5. A POLITIKAI ÉS FILOZÓFIAI ELMÉLKEDÉS


FEJEZETEK

Az újsztoikus eszmeáramlat hatásának és magyarországi recepciójának nagy szerepe van a magyar teoretikus-elmélkedő irodalom fejlődésében. A magyarországi államelméleti tudományosság alapvetése – szoros összefüggésben az 1608. évi rendi restaurációval – Justus Lipsius tanításaira támaszkodva történt meg, világi jellegű filozófiai-moralizáló művek magyar nyelven – igaz, csak fordítások formájában – első ízben a sztoicizmus jegyében születtek.