{II-2-413.} IV. A SZENVEDÉLYESEN ELLENZÉKI BOLOND ISTÓK


FEJEZETEK

A Bolond Istók Bartók Lajos harmadik és leghosszabb életű élclapja volt. E lapnak a kilencvenes évekig terjedő időszakára a következetes Függetlenségi párti politizálás és az élclapok között legtudatosabban kialakított politikai elképzelések voltak a jellemzőek. Ellenzéki, csakis az uralkodó iránt lojális lap volt, a Monarchia lajtán-túli népeivel és a nemzetiségekkel szemben magyar nacionalista álláspont, valamint antiszemitizmus jellemezte. Értékmérő kategóriája a magyarságnak, a nemzeti függetlenségnek és a dzsentri réteg uralmának védelme volt. Agresszíven konzervatív volt, hagyományokhoz és előítéletekhez erősen kötődött, és tételesre kihegyezett tanokat hirdetett. Olvasórétege leginkább a vidéki dzsentri-középosztályból került ki.

1890 után ultramontán-antiszemita szellemű lett. Függetlenségi párti oldalról erősen rokonszenvezett az agráriusokkal, a Néppárttal, ezen az alapon a nemzeti „egységpolitikát” kívánta szolgálni, és nyíltan antiliberális propagandát folytatott. Ugyanebben az időszakban formai változások is megjelentek a lapban: a rövid élcformák rovására a hosszabb írások uralkodtak el.