Kiadások

Gr. Illésházy István nádor följegyzései. Kiad. Kazinczy Gábor. 1863. (MHHS VII.) – Radvánszky Béla: Sztregovai Madách Gáspár versei. 1590–1647. ItK 1901. 129–152. – Rimay János munkái. Kiad. Radvánszky Béla. 1904. (A Madách-kéziratok anyagával.) – Balassa Bálint minden munkái. II. 1923. Kiad. Dézsi Lajos. (Tolnai Balog János és mások.) – Balassa-kódex. Kiad. és bev. Varjas Béla. 1944. (Fakszimile.) – Magyar költők. XVII. század. Kiad. Jenei Ferenc. 1956. – RMKT XVII/1. Kiad. és bev. Bisztray Gyula, Klaniczay Tibor, Nagy Lajos és Stoll Béla. 1959.