15. család: Jégmadár-félék (Alcedinidae)


FEJEZETEK

Ez a hatalmas, mintegy 200 fajt számláló család nevét földrészünk egyik legpompásabb színezetű, a monda és mese által is sokszorosan dicsőített madárfajáról kapta. Mivel igen kevés jégmadár-faj él a mérsékelt, vagy éppen a hideg égövek alatt, természetesen nagyon kevéssé felelne meg az idetartozó madárfajoknak, ha a német „Eis=jég” szónak csak ez az egy jelentése volna. Azonban régebbi értelmezése szerint az „Eis jég” szó egyúttal a „kék” színt is jelentette s a „kék madár” elnevezés már igen jól ráillik ezekre a kékszínű madarakra, mert többségük tollazatának főszíne a kék.

A jégmadarakra jellemző többnyire pompás színekben díszlő tollazatuk. A családot két alcsaládra osztották, amelyek egyike a csapvabukó vízi, másika pedig a szárazföldi jégmadarakat foglalja magában.