Hajózási Szabályzat

7. fejezet - A veszteglés szabályai

7.01 cikk - A veszteglés általános szabályai

1. A Szabályzat más rendelkezéseinek megtartásával a hajó és az úszóanyagok köteléke veszteglőhelyét a parthoz olyan közel kell kiválasztani, amennyire azt a merülése, illetőleg a helyi viszonyok lehetővé teszik és a hajózást nem akadályozza.

2. Az illetékes hatóság által előírt külön feltételek megtartásával az úszóművet úgy kell elhelyezni, hogy a hajóút szabadon maradjon.

3. A hajót, a karavánt és az úszóanyagok kötelékét vesztegléskor, valamint az úszóművet az áramlás, a szél, a hullámkeltés és a más hajók által kiváltott szívóhatás figyelembevételével megfelelően kell lehorgonyozni vagy kikötni, úgy, hogy a vízállás változását (áradás, apadás) követni tudja és más hajót ne veszélyeztessen, illetve ne zavarjon.

7.02 cikk - Veszteglés

1. A hajónak, az úszóanyagok kötelékének és az úszóműnek tilos a veszteglés

a) azokon a víziútszakaszokon, ahol általában tilos a veszteglés,

b) az illetékes hatóság által megjelölt szakaszon,

c) az A.5. jelzéssel (7. melléklet) megjelölt szakaszon, ahol a tilalom a víziútnak arra az oldalára vonatkozik, amelyen ezt a jelzést elhelyezték,

d) híd és a nagyfeszültségű villamos vezeték alatt,

e) a 6.07 cikk rendelkezése szerint a hajóútszűkületben, valamint azon a szakaszon, amely a veszteglés következtében szűkületté válna, illetve ezek bevezető részén,

f) a mellékág be- és kijáratánál,

g) a komp útvonalán,

h) a kikötőhelyhez vezető útvonalon,

i) az E.8. jelzéssel (7. melléklet) megjelölt fordítóhelyen,

j) a 3.47 cikkben előírt jelzést viselő hajó mellett, a jelzés fehér háromszögében méterben feltüntetett távolságon belül,

k) a vízfelületnek az A.5.1. jelzéssel (7. melléklet) megjelölt részén, amelynek a jelzéstől mért szélességét a tábla tartalmazza.

2. Azon a víziútszakaszon, amelyen a veszteglés az 1. a)-d) pontok rendelkezései alapján tilos, a hajó és az úszóanyagok köteléke, valamint az úszómű csak az E.5.-E.7. jelzéssel (7. melléklet) megjelölt vízterületen vesztegelhet, a 7.03-7.06 cikkben meghatározott feltételekkel.

7.03 cikk - Horgonyzás

1. A hajó és az úszóanyagok köteléke, valamint az úszómű nem horgonyozhat:

a) olyan víziútszakaszon, amelyen tilos a horgonyzás;

b) az A.6. jelzéssel (7. melléklet) megjelölt víziútszakaszon és oldalon.

2. Ahol a horgonyzás az 1. a) pont rendelkezései alapján tilos, a hajó, az úszóanyagok köteléke és az úszómű csak az E.6. jelzéssel (7. melléklet) megjelölt víziútszakaszon és oldalon horgonyozhat.

7.04 cikk - Kikötés

1. A hajó, az úszóanyagok köteléke és az úszómű nem köthető ki a parthoz

a) azon a víziútszakaszon, amelyen tilos a kikötés,

b) az A.7. jelzéssel (7. melléklet) megjelölt víziútszakaszon és oldalon.

2. Ahol a parthoz kikötés az 1. a) pont rendelkezései alapján tilos, a hajó, az úszóanyagok köteléke és az úszómű csak az E.7. jelzéssel (7. melléklet) megjelölt víziútszakaszon és oldalon köthet ki.

3. Kikötéshez és zátonyról történő leszabadításra fát, mellvédet, oszlopot, talpkövet, szerkezeti tartót, fémlépcsőt vagy korlátot használni tilos.

7.05 cikk - Veszteglőhely

1. Azon a veszteglőhelyen, ahol E.5. jelzést (7. melléklet) helyeztek ki, a hajó és az úszóanyagok köteléke csak a víziút jelzett oldalán vesztegelhet.

2. Azon a veszteglőhelyen, ahol E.5.1. jelzést (7. melléklet) helyeztek ki, a hajó és az úszóanyagok köteléke a víziútnak azon a szakaszán vesztegelhet, amelynek a jelzéstől mért szélességét - méterben - a tábla tartalmazza.

3. Azon a veszteglőhelyen, ahol E.5.2. jelzést (7. melléklet) helyeztek ki, a hajó és az úszóanyagok köteléke a víziútnak csak azon a szakaszán vesztegelhet, amely a jelzéstől - méterben feltüntetett - két távolság között található.

4. Azon a veszteglőhelyen, ahol E.5.3. jelzést (7. melléklet) helyeztek ki, a víziút jelzett oldalán az egymás mellett veszteglő hajók és úszóanyagok köteléke száma nem haladhatja meg a jelzésen római számokkal feltüntetett mennyiséget.

5. A veszteglőhelyen - egyéb rendelkezés hiányában - a hajóknak a víziút jelzett oldalán, a parttól kezdődően kell egymás mellé állniuk.

6. A veszteglőhely vízterülete - a parti jeleket kiegészítő - úszó jelekkel is határolható

- a hajóút jobb oldala felől A.5.,

- a hajóút bal oldala felől A.6.

világító bójákkal (8. melléklet). A jelek a veszteglőhely vízterületét választják el a hajóúttól.

7.06 cikk - A veszteglés engedélyezése egyes hajófajták számára

Az E.5.4. - E.5.15. jelzéssel (7. melléklet) jelölt veszteglőhelyen, a víziút megjelölt oldalán csak olyan hajófajtáknak szabad vesztegelni, amelyekre a jel hatálya kiterjed.

7.07 cikk - Veszélyes anyagot szállító hajó, tolt karaván és mellévett alakzat veszteglése egymás közelében

1. A hajók, a tolt karavánok és a mellévett alakzatok között vesztegléskor legalább a következő távolságot kell tartani:

- 10 m-t, ha az egyik gyúlékony anyagot,

- 50 m-t, ha az egyik robbanóanyagot

szállít.

2. Kivételes esetekben az illetékes hatóság az 1. pontban foglaltaktól eltérően is engedélyezheti a veszteglést.

7.08 cikk - Őrszolgálat

1. A hajóútban veszteglő hajón elegendő létszámú őrszemélyzetnek kell tartózkodni.

2. A hajóúton kívül veszteglő hajót olyan személy felügyelete alatt kell tartani, aki szükség esetén - ha azt a helyi viszonyok vagy az illetékes hatóságok megkövetelik - gyors intézkedésre képes.

3. A 3.14 vagy a 3.32 cikkben előírt jelzéseket viselő veszteglő hajón mindig elegendő őrszemélyzetnek kell lennie. Kikötő vagy más veszteglőhely vízterületén e követelmény alól mentesíthető az a személyzet nélküli - a 3.14 vagy a 3.32 cikkben előírt jelzést viselő - hajó, amelynek felügyelete a veszteglőhelyen biztosított.

Forrás: Hajózási Felügyelet


Hajózási Szabályzat - Tippek vízitúrázóknak - Umann Kornél