Irodalom

Szabó T. Attila: Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI–XIX. században. Zilah 1934. – Jakó Zsigmond: Az otthon és művészete a XVI–XVII. századi Kolozsváron. Kelemen-emlk. Kolozsvár–Bukarest 1957. 361–393. – Stoll Béla: Közösségi költészet–népköltészet. ItK 1958. 170–176. – Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1565–1840). 1963.