Hajózási Szabályzat

11. fejezet - Hajózási szabályok

11.01 cikk - Csónak és vízi sporteszköz közlekedése

1. Csónakkal és vízi sporteszközzel a parttól vagy más kikötőhelyről elindulni és menetirányt változtatni akkor szabad, ha az a víziközlekedés más résztvevőit nem zavarja.

2. Csónaknak vagy vízi sporteszköznek hajóval történő találkozásakor - a 6.01-bis cikkben említett hajó kivételével - biztosítania kell a hajó menetirányának megtartásához és műveleteinek végzéséhez szükséges teret, illetőleg nem követelheti a hajótól, hogy az a javára kitérjen.

3. Csónakok találkozásakor a völgymenetben haladó csónak köteles a hegymenetben haladó számára a partközeli elhaladást biztosítani. Ha az egymás melletti biztonságos elhaladás csak az egyik csónak menetirányának változtatásával lehetséges, a hegymenetben haladó csónak köteles kitérni.

4. Ha csónakok egymás útvonalát keresztezik, a jobbról érkező csónaknak van elsőbbsége.

5. A gépi erővel vagy evezővel hajtott csónak köteles a vitorlával haladó csónak útjából kitérni.

6. A gépi erővel hajtott csónak köteles kitérni az evezővel hajtott csónak útjából.

7. Motoros vízi sporteszközzel a csónak útjából ki kell térni. Ha két motoros vízi sporteszköz találkozik, jobbra kell tartaniuk és bal oldaluk felől kell egymást elkerülniük. Útirányuk keresztezésénél a jobbról érkezőnek van elsőbbsége.

8. A vitorlával hajtott csónak és vízi sporteszköz - a találkozási és keresztezési szabályok alkalmazásában - vitorlás kishajónak minősül. Ezekre a 6.03-bis cikk 4. pontjában foglaltakat - annak utolsó előtti mondata kivételével - kell alkalmazni.

9. Menetben levő

- hajó útvonalát 300 m-en,

- gyorsjáratú hajó útvonalát 1000 m-en

belül keresztezni tilos.

Menetben lévő hajót - feltéve, hogy a hajóút méretei lehetővé teszik - oldalról 30 m-nél, hátulról 60 m-nél kisebb távolságra megközelíteni tilos.

Azt a hajót, amely indulási szándékát hangjellel jelezte, menetben levő hajónak kell tekinteni.

10.Kikötött úszó létesítmény és a part közötti vízterületen - a kötelek, támdorongok, kikötői eszközök alatt és közelében - tartózkodni, illetve közlekedni tilos.

11.Vízben tartózkodó személyt csónakkal és vízi sporteszközzel legalább 5 m, motoros vízi sporteszközzel 20 m távolságban úgy kell kikerülni, hogy az a csónak és a közelebbi part között maradjon. A vízben tartózkodót a csónak, illetve vízi sporteszköz közeledésére - szükség esetén - kiáltással is figyelmeztetni kell.

12.Vízi sporteszközzel éjszaka, továbbá korlátozott látási viszonyok között (ha a látótávolság 1000 m alá csökken) tilos közlekedni.

11.02 cikk - Találkozás, útvonalak keresztezése és előzés tavon

1. A 6.04 cikk rendelkezéseitől eltérően, ha két géphajó találkozásakor az összeütközés veszélye áll fenn, mindkét hajónak jobbra kell tartania úgy, hogy az elhaladás a bal oldaluk felől történjen.

2. A 6.04 cikk rendelkezéseitől eltérően, ha géphajó és vitorláshajó találkozásakor az összeütközés veszélye áll fenn, a következő szabályok szerint kötelesek kitérni:

a) a kikötő vízterületén, illetve a bejáratban vagy annak 200 m-es körzetében az 1. pont szerint kell eljárni,

b) más vízterületen a géphajó köteles kitérni.

Nagyhajó és kishajó találkozásakor a 6.02 cikk előírásai szerint kell eljárni.

3. Azonos fajtájú kishajók találkozásakor - a vitorlás kishajók kivételével - az 1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

4. Ha különböző fajtájú kishajók találkoznak, illetve egymást keresztező útvonalon haladnak, a 6.03-bis cikk 3. pontját - annak utolsó mondata kivételével - kell alkalmazni.

5. Ha vitorlás kishajók találkoznak, illetve egymást keresztező útvonalon haladnak, a 6.03-bis cikk 4. pontját - annak utolsó előtti mondata kivételével - kell alkalmazni.

6. Találkozáskor- az 1. pontban foglaltaktól eltérően- az a géphajó, mellévett alakzat és karaván, amelynek a bal oldala felé eső kikötőhelyeken kell kikötni, illetve jobboldali szél miatt nem tud a szembejövő hajó bal oldala felől elhaladni, kérheti a jobb oldal felöli találkozást, ha ezzel nem áll elő az összeütközés veszélye. Ilyen esetben a hajóknak kellő időben két rövid hangjelet kell adniuk. Ha a szemből közeledő hajó a jobb oldal felőli találkozást elfogadja, két rövid hangjelet köteles adni és elegendő helyet kell biztosítania a találkozáshoz.

Az e pontban foglalt találkozás esetén a hajóknak a 6.04 cikk 3. a) pontjában meghatározott fény, illetve lobogó/tábla jelzést nem kell alkalmazniuk.

7. Hajók jobb oldal felőli találkozása esetén - ha az összeütközés veszélye áll fenn - kötelesek egy, nagyon rövid hangokból álló hangsorozatot adni, továbbá a hajók vezetőinek minden szükséges és lehetséges intézkedést meg kell tenniük a veszély elhárítása érdekében.

8. A 6. és 7. pontban foglalt rendelkezések a kishajók találkozásakor nem alkalmazhatók.

9. Ha két hajó útvonala keresztezi egymást - és az összeütközés veszélye áll fenn - az a hajó, amelyik a másikat a jobb oldala felől látja, köteles annak útjából kitérni és ha a körülmények lehetővé teszik, el kell kerülnie az útvonal keresztezését a másik hajó előtt. Ez a szabály nem alkalmazható a kishajó más hajóval történő találkozásakor.

10.Előzésnél a 6.09 cikk 1. és 6.10 cikk 1-2. pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni a következő kiegészítésekkel:

a) géphajó akkor előzhet, ha az utolért hajót sebességének és/vagy útirányának megváltoztatására nem kényszeríti,

b) az utolért hajó az előzést nem akadályozhatja.

11.Ha géphajó vitorlával haladó hajót ér utol, az előzést a szél alatti oldalon kell végrehajtania, legalább 20 m oldaltávolság megtartásával, és eközben nem okozhat veszélyes mértékű hullámzást.

11.03 cikk - Menetrend szerinti személyhajó és önjáró komp közlekedése, halászhajó tevékenysége tavon

1. Ha a menetrend szerinti személyhajó vagy önjáró komp a kikötőben és annak 200 m-es körzetében - egy hosszú figyelmeztető hangjellel, továbbá a 10.05 cikk 2. pontjában foglalt jelzéssel - műveletezésének elősegítését kéri, azt más hajónak szükség esetén a sebessége és/vagy menetiránya megváltoztatásával is teljesítenie kell.

2. Kötelékben haladó halászhajók által vontatott hálóval folytatott halászat a menetrend szerint közlekedő személyhajó és önjáró komp közlekedését nem zavarhatja.

3. Géphajóval - a 6.36 cikk rendelkezéseitől eltérően - megengedett a vonó- és kerítőhálóval történő halászat, ez azonban

- a kikötő 200 m-es körzetében más hajót, illetőleg

- a kompot útvonalán

a közlekedésben nem korlátozhat.

4. A 10.05 cikk 1. pontjában előírt jelzést viselő, kerítőhálóval halászó hajót más hajó 150 m-nél kisebb távolságra nem közelítheti meg.

11.04 cikk - A hajó vezetése elinduláskor

1. A hajó vezetője elindulás előtt köteles különös figyelmet fordítani a hajó melletti vízterületekre (látási holttér).

2. A nagyhajónak az indulási művelet megkezdése előtt egy hosszú hangjelet kell adnia. Ez a rendelkezés - a szükséghelyzet kivételével - nem vonatkozik az 1652-1643 fkm közötti Duna-szakaszra, továbbá a tavi kikötőre.

11.05 cikk - Ereszkedő hajózás

1. Ereszkedni csak a vízfolyással párhuzamos helyzetben és legfeljebb két egymás mellé kötött hajóval szabad.

2. Az ereszkedést végző nagyhajón el kell helyezni:

a) nappal, a vízszint felett legalább 6 m magasságban egy 0,6 m átmérőjű, fekete, gömb alakú tárgyat és ez alatt - kb. 1 m-rel - egy fehér, 0,6*0,6 m méretű lobogót,

b) éjjel, a vízszint felett legalább 6 m magasságban egy minden oldalról látható szokásos fehér fényt. Ha az ereszkedő hajóhoz más hajó közeledik, annak a közelítő hajóhoz közelebb eső végén egy szokásos fehér fényt kell lengetni.

Forrás: Hajózási Felügyelet


Hajózási Szabályzat - Tippek vízitúrázóknak - Umann Kornél