatot hozott."