C. Northcote Parkinson

KELET ÉS NYUGAT

A nyomtatott kiadvány borítója

Kada Júlia fordításában

Terebess Kiadó, Budapest, 2000
Előszó
Bevezető

1. Az ősi Kelet

2. Dareiosz, a király
3. Trója meséje
4. A föníciaiak
5. A hellének
6. Nagy Sándor híre
7. Karthágó és Róma
8. A császárkori Róma
9. A keleti világ
10. Diadalmas Kelet

11. A Nyugat védekezésre kényszerül
12. A keresztes hadjáratok
13. Az újjászülető Európa
14. A Nyugat megindul Keletre
15. A Kelet védekezésre kényszerül
16. Viktoriánus erények
17. A haladás útja
18. A fordulópont
19. Ázsia újjászületése
20. A Nyugat védekezése

Jegyzetek

Bibliográfia