Irodalom

Erdélyi Pál: Foktövi János ismeretlen prédikációs könyve 1614-ből. MKsz 1887. 74–88.– Négyesy László: A mértékes magyar verselés története. 1892. – Dézsi Lajos: Magyari István irodalmi működéséhez. ItK 1903. 467–474. – Zoványi Jenő: Kisebb dolgozatok a {38.} magyar protestantizmus történetének köréből. Sárospatak 1910. (Tolnai Balog János.) – Dézsi Lajos: Kőrösi Radó István versei (1649). ErdMúz 1914. 21–41. – Janson Vilmos: Bocatius János élete és munkái. 1918. – Alszeghy Zsolt: A XVII. század lírai költészete. ItK 1935. 1–19, 128–145, 241–256. – Turóczi-Trostler József: Ének a barátságról. 1937. – Marót Károly: Amicitia. AUnivSzeg Szeged 1939. (Ádám.) – Angyal Endre: Lackner Kristóf és a barokk humanizmus kezdetei. SoprSz 1944. 1–17. – Eckhardt Sándor: Balassi Bálint utóélete. It 1955. 407–427. (Illésházy.) – Klaniczay Tibor: A magyar későreneszánsz problémái (Stoicizmus és manierizmus). It 1960. és Reneszánsz és barokk. 1961. 303–339. – Havas László: Szenci Molnár Albert antológiájának keletkezéstörténete. ItK 1962.339–341. – Lásd még a kiadások bevezetéseit és jegyzeteit.