Egyesített logikai és fizikai rendszerterv a MEK akadálymentesített böngészőfelületéhez

Készült: 2004 június, a NIIF által támogatott Fogyatékosok kiszolgálása projekt keretében

Szerkesztők:

Legeza Ilona
E-mail: ilegeza@axelero.hu
Csapó Endre
E-mail: endre.cs@axelero.huTARTALOMJEGYZÉK

1. A rendszer általános leírása és a használt alapfogalmak ismertetése
2. A rendszer célja, funkciója
3. A rendszer tartalma, határai
4. A rendszer főbb objektumai
5. A rendszer szolgáltatásai
6. Dialógus modell
7. A rendszer által igényelt globális szolgáltatások

Megjegyzés: A logikai és fizikai rendszerterv egyetlen, egyesített dokumentum keretében került megfogalmazásra, mivel így a rendszer logikai felépítése és az egyes logikai szerkezeteknek megfeleltethető fizikai struktúrák közötti kapcsolatok specifikációja áttekinthetőbb és közérthetőbb dokumentumszerkezetet eredményez.

1. A rendszer általános leírása és a haszmált alapfogalmak ismertetése

Jelen rendszerterv a NIIF által támogatott Fogyatékosok kiszolgálása projekt keretében a Magyar Elektronikus Könyvtár (továbbiakban MEK) fogyatékosok számára készült akadálymentes böngészőfelületének (továbbiakban VMEK) rendszerszintű leírását tartalmazza.

ALAPFOGALMAK:

Böngészőfelület:
Olyan HTTP protokoll segítségével elérhető felület, mely HTML alapú dokumentumok, multimédiás (képi és hangzó) tartalmak, valamint speciális célok érdekében létrehozott archív állományok olvasását és a felhasználói munkaállomásokra történő letöltését támogatja a célnak megfelelően elkészített, felhasználói alkalmazások használata mellett.

Alternatív böngészőfelület:
Olyan böngészőfelület, mely egy már meglévő böngészőfelület módosított változata, annak leképezése. A leképezés azzal a céllal történik, hogy bizonyos, pontosan meghatározott célok megvalósítása érdekében a leképezett böngészőfelület olyan irányú változása következzen be, mely biztosítja, hogy a létrejött új böngészőfelület az eredeti böngészőfelület valamennyi fontos funkcionális sajátságát megőrzi, miközben az újonnan megfogalmazott célkitűzéseknek is megfelel.

Akadálymentes böngészőfelület:
Olyan alternatív böngészőfelület, mely pontosan körülhatárolt fizikai fogyatékossággal élő felhasználói csoport számára biztosít problémamentesen érzékelhető, értelmezhető és kezelhető kezelőfelületet.

VMEK:
A VMEK olyan akadálymentesített, alternatív böngészőfelület, mely a látáskárosodással és mozgásszervi nehézségekkel élő felhasználók számára biztosít a MEK általános böngészőfelületével funkcionálisan egyenértékű, a célcsoport fizikai fogyatékosságait, Internet-használati szokásait és infrastrukturális lehetőségeit is figyelembe vevő felhasználói kezelőfelületet.

Vissza a Tartalomjegyzékhez

2. A rendszer célja, funkciója

A VMEK létrehozásának általánosan deklarált célja az, hogy a látáskárosodással és bizonyos mozgásszervi zavarokkal élő felhasználók (továbbiakban fogyatékos felhasználók) számára elérhetővé tegye azt a szolgáltatáshalmazt, mely a MEK kezelőfelületét használó nem fogyatékos felhasználók számára, mint a MEK alapvető szolgáltatásai lettek megjelölve.

A VMEK létrehozását annak a körülménynek a felismerése tette szükségessé, hogy a MEK általános böngészőfelülete, annak kialakítása, a kialakításkor használt struktúrák és módszerek alkalmazása következtében a fogyatékos felhasználók számára a nemzetközi és hazai ajánlásokban megfogalmazott akadálymentességi szempontoknak és irányelveknek nem vagy csak igen kis mértékben feleltethető meg.

A VMEK létrehozásának specifikus céljaként az jelölhető meg, hogy a VMEK project eredményeképpen létrehozott akadálymentes böngészőfelület a fogyatékos felhasználók számára biztosítsa a MEK által szolgáltatott dokumentumok és más, a MEK gyűjtőkörébe tartozónak megjelölt Internetes tartalmakhoz való akadálymentes hozzáférést. A VMEK project eredményeképpen létrejött akadálymentes böngészőfelületnek akadálymentes hozzáférést kell biztosítania a fogyatékos felhasználók számára, a MEK nem fogyatékosok számára készült, általános böngészőfelületén (továbbiakban grafikus felület) a MEK által biztosított egyéb szolgáltatásainak halmazába tartozó szolgáltatások minél teljesebb köréhez.

A VMEK project eredményeképpen létrejött akadálymentes böngészőfelületnek akadálymentes hozzáférést kell biztosítania mindazon speciális, a fogyatékos felhasználók számára, a fogyatékos felhasználók igényeit figyelembe véve létrehozott, más szervezetek, intézmények által megvalósított kiegészítő szolgáltatásokhoz is, melyeknek továbbszolgáltatását a MEK, mint közcélú tartalomszolgáltató fel tudja vállalni és a fogyatékos felhasználók speciális igényeit figyelembe vevő módon meg kívánja valósítani.

Vissza a Tartalomjegyzékhez

3. A rendszer tartalma, határai

A VMEK szolgáltatásainak modellszintű, logikai és az ezt megvalósító, modulszintű, fizikai ismertetését jelen rendszerterv 6. része pontja tartalmazza.

Tartalmi szempontból a VMEK az alábbi komponensek együtteseként írható le:

a.) Statikus HTML dokumentumok
Statikusnak kell tekinteni minden olyan HTML dokumentumot, melynél a felhasználói oldalon megjelenő minden egyes HTML dokumentumnak pontosan egy darab, vele teljesen azonos tartalmú, a rendszert tároló kiszolgálógépen fizikailag tárolt HTML forrásdokumentum feleltethető meg.

A VMEK részének tekinthető minden olyan statikus HTML dokumentum, melyhez tartozó fizikai forrásdokumentum a VMEK rendszer számára kijelölt kiszolgálógépen és mapparendszerben helyezkedik el.

A VMEK részét képező statikus HTML dokumentumnak tekintendő minden olyan statikus HTML dokumentum, melynek megjelenítésében a felhasználói oldalon a VMEK részét képező stíluslap és script is részt vesz, de a HTML forrásdokumentum tartalmát egyébként érintetlenül hagyja.

Minden olyan statikus HTML dokumentum, mely felhasználói oldalon ugyan a VMEK rendszer részeként jelenik meg, de a hozzá tartozó fizikai HTML forrásdokumentum nem a VMEK rendszert fizikailag hordozó kiszolgálógépen, vagy nem a VMEK számára kijelölt mapparendszerben helyezkedik el, VMEK-en kívüli elemnek tekintendő. Ez akkor is igaznak tekintendő, ha a VMEK rendszeren kívüli statikus HTML dokumentum megjelenítésében a felhasználói oldalon a VMEK részét képező stíluslap vagy script is részt vesz.

b.) Dinamikusan generált HTML dokumentumok
Minden olyan, a felhasználói oldalon megjelenő HTML dokumentum, mely részben vagy teljes egészében valamilyen scriptnyelvet futtató rendszer által futtatott script, illetve nem a HTML specifikációban a HTML dokumentumleíró nyelv részeként felsorolt, más programeszköz működésének következményeként jön létre, dinamikus HTML dokumentumnak tekintendő.
Dinamikus HTML dokumentumok esetében a felhasználói oldalon megjelenő HTML dokumentumnak nem feleltethető meg pontosan egy vele azonos tartalmú, a rendszert tároló kiszolgálógépen fizikailag meglévő HTML forrásdokumentum. Sok esetben csak egy, a rendszerben meglévő forrásszintű dokumentummintából származtatható a felhasználói oldalon megjelenő HTML dokumentum. Dinamikus HTML dokumentum esetében gyakori jelenség, hogy a felhasználói oldalon megjelenő HTML dokumentumnak egyáltalán nem feleltethető meg a rendszert tároló kiszolgálógépen fizikailag fellelhető HTML forrásdokumentum; a dokumentumot teljes egészében HTML nyelven kívül specifikált programeszköz generálja.

Minden olyan dinamikus HTML dokumentum, melyet kizárólag olyan script generál, melyhez tartozó scriptnyelvi forrásállomány és HTML minta forrásállomány egyaránt a VMEK rendszer számára kijelölt kiszolgálógépen és mapparendszeren belül található, a VMEK rendszerhez tartozónak kell tekinteni.

Minden olyan dinamikus HTML dokumentum, melyet egyáltalán nem, vagy nem csak olyan script generál, melyhez tartozó scriptnyelvi forrásállomány és HTML minta forrásállomány egyaránt a VMEK rendszer számára kijelölt kiszolgálógépen és mapparendszeren belül található, a VMEK rendszeren kívüli elemnek kell tekinteni. Ez akkor is igaznak tekintendő, ha a VMEK rendszeren kívüli dinamikus HTML dokumentum megjelenítésében a felhasználói oldalon a VMEK részét képező stíluslap és script is részt vesz.

c.) Szerveroldali scriptek
Szerveroldali scriptnek tekintendő minden olyan, a rendszert fizikailag tároló kiszolgálógépen fizikailag fellelhető scriptnyelvi forrásállomány, mely futtatása során a felhasználói oldalon megjelenő dinamikus HTML dokumentumok generálását, vagy a rendszer működése szempontjából lényeges, más rendszeradminisztrációs feladatot lát el.

A VMEK rendszer részének tekintendő minden olyan scriptnyelvi forrásállomány, mely fizikailag a VMEK rendszer számára kijelölt kiszolgálógépen és mapparendszerben található.

A VMEK rendszerhez tartozó scripteknek tekintendőek azok a scriptek is, melyek forrásállományaikra és az általuk használt HTML dokumentumminta forrásokra nézve a VMEK rendszer részei, de az általuk használt nem HTML dokumentumminta jellegű adatok részben vagy teljes egészében a VMEK rendszeren kívüli rendszerekből származnak.

Azok a scriptnyelvi forrásállományok, melyek fizikailag nem a VMEK rendszer számára kijelölt kiszolgálógépen vagy mapparendszeren belül találhatóak, a VMEK rendszeren kívüli elemeknek tekintendőek.

Azok a scriptek, melyek forrásállományaikra nézve nem a VMEK rendszer részei, de az általuk használt bármilyen jellegű adatok részben vagy teljes egészében a VMEK rendszerből származnak, szintén a VMEK rendszeren kívüli elemeknek tekintendőek.

d.) Stíluslapok
Az olyan forrásállományok, melyek a rendszerhez tartozó HTML forrásdokumentumok felhasználói oldalon történő megjelenítését vezérlő szabályokat tartalmaznak, stíluslapoknak tekinthetjük.

Minden olyan stíluslap a VMEK részének tekintendő, melyhez tartozó fizikai forrásállomány a VMEK rendszer számára kijelölt kiszolgálógépen és mapparendszerben található.

Minden olyan stíluslap, melyhez fizikailag tartozó forrásállomány nem a VMEK rendszer számára kijelölt kiszolgálógépen vagy mapparendszeren belül található, a VMEK rendszeren kívüli elemnek kell tekinteni.

Vissza a Tartalomjegyzékhez

4. A rendszer főbb objektumai

a.) A főbb megjelenő objektumok
A VMEK rendszer felhasználói oldalon megjelenő objektumainak a 3. részben megfogalmazott besorolási rend alapján az alábbi, fizikailag a VMEK részének vagy azon kívülinek tekintendő, főbb objektumok feleltethetőek meg:

A főoldal vagy nyitólap
A főoldal a VMEK részét képező, arra nézve statikus HTML dokumentum, melyet a VMEK rendszer részét képező index.phtml állomány reprezentál.
URL: http://vmek.oszk.hu/index.phtml

Beállítások
A beállítópanel a VMEK részét képező, arra nézve statikus HTML dokumentum, melyet a VMEK rendszerhez tartozó beallit.phtml állomány reprezentál.
URL: http://vmek.oszk.hu/vmek2/beallit.phtml

A MEK grafikus felülete
Ez az elem nem képezi részét a VMEK rendszernek, a VMEK rendszerre nézve külső, statikus index.html elem valósítja meg.
URL: http://mek.oszk.hu/index.html

Impresszum
Az impresszum a VMEK részét képező, arra nézve statikus elem, melyet a VMEK rendszer részét képező impress.phtml dokumentum reprezentál.
URL: //vmek.oszk.hu/vmek2/impress.phtml

Újdonságaink
Újdonságlista időrenben visszafelé mutatja a dokumentumokat. Ezt a VMEK részét képező, arra nézve dinamikus elemet a keresesuj2.phtml script generálja.
URL: vmek.oszk.hu/html/vgu/vkereses/keresesuj2.phtml

Legújabb könyvek
a legutolsó 3 új dokumentum borítóoldala, melyeket a VMEK részét képező, a VMEK-re nézve dinamikus elemeket a vborito2.phtml script generálja.
URL: http://vmek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/vborito2.phtml

A felolvastatható művek
listája. Ezt a VMEK részét képező, arra nézve dinamikus elemet a keresesuj2.phtml script generálja.
URL: http://vmek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/keresesuj2.phtml

Keresés az állományban
A keresőmodul a VMEK részét képező, arra nézve dinamikus elem, melyet a VMEK rendszerhez tartozó keresesuj2.phtml script generál.
URL: http://vmek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/keresesuj2.phtml

Tematikus oldalak
megjelenő listái. Ezeket a dinamikus elemeket a VMEK részét képező és a VMEK rendszerhez tartozó scriptek valósítják meg.Ezek URL címei:
http://vmek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/human2.phtml
http://vmek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/termesz2.phtml
http://vmek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/tarsad2.phtml
http://vmek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/muszaki2.phtml
http://vmek.oszk.hu/html/vgi/vkereses/egyeb2.phtml

A Tematikus oldalakhoz tartozó, letölthető listák
Ezeket a VMEK részét képező, a VMEK-re nézve statikus állományokat a VMEK rendszeren kívüli scriptek dinamikusan generálják. Ezek URL címei:
http://vmek.oszk.hu/export/mekindexhumantxt.zip
http://vmek.oszk.hu/export/mekindextermesztxt.zip
http://vmek.oszk.hu/export/mekindextarsadtxt.zip
http://vmek.oszk.hu/export/mekindexmuszakitxt.zip
http://vmek.oszk.hu/export/mekindexegyebtxt.zip

A MEK teljes anyagát megjelenítő lista
Ezt a VMEK rendszerhez tartozó, arra nézve statikus elemet a VMEK rendszeren kívüli scriptek dinamikusan generálják.
URL: http://vmek.oszk.hu/export/VMEKindex.html

A MEK teljes anyagát tartalmazó letölthető lista
Ezt a VMEK rendszerre nézve statikus elemet a VMEK rendszeren kívüli scriptek dinamikusan generálják.
URL: http://vmek.oszk.hu/export/mekindex-txt.zip

A VMEK vendégkönyve
Ezt a VMEK részét képező, arra nézve statikus elemet a VMEK rendszerben található index.phtml állomány reprezentálja.
URl: http://vmek.oszk.hu/vmek2/vendegkonyv/index.phtml

Ajánlások az akadálymentes honlapok tervezéséhez
Ezt a VMEK részét képező, arra nézve statikus elemet a VMEK rendszerhez tartozó ajanlas.phtml oldal reprezentálja.
URL: http://vmek.oszk.hu/vmek2/ajanlas.phtml

A könyvismertetők
Ez az elem nem képezi részét a VMEK rendszernek, a VMEK rendszeren kívüli index.html statikus elem valósítja meg.
URL: http://legeza.oszk.hu/index.html

A Világhalló On-line rendszer
Ez az elem nem képezi részét a VMEK rendszernek, a VMEK rendszeren kívüli index.html statikus elem valósítja meg.
URL: http://www.vilaghallo.hu/index.html

A látássérültek számára letölthető programok referenciái
Ezt a VMEK részét képező, arra nézve statikus elemet a VMEK rendszerhez tartozó vakprogi.phtml fájl reprezentálja.
URL: http://vmek.oszk.hu/vmek2/vakprogi.phtml

Vakbarát MEK pályázati anyagok referenciái
Ez az elem nem képezi részét a VMEK rendszernek, a VMEK rendszeren kívüli index.html statikus elem valósítja meg.
URL: http://mek.oszk.hu/egyesulet/palyazatok/vakbarat/index.html

A MEK működését, történetét bemutató oldal
Ez a VMEK rendszerhez tartozó, arra nézve statikus elemet a tortenet.phtml állomány reprezentálja.
URL: http://vmek.oszk.hu/vmek2/tortenet.phtml

A közönségkapcsolati oldal
Ez a VMEK rendszerhez tartozó, arra nézve statikus elemet a kapcsolat.phtml állomány reprezentálja.
URL: http://vmek.oszk.hu/vmek2/kapcsolat.phtml

A hírlevél megrendelését biztosító oldal
Ez a VMEK rendszerhez tartozó, arra nézve statikus elemet a hirlevel.phtml állomány reprezentálja.
URL: http://vmek.oszk.hu/vmek2/hirlevel.phtml

A MEK irattára
Ez az elem nem képezi a VMEK rendszer részét, az elemet a VMEK rendszerre nézve külső, statikus irattar.html állomány reprezentálja.
URL: http://mek.oszk.hu/html/irattar.HTML

b.) A főbb háttérobjektumok
A VMEK rendszer felhasználói oldalon önállóan meg nem jelenő, de a VMEK megjelenő objektumainak megjelenítését biztosító vagy támogató objektumoknak a 3. részben megfogalmazott besorolási rend alapján az alábbi, fizikailag a VMEK részének vagy azon kívülinek tekintendő, főbb objektumok feleltethetőek meg:

A stíluslapok
A VMEK rendszer által megjelenített, a felhasználói oldalról nézve látható objektumok megjelenítését leíró szabályok rendszerét 36 darab, a beállítópanelen megadható beállítási lehetőségek összes permutációinak megfelelő Cascading Stylesheet szabályleíró nyelvi forráskódot tartalmazó .css kiterjesztésű állomány reprezentálja. A stíluslapok azonos névvel, egy mappastruktúrán belül nyertek elhelyezést.

A .css fájlokat tartalmazó mappastruktúra:

1. SZINT    CSS
2. SZINT    DEFAULT   FEHFEK   FEKSARG   KEKFEH   KREMFEK   SZURKESARG
3. SZINT    MEDIUM   LARGE   XLARGE
4. SZINT    TIMES   ARIAL
5. SZINT    CIFRANG.CSS

Egy adott szinten megjelenő minden egyes elem tartalmazza az alatta elhelyezkedő szinteken megjelenő összes elemet. A stíluslapokat tartalmazó állományok a VMEK rendszer részét képezik, mivel a VMEK rendszerhez rendelt kiszolgálógépen és mapparendszeren belül találhatóak.

A szerveroldali PHP scriptek
A VMEK rendszert alkotó összes HTML dokumentum tartalmaz script elemet, ezek az állományok .phtml kiterjesztést kapnak.

A 3. részben megfogalmazott besorolási rend alapján ezek közül a .phtml kiterjesztésű, hibrid HTML dokumentumok közül csak azok a PHTML dokumentumok tekinthetőek valódi scriptnek, melyeknél a szerveren tárolt forrásállomány és a felhasználónál megjelenő HTML dokumentum tartalmilag lényeges különbséget mutat.

Erre a megkülönböztetésre azért van szükség, mert a legtöbb .phtml kiterjesztésű dokumentumban a script jellegű rész tartalmilag nem változtat az őt is tartalmazó PHTML forrásdokumentumon, mindössze a felhasználói oldalon történő helyes megjelenést biztosító stíluslapot csatolja az ott megjelenő HTML dokumentumhoz. Az ilyen .phtml kiterjesztésű állományok a VMEK részét képező, arra nézve statikus elemeknek tekintendőek.

A .phtml kiterjesztésű állományok másik része valódi scriptnek minősül, mivel a script az őt is tartalmazó forrásállomány tartalmát jelentős mértékben manipulálja, sok esetben külső adatforrásokból származó adatokkal egészíti ki. Az ilyen .phtml kiterjesztésű állományokat a VMEK rendszer részét képező, arra nézve dinamikus elemeknek tekintjük.

A VMEK rendszer által használt scriptek fennmaradó része tiszta scriptnyelvi kódot tartalmazó forrásállomány. Ezek az állományok .php vagy .php3 fájlkiterjesztést kapnak.

A VMEK rendszer működése közben futtat olyan szerveroldali scripteket, melyek a VMEK rendszer részét képezik, de igénybe vesz a működése során néhány olyan scriptet is, mely nem tekinthető a VMEK rendszer részének, mivel forrásállományaik a VMEK rendszerhez rendelt kiszolgálógépen vagy mapparendszeren kívül helyezkednek el.

A kliensoldali Java scriptek
A VMEK rendszer részét képező .phtml állományok jelentős része tartalmaz kliensoldali Javascript nyelvű scriptet. Ezek a scriptek a forrásdokumentumok és a felhasználói oldalon megjelenő HTML dokumentumok között nem okoznak lényeges tartalmi eltérést. Emiatt az őket tartalmazó forrásdokumentumoknak a jelen rendszerterv 3. részében meghatározottak szerinti besorolását nem befolyásolják.

Vissza a Tartalomjegyzékhez

4. A rendszer kapcsolata más rendszerekkel

A VMEK rendszer, mint akadálymentes böngészőfelület, igen sok elemének működéséhez igényli más rendszerek szolgáltatásait és adatait, miközben ezeknek a VMEK rendszeren kívüli rendszereknek a helyes működéséhez csak kisszámú bemenő adatra van szükségük a VMEK rendszer felől.
Kimondható ez alapján, hogy a VMEK rendszer más rendszerekkel meglévő rendszerkapcsolatait kétirányú adat- és egyirányú szolgáltatásáramlás jellemzi.

A VMEK rendszer más rendszerekre vonatkozó kapcsolatai jól társíthatóak a VMEK rendszernek a 4. részben felsorolt egyes fontosabb elemeihez, az ezen elemeket megvalósító fizikai objektumokhoz vagy objektumcsoportokhoz.

Valamennyi, a VMEK rendszer részeként önmagát megjelenítő .phtml forrásállományként a rendszerben reprezentált elem kapcsolatot tart fenn a VMEK rendszer kiszolgálógépén futó PHP scriptnyelvi rendszerrel és a felhasználóval.
A PHP alrendszer által a HTML dokumentumforrásokba integrált vmek.php3 script gondoskodik a helyes megjelenítéshez szükséges stíluslap társításáról és ehhez a felhasználó gépére elhelyezett cookie rekordból olvassa fel a szükséges paramétereket.

A beállítópanel
A beállítópanel a VMEK rendszer igen fontos, funkcionális szempontból központi objektuma. Legfontosabb eleme egy HTML form, melynek kiértékelését a VMEK rendszer részét képező cook.phtml script látja el. A beállítópanel kétirányú kapcsolatot tart fenn a felhasználóval, ugyanis a formon keresztül bevitt adatok alapján a formot kiértékelő cook.phtml script veszi át a felhasználó adatait és ugyanez a script helyezi el a felhasználó gépén a későbbi megjelenítéshez szükséges paramétereket tartalmazó cookie rekordot a vmek.php3 script számára.
A beállítópanel ezen kívül tartalmaz egy segítő tipplapot, melyet a tipp.phtml script valósít meg. Ez is, mint a VMEK rendszer legtöbb főbb eleme, csak a scriptfuttató alrendszerrel tart fenn kapcsolatot.

A VMEK vendégkönyve
A VMEK vendégkönyve két VMEK rendszeren kívüli rendszerrel tart fenn fontos kapcsolatot. A vendégkönyvet megvalósító index.html elem két fontos részobjektumot tartalmaz:

a.) egy beviteli formot, melyet a rogzuj.php scriptfuttató rendszer dolgoz fel és a bevitt adatokat átadja a VMEK rendszert tároló gépen futó MYSQL adatbáziskezelő rendszernek.

b.) egy lekérdezőmodult, mely az index.phtml scriptben valósul meg és a korábbi vendégkönyvi bejegyzések listázását és a listában a virtuális keresőablak mozgatását valósítja meg. Ez a modul a VMEK rendszeren kívüli MYSQL adatbáziskezelő rendszert látja el a listázandó adatrekordok sorszámának kezdő- és végértékével.

A MEK grafikus felülete
A MEK grafikus felületével a VMEK rendszer kapcsolata szigorúan egyirányú, a VMEK rendszer egy HTML hiperlinken keresztül teljes egészében átirányítja a felhasználót a MEK nem akadálymentes felületére. Az átirányítás során semmilyen, a további kapcsolattartást támogató adatot nem ad át a MEK grafikus felületének.

A legutolsó 3 új dokumentum borítóoldala
Ez VMEK elem a vborito2.phtml scripten keresztül paramétereket ad át a VMEK rendszer kiszolgálógépén futó MYSQL adatbáziskezelőnek, mely a kijelölt könyvborító adatrekordokat szolgáltatja.

Az újdonságlista és a felolvastatható művek listája
Ez a két VMEK elem a keresesuj2.phtml script megfelelő paraméterezésével a VMEK rendszer kiszolgálógépén futó MYSQL adatbáziskezelővel tart fenn kapcsolatot. A script által biztosított paraméterek alapján szolgáltatja a megfelelő találati listákat. A találati listákban a virtuális keresőablak mozgatását szintén ez a script látja el.

A keresőmodul
A keresőmodult a vkeres2.phtml script valósítja meg. Ez 4 formot tartalmaz, melyek a feldolgozásukat végző PHP scripten keresztül bemenő paraméterekkel látják el a MEK keresőrendszereit, melyek a gazdagépen futó MYSQL adatbáziskezelő rendszert vezérlik, mely válaszképpen a különböző keresési paramétereknek megfelelő válaszrekordokkal látják el a scripteket. A 4 form az alábbi 4 scripten keresztül tartja a kapcsolatot az adatbáziskezelővel:

A tematikus oldalak megjelenő listái
A tematikus oldalakat a VMEK rendszerbe integráló, a 4. részben felsorolt scriptek önmagukban képesek lekérni a MYSQL rendszertől. A visszaadott listákban az egyes találatokhoz a listát generáló .phtml állománnyal azonos nevű, de .php3 kiterjesztésű scriptek adják át a MYSQL rendszernek a szakterületekhez tartozó paramétereket, mely alapján az szolgáltatni tudja a scripteknek a találati listákat.

Ezek nevei tehát:

A VMEK rendszer e 3 eleme adatokat nem közöl más rendszerekkel, csak más rendszerből származó adatokat (állományokat) vesz át.

A könyvismertetők
Ez az elem nem képezi részét a VMEK rendszernek, a VMEK rendszeren kívüli más rendszerbe mutató hivatkozás, melyen keresztül adatforgalom nem valósul meg.

A Világhalló On-line rendszer
Ez az elem nem képezi részét a VMEK rendszernek, a VMEK rendszeren kívüli más rendszerbe mutató hivatkozás, melyen keresztül adatforgalom nem valósul meg.

Az ajánlások
ez a VMEK rendszerhez tartozó elem az ajanlas.phtml scripten keresztül valósul meg, mely külső rendszerekkel nem bonyolít le adatforgalmat.

A látássérültek számára letölthető programok referenciái
ez a VMEK rendszerhez tartozó elem az vakprogi.phtml scripten keresztül valósul meg, mely külső rendszerekkel nem bonyolít le adatforgalmat.

Vakbarát MEK pályázati anyagok referenciái
Ez az elem nem képezi részét a VMEK rendszernek, külső erőforrásokra hivatkozik, melyekkel adatforgalmat nem tart fenn.

A MEK működését, történetét bemutató oldal
Ez a VMEK rendszerhez tartozó elem a tortenet.phtml scriptként jelenik meg a VMEK rendszerben. Külső rendszerekkel nem folytat adatforgalmat.

A közönségkapcsolati oldal
A VMEK rendszernek ez az eleme több külső rendszerrel tart fenn kapcsolatot. A kapcsolati lehetőségek között megtalálható mailto típusú hivatkozások az smtp levelezőrendszerekkel tartanak fenn kapcsolatot, bár meg kell jegyezni, hogy ugyan a VMEK részét képező elem indukálja az adatok cseréjét, de az valójában a felhasználó és az smtp kiszolgálógép között zajlik le. A kapcsolati lapon fellelhető form, mely a fájlfeltöltést valósítja meg, már valódi adatkapcsolattal rendelkezik a VMEK rendszerrel.
Az adatkapcsolat a form mezőinek átvétele során a PHP futtató rendszerrel lépnek kapcsolatba, majd a MEK gazdagépen futó http és ftp szerverprogramok együttes tevékenysége eredményeképpen a felhasználó gépe és a VMEK gazdagép közvetlen kétirányú adatcserét valósít meg, melyben a VMEK rendszer nem vesz részt.

A hírlevél megrendelését biztosító oldal
Ez a VMEK részét képező elem is adatkapcsolati viszonyban áll a VMEK rendszeren kívüli levelezőlista kezelő rendszerekkel. Az itt található beviteli form a formot kezelő PHP script hatására a php scriptfuttató rendszerrel áll adatkapcsolatban.

A MEK irattára
Ez az elem nem része a VMEK rendszernek, azon kívüli rendszerre történő hivatkozásként jelenik meg a VMEK rendszerben, mellyel a VMEK rendszer adatforgalmat nem valósít meg.

A stíluslapok
A VMEK rendszer részeiként, annak háttérobjektumaiként szereplő stíluslapok mint adatok vesznek részt a VMEK rendszeren belüli adatforgalomban. Külső rendszerekkel csak közvetve tartják a kapcsolatot, amennyiben az ezeket a stíluslapokat adatként felhasználó PHP scriptek a VMEK rendszeren kívülinek tekinthető scriptnyelvi futtatórendszerrel is kapcsolatot tartanak.

A szerveroldali PHP scriptek
A VMEK rendszert alkotó valamennyi szerveroldali script, melyek a VMEK rendszerben vagy mint HTML dokumentumba ágyazott PHP scriptek, (.phtml) vagy önállóan megjelenő scriptek (.php3 vagy .cgi állományok jelennek meg, futtatható kódként jelennek meg a VMEK rendszeren kívüli scriptnyelvi futtatórendszer számára. Futásuk közben - tartalmuktól függően - adatforgalmat bonyolíthatnak le a VMEK rendszeren kívüli, más rendszerekkel.

Vissza a Tartalomjegyzékhez

5. A rendszer szolgáltatásai

A VMEK rendszer, mint akadálymentes böngészőfelület a MEK grafikus kezelőfelülete által biztosított szolgáltatáshalmaz legfontosabb elemeit foglalja magába, azoknak a VMEK létrehozásakor kitűzött célok által kijelölt megoldási téren belüli lehető legteljesebb körét leképezi, kiegészítve olyan szolgáltatások halmazának leképezésével, mely nem a MEK szolgáltatásainak halmazába tartozó szolgáltatásoknak tekinthetőek, valamint e két szolgáltatáshalmaz egyesített halmazának akadálymentes igénybevételét lehetővé tevő szolgáltatásokat is tartalmaz.

Szerkezeti szempontból a VMEK akadálymentességi szempontok alapján kialakított szolgáltatási rétegnek tekinthető, mely alacsonyabb rendszerszinten álló, részben a MEK-ből, részben MEK-en kívüli forrásokból, részben a MEK alacsonyabb rendszerszintjeiről érkező szolgáltatási rétegek és a felhasználó között helyezkedik el, illetve egyes részei önmaguk és a felhasználó közötti szolgáltatási rétegként jelennek meg.

a.) A VMEK akadálymentes böngészőfelület a MEK alapvető szolgáltatásainak halmazába tartozó szolgáltatásokat (továbbiakban MEK alapszolgáltatások) úgy valósítja meg, hogy a VMEK által a VMEK-be, mint komplex rendszerbe integrált alapszintű szolgáltatások foglalják magukba a MEK alapszolgáltatásait. Ezáltal a VMEK által a rendszerbe integrált alapszintű szolgáltatások (továbbiakban VMEK alapszolgáltatások) interfészfelületként szolgálnak a MEK alapszolgáltatásai és a fogyatékos felhasználók között.
A MEK rendszerre nézve alapszolgáltatásnak tekintendő minden olyan szolgáltatás, mely a MEK rendszerben fellelhető dokumentumok megjelenítését, rendszerezését, valamilyen szempontok alapján történő leválogatását valósítja meg.
A VMEK alapszolgáltatásai és a MEK alapszolgáltatásai ily módon tehát kölcsönösen megfeleltethetőek egymásnak. A MEK alapszolgáltatásai a VMEK rendszeren belül úgy jelennek meg, mint a VMEK alapszolgáltatásaiba ágyazott szolgáltatások.

b.) A VMEK szolgáltatások egy része akadálymentes interfészfelületet biztosít más, a MEK alapszolgáltatásain kívüli, egyéb szolgáltatások halmazába tartozó szolgáltatások (továbbiakban MEK- en kívüli szolgáltatások) és a fogyatékos felhasználók között. A VMEK azon szolgáltatásait, melyek a MEK-en kívüli szolgáltatások és a felhasználók között biztosítanak akadálymentes interfészfelületet a VMEK kiegészítő szolgáltatásainak kell tekinteni.
A VMEK akadálymentes böngészőfelület kiegészítő szolgáltatásai a MEK-en kívüli szolgáltatásokat úgy valósítják meg, hogy a VMEK által a VMEK-be, mint komplex rendszerbe integrált kiegészítő szolgáltatások foglalják magukba a MEK-en kívüli szolgáltatásokat. A MEK rendszerre nézve minden olyan szolgáltatás kiegészítő szolgáltatásnak tekintendő, mely nem minősíthető MEK alapszolgáltatásnak.
A VMEK kiegészítő szolgáltatásai és a MEK-en kívüli szolgáltatások íly módon tehát kölcsönösen megfeleltethetőek egymásnak. A MEK-en kívüli szolgáltatások a VMEK rendszeren belül úgy jelennek meg, mint a VMEK kiegészítő szolgáltatásaiba ágyazott szolgáltatások.

c.) A VMEK szolgáltatásainak egy része olyan szolgáltatások halmazát alkotja, mely akadálymentes interfészfelületet biztosít egyrészt a VMEK alapszolgáltatásai és a felhasználó között, másrészt a VMEK kiegészítő szolgáltatásai és a felhasználó között, ezen felül akadálymentes interfészfelületet biztosít önmaga és a felhasználó között.

A VMEK azon szolgáltatásait, melyek egyidejűleg biztosítanak akadálymentes interfészfelületet a VMEK alapszolgáltatásai és a felhasználó között, a VMEK kiegészítő szolgáltatásai és a felhasználó között, valamint a VMEK szóban forgó szolgáltatásai és a felhasználó között, a VMEK saját szolgáltatásainak kell tekinteni.

A VMEK akadálymentes böngészőfelület saját szolgáltatásai a VMEK alapszolgáltatásait és a VMEK kiegészítő szolgáltatásait, valamint a sajátmaga felé biztosított szolgáltatásokat mint a VMEK-be integrált önállóan funkcionáló szolgáltatáshalmaz valósítja meg.

Ezáltal a VMEK saját szolgáltatásai egyidejű interfészfelületként szolgálnak a VMEK biztosította alapszolgáltatások és a felhasználó, a VMEK biztosította kiegészítő szolgáltatások és a felhasználó, valamint maguk a VMEK saját szolgáltatások és a fogyatékos felhasználók között.

A VMEK saját szolgáltatásai nem feleltethetőek meg kizárólagosan sem a VMEK alapszolgáltatásainak, sem a VMEK kiegészítő szolgáltatásainak. A VMEK saját szolgáltatásait úgy kell tekinteni, mint olyan közös szolgáltatások halmazát, melyeket mind a VMEK alapszolgáltatásai, mind a VMEK kiegészítő szolgáltatásai közösen vehetnek igénybe, ezen felül a VMEK saját szolgáltatásai az önmaguk biztosította szolgáltatásokat is igénybe vehetik.

A VMEK saját szolgáltatásai a MEK olyan szolgáltatásait veszik részben igénybe, melyek sem a MEK alapszolgáltatásai, sem a MEK-en kívüli szolgáltatások halmazába nem tartoznak bele, speciálisan a VMEK saját szolgáltatásainak megvalósítása érdekében létrehozott MEK-en belüli, alsóbb szintű rendszerszolgáltatások.

A VMEK saját szolgáltatásai a VMEK rendszeren belül úgy jelennek meg, mint a VMEK alap- és kiegészítő szolgáltatásaitól független, de az azok szolgáltatásainak milyenségére hatást gyakorló szolgáltatások, melyek eközben a saját szolgáltatásuk milyenségére is hatással vannak.

Funkcionális szempontból a VMEK egy összetett felhasználói interfésznek tekinthető, mely részben a MEK-ben mint alapszolgáltatást biztosító szolgáltatásokat alapszolgáltatásként, részben a MEK-en kívüli rendszerekben, mint alapszolgáltatást biztosító szolgáltatásokat kiegészítő szolgáltatásként, részben mint sajátmaga által biztosított rendszerszolgáltatásokat mint saját szolgáltatásokat továbbit a felhasználó felé.

Az imént ismertetett szolgáltatási modell alapján a VMEK jelen rendszerterv 4. részében megjelölt fontosabb elemei, moduljai a következőképpen írhatóak le:A főoldal vagy nyitólapa főoldal mint egységes elem tartalmazza a VMEK rendszer valamennyi általános, kiegészítő és saját szolgáltatását.

A beállítópanel
A beállítópanel a vmek.php3 scripttel együtt valósítja meg a VMEK rendszer saját szolgáltatását, ez a modul veszi át ugyanis a felhasználó által megkívánt beállításokat és teszi lehetővé annak hozzáadását a VMEK valamennyi más szolgáltatásához. A beállítópanel által megvalósított szolgáltatás ezek után magához a beállítópanel nyújtotta szolgáltatáshoz is hozzáadódik, amennyiben a felhasználói beállítások a továbbiakban magára a beállítópanelre, annak megjelenésére is érvényesülnek. A beállítópanelen található adatbeviteli form elem működése során VMEK rendszeren kívüli alrendszer (a PHP futtatómodul) rendszerszintű szolgáltatásait veszi igénybe. A beállítópanelen lévő tippoldal a VMEK rendszer kiegészítő szolgáltatását valósítja meg, a szolgáltatott segítő oldal megjelenítésekor a VMEK rendszer saját szolgáltatását adva hozzá a szolgáltatáshoz, mely a helyes megjelenítést biztosítja a felhasználói oldalon.

A vmek.php3 szerveroldali script
Ez a script különleges helyet foglal el a VMEK rendszerben, mivel ez gondoskodik a beállítópanelen levő formot feldolgozó script által elhelyezett cookie rekord visszaolvasásáról, és ezzel a felhasználói beállítások visszaszerzéséről a VMEK rendszer számára. Ez a script végzi el a stíluslapoknak a PHTML állományokban tárolt HTML dokumentummintákba történő integrálását.

Ezzel a tevékenységével ez a script a VMEK rendszer saját szolgáltatását valósítja meg, hozzáadva azt minden esetben a VMEK rendszer által leképezett külső eredetű szolgáltatásokhoz vagy a VMEK nyújtotta saját illetve kiegészítő szolgáltatásokhoz.

A MEK grafikus felülete
Ez az elem mint egy HTML hivatkozás jelenik meg a VMEK rendszeren belül, mely mint általános VMEK szolgáltatás egy általános MEK szolgáltatást jelenít meg a VMEK rendszerben. A VMEK rendszer ezen általános MEK szolgáltatás sajátként történő megjelenítése közben nem képes ahhoz hozzáadni a VMEK rendszerre specifikus saját szolgáltatásait. Ennek megfelelően a VMEK rendszerben érvényesített felhasználói beállítások a VMEK rendszerből a MEK grafikus rendszerébe átlépve nem érvényesíthetőek.

Az impresszum
Az impresszum a VMEK rendszer által nyújtott kiegészítő szolgáltatás, kiegészítve a VMEK saját szolgáltatásával, mely a felhasználói oldalon a kívánt megjelenést biztosítja a szolgáltatás számára.

Az újdonságlista és a legutolsó 3 új dokumentum borítóoldala
E két VMEK rendszerbeli elem a VMEK rendszer általános szolgáltatásaiként MEK rendszerhez tartozó általános szolgáltatásokat jelenít meg a VMEK rendszeren belül, kiegészítve a VMEK saját szolgáltatásával, mely a felhasználói oldalon a kívánt megjelenést biztosítja a szolgáltatás számára. Az elem a MEK rendszeren kívüli alrendszer, a MYSQL adatbáziskezelő modul rendszerszintű szolgáltatásait továbbítja beágyazott formában a felhasználó felé.

A felolvastatható művek listája
Ez a VMEK rendszerhez tartozó elem a MEK egyik általános szolgáltatását jeleníti meg a VMEK rendszeren belül, mint a VMEK rendszer kiegészítő szolgáltatása, kiegészítve a VMEK saját szolgáltatásával, mely a felhasználói oldalon a kívánt megjelenést biztosítja a szolgáltatás számára. Az elem a MEK rendszeren kívüli alrendszer, a MYSQL adatbáziskezelő modul rendszerszintű szolgáltatásait továbbítja beágyazott formában a felhasználó felé.

A keresőmodul
A VMEK rendszer ezen eleme a MEK rendszer általános szolgáltatását jeleníti meg a VMEK rendszer általános szolgáltatásaként, kiegészítve a VMEK saját szolgáltatásával, mely a felhasználói oldalon a kívánt megjelenést biztosítja a szolgáltatás számára. Az elem a MEK rendszeren kívüli alrendszer, a MYSQL adatbáziskezelő modul rendszerszintű szolgáltatásait továbbítja beágyazott formában a felhasználó felé.

A tematikus oldalak megjelenő listái
Ezek a VMEK részét képező elemek a MEK rendszer általános szolgáltatásait a VMEK rendszer általános szolgáltatásaiként jelenítik meg, kiegészítve a VMEK saját szolgáltatásával, mely a felhasználói oldalon a kívánt megjelenést biztosítja a szolgáltatás számára.
Ugyanez vonatkozik az egyes tematikus listák elemeit VMEK rendszerbeli elemekként megvalósító scriptekre is, melyek az egyes szakterületekhez tartozó találati listákat generálják, ezzel MEK rendszerhez tartozó általános szolgáltatást VMEK rendszerhez tartozó általános szolgáltatásként továbbítva a felhasználó felé, kiegészítve a VMEK saját szolgáltatásával, mely a felhasználói oldalon a kívánt megjelenést biztosítja a szolgáltatás számára. Az elemek a MEK rendszeren kívüli alrendszer, a MYSQL adatbáziskezelő modul rendszerszintű szolgáltatásait továbbítják beágyazott formában a felhasználó felé.

A tematikus oldalakhoz tartozó, letölthető listák
Ezek az elemek a VMEK általános szolgáltatásaiként továbbítanak MEK rendszerhez tartozó általános szolgáltatásokat. A szolgáltatás beágyazott módon VMEK rendszeren és MEK rendszeren kívüli alrendszerek (http és ftp szerverprogramok) rendszerszintű szolgáltatásait közvetíti a felhasználó felé. Az elemek a MEK rendszeren kívüli alrendszer, a MYSQL adatbáziskezelő modul rendszerszintű szolgáltatásait továbbítják beágyazott formában a felhasználó felé.
A VMEK rendszer ezekhez a szolgáltatásokhoz nem tudja társítani a VMEK rendszer saját szolgáltatását, mert a letöltés folyamata teljes egészében a VMEK rendszeren kívüli alrendszerek és a felhasználói kliensprogram között zajlik le.

A MEK teljes anyagát megjelenítő lista
Ez a VMEK rendszerhez tartozó elem a MEK rendszer általános szolgáltatását jeleníti meg a VMEK rendszerben, mint a VMEK rendszer általános szolgáltatása, kiegészítve a VMEK saját szolgáltatásával, mely a felhasználói oldalon a kívánt megjelenést biztosítja a szolgáltatás számára. Az elem a MEK rendszeren kívüli alrendszer, a MYSQL adatbáziskezelő modul rendszerszintű szolgáltatásait továbbítja beágyazott formában a felhasználó felé.

A MEK teljes anyagát tartalmazó letölthető lista
Ez az elem a VMEK általános szolgáltatásaként továbbít MEK rendszerhez tartozó általános szolgáltatást. A szolgáltatás beágyazott módon VMEK rendszeren és MEK rendszeren kívüli alrendszerek (http és ftp szerverprogramok) rendszerszintű szolgáltatásait közvetíti a felhasználó felé. Az elem a MEK rendszeren kívüli alrendszer, a MYSQL adatbáziskezelő modul rendszerszintű szolgáltatásait továbbítja beágyazott formában a felhasználó felé. A VMEK rendszer ehhez a szolgáltatáshoz nem tudja társítani a VMEK rendszer saját szolgáltatását, mert a letöltés folyamata teljes egészében a VMEK rendszeren kívüli alrendszerek és a felhasználói kliensprogram között zajlik le.

A VMEK vendégkönyve
Ez az elem a VMEK rendszer kiegészítő szolgáltatását valósítja meg, kiegészítve a VMEK saját szolgáltatásával, mely a felhasználói oldalon a kívánt megjelenést biztosítja a szolgáltatás számára. Az elem adatbeviteli és lekérdező része egyaránt a MEK rendszeren kívüli alrendszer, a MYSQL adatbáziskezelő modul rendszerszintű szolgáltatásait továbbítja beágyazott formában a felhasználó felé.

Az ajánlások
Ez az elem a VMEK rendszer kiegészítő szolgáltatását valósítja meg, kiegészítve a VMEK saját szolgáltatásával, mely a felhasználói oldalon a kívánt megjelenést biztosítja a szolgáltatás számára.

A könyvismertetők
Ez az elem a VMEK rendszer kiegészítő szolgáltatása, mely egy MEK rendszeren kívüli szolgáltatást jelenít meg. Mivel a szolgáltatás kívül esik mind a VMEK rendszer, mind a MEK rendszer határain, a szolgáltatás megjelenítésekor a VMEK rendszer a saját szolgáltatását nem tudja társítani a szolgáltatáshoz.

A Világhalló On-line rendszer
Ez az elem a VMEK rendszer kiegészítő szolgáltatása, mely egy MEK rendszeren kívüli szolgáltatást jelenít meg. Mivel a szolgáltatás kívül esik mind a VMEK rendszer, mind a MEK rendszer határain, a szolgáltatás megjelenítésekor a VMEK rendszer a saját szolgáltatását nem tudja társítani a szolgáltatáshoz.

A látássérültek számára letölthető programok referenciái
Ez a VMEK részét képező elem a VMEK rendszer kiegészítő szolgáltatását valósítja meg, kiegészítve a VMEK saját szolgáltatásával, mely a felhasználói oldalon a kívánt megjelenést biztosítja a szolgáltatás számára. A szolgáltatás eredményeként megjelenő VMEK rendszerhez tartozó elem (HTML dokumentum) ellenben már VMEK rendszeren kívüli (és MEK rendszeren kívüli is) szolgáltatásokat jelenít meg, melyekhez a VMEK rendszer tovább már nem tudja társítani a VMEK rendszer saját szolgáltatását.

Vakbarát MEK pályázati anyagok referenciái
Ez a VMEK rendszerhez tartozó elem a VMEK rendszer kiegészítő szolgáltatásaként jelenít meg egy MEK rendszerhez tartozó kiegészítő szolgáltatást.
Mivel a szolgáltatás a VMEK rendszerre nézve teljes egészében külsőnek számít, a VMEK rendszer a szolgáltatáshoz nem tudja társítani a VMEK rendszer saját szolgáltatását.

A MEK működését, történetét bemutató oldal
Ez a VMEK rendszerhez tartozó elem a VMEK kiegészítő szolgáltatásaként jelenít meg egy MEK rendszerhez tartozó kiegészítő szolgáltatást, kiegészítve a VMEK saját szolgáltatásával, mely a felhasználói oldalon a kívánt megjelenést biztosítja a szolgáltatás számára.

A közönségkapcsolati oldal
Ez a VMEK rendszerhez tartozó elem VMEK rendszerhez tartozó kiegészítő szolgáltatásként jelenít meg több, a MEK rendszerhez tartozó kiegészítő szolgáltatást, kiegészítve a VMEK saját szolgáltatásával, mely a felhasználói oldalon a kívánt megjelenést biztosítja a szolgáltatás számára. A szolgáltatás biztosítása közben a VMEK rendszer beágyazott formában a VMEK és a MEK rendszerekre nézve egyaránt külsőnek számító szolgáltatásokat (smtp és mailman szerverek szolgáltatásai) továbbít a felhasználó felé.

A hírlevél megrendelését biztosító oldal
Ez a VMEK rendszer részét képező elem a VMEK rendszer kiegészítő szolgáltatásaként egy MEK rendszerhez tartozó kiegészítő szolgáltatást továbbít a felhasználó felé, kiegészítve a VMEK saját szolgáltatásával, mely a felhasználói oldalon a kívánt megjelenést biztosítja a szolgáltatás számára.

A MEK irattára
Ez a VMEK rendszerhez tartozó elem egy MEK rendszerhez tartozó alapszolgáltatást jelenít meg a VMEK rendszer kiegészítő szolgáltatásaként. Mivel a továbbított szolgáltatás a VMEK rendszerre nézve teljes egészében külsőnek számít, ezért a VMEK rendszer a szolgáltatás továbbítása közben ahhoz nem tudja társítani a VMEK rendszer saját szolgáltatását.

Végezetül meg kell említeni, hogy a VMEK rendszer eddig felsorolt majdnem minden egyes fő eleme tartalmaz hivatkozást a VMEK rendszer alábbi elemeire:

és esetenként:

Ezeknek az elemeknek a szolgáltatásszintű ismertetését a megfelelő elem rendszertervbeli leírásánál találhatjuk meg.

A szerveroldali PHP scriptek
Valamennyi, a VMEK rendszer részeként besorolható szerveroldali script a VMEK rendszerre és a MEK rendszerre nézve egyaránt külsőnek számító, alacsonyabb szintű rendszerszolgáltatásokat továbbít a VMEK rendszer felé, miközben ezek segítségével megvalósítják a VMEK rendszer valamennyi szolgáltatását.

Vissza a Tartalomjegyzékhez

6. Dialógus modell

A VMEK rendszerben előforduló dialógus jellegű elemek az alábbiakban foglalhatóak rendszerbe:

A beállítópanel
Ez az elem egyetlen dialógusmodellt használ. A felhasználó a dialógust megvalósító form segítségével előre megállapított értékek halmazából választhat ki egyetlen elemet a dialógust megvalósító minden beviteli mezőre nézve. 3 beviteli mező segítségével határozhatja meg a VMEK rendszer teljes egészére érvényes megjelenítési beállításokat.

Az első beviteli mező segítségével határozhatja meg a VMEK rendszer által használt megjelenítési színsémát. A beviteli mező 6 lehetőséget kínál fel

A második beviteli mező segítségével határozhatja meg a VMEK rendszer által használt betűnagyságot. A beviteli mező 4 lehetőséget kínál fel, de ezek csak 3 tényleges érték halmazából biztosítanak választást.

A harmadik beviteli mező segítségével határozhatja meg a VMEK rendszer által használt betűtípust.

A beviteli mező 2 lehetőséget kínál fel.

A dialóguselem a fentiek alapján összesen 36 különböző beállítási lehetőséget biztosít a felhasználónak.
A 36 beállítási együttesnek a VMEK rendszerben 36 különböző stíluslap feleltethető meg, mint ezen beállítási együttesek leképezése.

A VMEK rendszer vendégkönyve
A modul egyetlen dialóguselemet tartalmaz, melyet egy HTML form valósít meg. A form 3 beviteli mezővel rendelkezik. Mindhárom beviteli mező szöveges adatot vár a felhasználótól. Ezek rendre:

A keresőmodul
A VMEK rendszerben megjelenő keresőmodul 4 dialóguselemet tartalmaz. Ezeknek 4 HTML form elem feleltethető meg.

A MEK teljes állományában történő keresést megvalósító dialóguselem 3 beviteli mezőt tartalmaz. Mindhárom mező a felhasználó részéről szöveges inputot vár, a keresett mű szerzőjét, a mű címét és a témamegjelölést.

A művek MEK rendszerben használt azonosítókódja szerinti keresést megvalósító dialóguselem egyetlen beviteli mezővel rendelkezik. Ez szöveges inputot vár a felhasználótól.

A MEK rendszerben tárolt fájlformátumok alapján történő keresést megvalósító dialóguselem egyetlen beviteli mezőt tartalmaz. Ez előre meghatározott értékek halmazából teszi lehetővé egyetlen érték kiválasztását. Ez az érték megfelel a mű műfaji besorolásának.

A negyedik dialóguselem teljes szövegben történő keresést valósít meg. Két beviteli mezőt tartalmaz. Az egyik szöveges inputot vár a felhasználótól, itt adhatja meg a keresett szövegszakaszt. A másik beviteli mező előre beállított értékek halmazából engedi meg egyetlen elem kiválasztását, mely a művek téma szerinti besorolását határozza meg.

A közönségkapcsolati oldal
Ez a VMEK rendszerhez tartozó elem több mailto típusú hivatkozást tartalmaz, melyek a felhasználó gépe és smtp kiszolgálók között inicializálnak kapcsolatot. Az elem ezen kívül tartalmaz egy speciális dialóguselemet is. Ez a dialóguselem egy HTML form, mely feldolgozáskor a felhasználó gépe és a MEK rendszert kiszolgáló gazdagép között indít el ftp jellegű adatáramlást, amennyiben a felhasználó a form beviteli mezőit érvényes és konzisztens adatokkal tölti fel.
A form 7 darab beviteli mezőt tartalmaz, melyek mindegyike szöveges jellegű inputot vár a felhasználótól. A form az alábbi 7 beviteli mező együttes kitöltését igényli a helyes működéshez:

A MEK hírlevél megrendelőlapja
Az ezen az elemen található dialóguselem segítségével a felhasználó a hírlevél megrendelését valósíthatja meg és a hírlevél küldésének mikéntjét szabályozhatja.
A dialóguselemet egy HTML form valósítja meg, mely 4 beviteli mezőt tartalmaz.
Az első 3 beviteli mező szöveges inputot vár a felhasználótól: annak elektronikus levélcímét és a használni kívánt jelszót két külön mezőben két alkalommal.
A jelszó bevitelét megvalósító szöveges beviteli mezőt két speciálisan erre a célra kialakított beviteli elem valósítja meg, mely a felhasználó által begépelt karaktereket maszkolja, mivel ezek a mezők bizalmas adatokat tartalmaznak.
A negyedik beviteli mező két logikailag egymást kizáró választási lehetőség közül biztosítja az egyik kiválasztását. Ez a mező szabályozza a hírlevél küldésének módját.

Vissza a Tartalomjegyzékhez

7. A rendszer által igényelt globális szolgáltatások

A VMEK rendszer a működéséhez több, globálisnak tekinthető szolgáltatások meglétét igényli. Ezeknek a globális szolgáltatásoknak egy része mind a felhasználói, mind a VMEK rendszert szolgáltató intézményi oldalon szükséges, míg más globális szolgáltatások csak a szolgáltatást üzemeltető oldalán, míg mások a felhasználói oldalon szükségesek.

a.) A VMEK rendszer működéséhez mind az üzemeltetői, mind a felhasználói oldalon az alábbi, globálisnak tekinthető szolgáltatások feltétlenül szükségesek:

TCP/IP protokollon alapuló hálózati kapcsolat, HTTP és az abba ágyazott FTP protokollon alapuló kapcsolat.

A VMEK rendszer hibátlan működéséhez nem feltétlenül szükséges, de annak működését teljessé tevő globális szolgáltatásnak tekinthető:

smtp protokollon alapuló elektronikus levélküldő szolgáltatás, pop3 vagy imap protokollon alapuló elektronikus levélfogadó szolgáltatás.

b.) A VMEK rendszert üzemeltető intézményi oldalon az alábbi, a VMEK rendszer szempontjából globálisnak tekinthető szolgáltatások szükségesek a rendszer teljes értékű működéséhez:

c.) A felhasználói oldalon az alábbi globálisnak tekinthető szolgáltatások megléte szükséges a VMEK rendszer használatához:

a felhasználó gépén futtatott operációs rendszer alatt működő http kliensprogram, közismert néven Web-böngésző program,

a felhasználó gépén futtatott operációs rendszer alatt működő smtp protokollt alkalmazó levélküldő kliensprogram, a felhasználó gépén futtatott operációs rendszer alatt működő pop3 vagy imap protokollt alkalmazó levélfogadó kliensprogram.

Készült: 2004 május