{II-1-114.} IX. Más radikális lapok


FEJEZETEK

„A radikális tábor” – olvassuk irodalomtörténetünk új, akadémiai kézikönyvében – „miközben a forradalmi újságírás nagyszerű hagyományait teremtette meg, rosszul gazdálkodott erejével: szétforgácsolta, ahelyett hogy tömörítette volna. A párhuzamosan megjelenő baloldali lapokat többnyire ugyanazok írták, mégis gyakran keresztezték egymás szándékait, személyeskedtek…” E találó jellemzéshez talán csak annyit kell hozzátennünk, hogy e „radikális tábor” csak most kezdett igen különféle kezdetekből kibontakozni, hogy ez utóbbiak mind egy kissé mást, részben személyileg is eltérőt képviseltek, még akkor is, ha a szerzői gárda valóban nagyrészt ide is, oda is dolgozott, és – végül – hogy a sokféle radikális lap részben csak folytatta egymást, több-kevesebb megszakítás után, és ha éppen egymással összeolvadt, az inkább erői hanyatlásának volt jele.