13. A POLITIKAI KÖLTÉSZET KEZDETEI


FEJEZETEK

A magyar nyelvű politikai költészet első nyomait a Jagello-kori deák propaganda-énekekben kell keresnünk; a rendi pártharcok és országgyűlési villongások háttérbeszorulásával – Mohács után – azonban ez a kezdeményez és egyelőre folytatás nélkül maradt, s a propaganda-versekből a históriás ének tudatosító válfaja fejlődött ki. A politikai mondanivaló ugyan ezekből sem hiányzott teljesen, de az énekek tárgyának és céljának megfelelően rendszerint csak általános buzdító vagy korholó intelmekre szorítkozott. Az 1600 körüli eseményekkel kapcsolatos versek viszont az egész magyarság érdekeit képviselő politikai célok (az ország egységének helyreállítása és a török kiűzése) mellett vagy helyett, a napi politika céljait, bizonyos politikai csoportok vagy más rétegek érdekeit képviselik és propagálják. A hatalmi villongások Erdély-{95.}ben, az országgyűlési küzdelmek Magyarországon, s a Bocskay óta meg-megújuló függetlenségi harcok a komoly és szatirikus, lírai és epikus jellegű politikai propaganda-énekek sokféle változatát inspirálták. Az így kialakuló népszerű politikai költészet általában a már meglevő műfajokat (históriás ének, katonavers, halotti búcsúztató, gúnyvers) alakította át és használta fel az új mondanivaló kifejezésére.