Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
22774 documents

Macska úr kincse / Tornai Helga ; illusztrátor Tichy András Pál

Kortárs magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 21. sz.

"»Turpisságom« tegnap délután derült ki. Alig valamivel azután, hogy hazaértünk a bizonyítványosztásról, s a nagypapám, azaz Nagypó, bejött velem a szobámba. - Tudod mit, Gellértkém? - nézett rám nagyon boldogan. - Nem várjuk meg a születésnapod. Amiért kitűnő lettél - lépett oda a macskaperselyemhez -, most rögtön feltörjük Macska urat!"

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23264  2022-08-11

"A kommunizmusság nagyobb tért nem tudott hódítani" : A Tanácsköztársaság története Kárpátalján / Kosztyó Gyula

Magyar történelem 1919-1945, Politikatörténet, Levéltári kutatás
Tanácsköztársaság, kommunizmus, terrorizmus, megtorlás, agrárkérdés, politikatörténet, történelmi forrás, Kárpátalja, Magyarország, 20. század

"A szovjet narratíva abból indult ki, hogy a magyar Tanácsköztársaság a nagy októberi szocialista forradalom hatására következett be, amely során a terület szegény ukrán és magyar munkássága felkelt a nagybirtokosok ellen, majd hogy csatlakozhassanak Szovjet-Ukrajnához."

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23245  2022-08-10

A hazáért és egymásért : Nemzeti ünnepeink az 1870-es évek végén / Fabó Edit

Ünnepek, Magyar történelem 1868-1918, Művelődéstörténet, Írott sajtó, Sajtó- és médiatörténet
nemzeti ünnep, nemzettudat, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, augusztus 20., hagyomány, sajtótörténet, Magyarország, 1870-es évek, 19. század

"A 19. századot megérő és a változás folyamatában lévő, magyar társadalmat összetartó és mozgató értékrendet képviselő két ünnepnek (március 15-nek és augusztus 20-nak) mindenki számára meg kellett jelenítenie, hogy mi az az abszolút érték, amelyért érdemes megküzdeni és áldozatot hozni."

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23254  2022-08-09

Dunától a Donig : Sallóvölgyi Békeffy László tartalékos huszár főhadnagy naplófeljegyzései / Sallóvölgyi Békeffy László ; szerkesztő Babucs Zoltán

Magyar történelem 1919-1945, Hadsereg
katonatiszt, huszár, lovasság, második világháború, hadtörténet, Sallóvölgyi Békeffy László (1901-1942), Magyarország, Szovjetunió, 20. század

"Bevonulás után a táborunk körüli réten előző nap kiásott árkon az egész szd-nak ugratás. A lovak borzalmasan rosszul ugranak, az emberek még borzalmasabban ugratnak. Délig lóápolás. Délig az urak strandoltak, én azonban mivel napostiszt voltam a szd. körletében maradtam."

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23253  2022-08-08

A szülőföld üzenete : Dr. Mózes András: Adatok Sáromberke történetéhez I-II.

Helytörténet, helyismeret, Falu, város, Életmód, szokások, Szociográfia
falu, helytörténet, népi kultúra, faluszociológia, vidéki társadalom, magyar néprajz, szociográfia, Mózes András (1904-1990), Sáromberke, Maros megye, Erdély

"Sáromberke a Maros középső szakaszának dombok által övezett széles völgyében terül el a Marosvásárhelyt Szászrégennel összekötő 15-ös országút mentén, két km hosszúságban, az előbbitől 14, az utóbbitól pedig 18 km távolságra."

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23251  2022-08-05

Barokk történetírók Magyarországról, Magyarországon / szerkesztő Fehér Bence, Tóth Anna Judit

Magyar történelem 1527-1790, Társadalomtörténet, Tudománytörténet
történetírás, történettudomány, tudománytörténet, csata, rovásírás, természettudomány, abiogenezis, Palma Károly Ferenc (1735-1787), Pray György (1723-1801), Magyar Királyság, Magyarország, Szalánkemén, Felvidék, 17. század, 18. század

"Mindszenti Antal jezsuita professzor a nagyszombati egyetemen 1725-ben kiadott egy olyan könyvet, amelyben az egész addigi magyar történelmet átértelmezve történetfilozófiailag bemutatta, hogy hogyan kell másodszor is felépíteni az országot, a törökök kiűzése után."

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23236  2022-08-04

Szerzői jogi sorvezető komolyzenei szakemberek számára / Grad-Gyenge Anikó, Lehóczki Zsófia

Copyright, Zene általában
szerzői jog, szellemi tulajdon, komolyzene, zenemű, műalkotás, előadóművész, zenei műsor, auditív dokumentum, Magyarország, 21. század

"A modern alkotó módszerekkel való komponálás sem tud meglenni anélkül, hogy ne építene az alkotás során olyan műre, amelyet korábban alkottak. Egyáltalán nem ritka az, hogy ha a mű nem előzmények nélkül születik, hanem kapcsolódik korábban létrejött, akár más szerző által alkotott művekhez, esetleg azokra utal is."

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23234  2022-08-03

Hamis gulyás : Új megközelítések a szocialista Magyarország gazdaság- és társadalomtörténetéhez / szerkesztő Borvendég Zsuzsanna

Politikatörténet, Magyar belpolitika, Magyar történelem 1946-1989, Gazdaságtörténet
szocializmus, kulturális politika, szocialista gazdaság, gazdaságpolitika, Magyarország, Csehszlovákia, Kádár-korszak, 20. század

"A tanulmány érzékeltetni kívánja, hogy a Kádár-rendszer milyen mértékben működött a diktatúra mechanizmusai szerint, még ha a nyílt megfélemlítés korszaka után a hatalomgyakorlás konszolidációra épülő módozata a társadalom számára megkönnyebbülést és élhetőbb életet jelentett is."

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23233  2022-08-02

Vallás - nép - művészet : Egyházművészeti tanulmányok / szerkesztő Fehér Anikó

Néphit, természeti vallások, Vallás általában, Életmód, szokások, Tárgyi népművészet, Zenetörténet, Népzene
népi vallásosság, néphit, vallási ábrázolás, népi díszítőművészet, népművészet, népzene, magyar néprajz, Magyarország, India

"A népi, azaz hagyományos vallásosság fontos összetevője az esztétikum. Általában nem a felszíni, külsőre mutatkozó, látszat jelenségeket tartották/tartják esztétikusnak, szépnek, hanem a mélyebb mibenlét a döntő, és így végső soron az szép, ami/aki az isteni teremtés eredménye, amiben/akiben az isteni lakozik..."

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23232  2022-08-01

Töredékek : Ahogy jöttek... / Molnár Kati ; illusztrátor Molnár Kati

Kortárs magyar irodalom, Festészet, grafika
magyar irodalom, festészet, 21. század

"Kicsi ház a faluvégen,
száradó ruhák kötélen
lengedeznek, hajladoznak,
csókot intenek a napnak."

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23263  2022-07-29

Gyógyító gondolatok - nem csak - betegeknek / illusztrátor Molnár Kati

Klasszikus magyar irodalom, Klasszikus világirodalom, Keresztény vallási szövegek
magyar irodalom, világirodalom, vallásos irodalom

"Uram, hiszem, hogy Te teremtettél engem, és hiszem, hogy ma is szeretsz engem. Egészen átjár és körülvesz engem a Te teremtő energiád, erőd és szereteted, a jóság és a szépség hatalma. Jöjj a Te gyógyító erőddel és ajándékozz meg testem és lelkem egészségével."

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23262  2022-07-29

Gondolatok képekkel : Költők elmélkedései / illusztrátor Molnár Kati

Klasszikus magyar irodalom, Festészet, grafika
magyar irodalom, festészet, 20. század, 21. század

"Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni,
hogy mindenkinek javára legyél"

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23261  2022-07-29

A fény felé : 23 költő 70 verse és 70 akvarell / illusztrátor Molnár Kati

Klasszikus magyar irodalom, Festészet, grafika
magyar irodalom, festészet, 19. század, 20. század

"Szeresd a fát, hisz ő is érez,
Gyengéden nyúlj a leveléhez.
Ágát ne törd, lombját ne tépjed
Hagyd annak, ami, épnek, szépnek
Szeresd a fát!"

URL: http://mek.oszk.hu/23200/23260  2022-07-29                tovább...

 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
http://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2022.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic